%AM, %21 %377 %2013 %08:%Ιουν

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

ΑΡΘΡΟ 99
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια η χώρα μας μαστίζεται από την οικονομική κρίση, η οποία έχει οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις και
πολλούς ιδιώτες σε δεινή οικονομική κατάσταση.

Η επιχείρηση ή ο ιδιώτης αδυνατεί να αποπληρώσει τα χρέη του, χάνει την αξιοπιστία
και τη φερεγγυότητά του, οδηγείται σε οικονομικό τέλμα. Ενώ η πραγματική κατάσταση στην οποία περιέρχεται η επιχείρηση ή ο ιδιώτης
είναι η ίδια, οι νομικές συνέπειες της αδυναμίας αποπληρωμής των χρεών είναι διαφορετικές. Αφενός οι επιχειρήσεις καλύπτονται από
τον Πτωχευτικό Κώδικα (Ν. 3588/2007), αφετέρου οι ιδιώτες καλύπτονται από το Νόμο για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (3869/2010).

Πτωχευτικός Κώδικας:
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στον Πτωχευτικό Κώδικα είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο να ασκεί εμπορική δραστηριότητα.
Σε περίπτωση, λοιπόν, που έμπορος ή επιχείρηση ασκούσα οικονομικό σκοπό δηλώσει αδυναμία αποπληρωμής χρεών –παύση-,
μόνιμη και μη αναστρέψιμη, έχει εκ του νόμου την υποχρέωση να αιτηθεί την κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης. Όταν, όμως, το φυσικό
ή νομικό πρόσωπο που ασκεί εμπορική δραστηριότητα αποδεικνύει οικονομική αδυναμία, παρούσα ή προβλεπόμενη, αλλά δεν έχει οδηγηθεί σε παύση,
τότε μπορεί να υπαχθεί στη διαδικασία συνδιαλλαγής κατ’ άρθρο 99 του Εμπορικού Νόμου. Οι παραπάνω διαδικασίες απαιτούν έκδοση Δικαστικής
Απόφασης από το Πτωχευτικό Δικαστήριο. Η υπαγωγή στο άρθρο 99 αποτελεί μια ηπιότερη κατάσταση από αυτή της πτώχευσης και δίνει στο πρό-
σωπο – φυσικό ή νομικό – τη δυνατότητα να συνεχίσει να ασκεί εμπορική δραστηριότητα. Το Πτωχευτικό Δικαστήριο ορίζει μεσολαβητή, ο οποίος είναι
επιφορτισμένος με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών του με σκοπό την άρση των οικονομικών δυσκολιών του οφειλέτη,
τη συνέχιση της δραστηριότητάς του και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Ταυτοχρόνως, προτείνει λύσεις για τη διάσωση της επιχείρησης,
ιδίως μέσω μείωσης των απαιτήσεων, παράταση των προθεσμιών αποπληρωμής των χρεών, αναδιάρθρωσης του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης,
καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Δίδεται, με τον τρόπο αυτό, στον έμπορο η ευκαιρία να ανακτήσει το χαμένο έδαφος, να ξεπεράσει τους οικονομικούς σκοπέλους
και να αναδιαμορφώσει την επιχείρησή του ώστε να καταστεί βιώσιμη και εν τέλει κερδοφόρα. Άλλωστε, με το νέο Πτωχευτικό Κώδικα, ακόμη και σε περίπτωση πτώχευσης του εμπόρου,
οι συνέπειες για τα φυσικά πρόσωπα καθίστανται ελαφρότερες. Ο πτωχεύσας δε χάνει την εμπορική του ιδιότητα. Επιπλέον, με την κήρυξη της πτώχευσης παύουν
όλες οι ατομικές διώξεις που έχουν σχέση με την πτωχευτική περιουσία, όπως η αναγκαστική εκτέλεση, η εκδίκαση αγωγών και η έκδοση πράξεων φορολογικής φύσεως.

Νόμος για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά:
Ο Νόμος 3689/2010 στοχεύει στην προστασία των φυσικών προσώπων που έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών.
Προβλέπει, λοιπόν, τρία βήματα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ρύθμισης οφειλών με πιο ευνοϊκούς για τον οφειλέτη όρους.

1.Εξώδικος συμβιβασμός: Ο οφειλέτης αιτείται αναλυτικές καταστάσεις οφειλών από τις Τράπεζες στις οποίες οφείλει. Στη συνέχεια, με τηβοήθεια και τη διαμεσολάβηση Δικηγόρου,
ή άλλου φορέα από αυτούς που κατονομάζονται στο νόμο, συντάσσει την πρότασή του στα πλαίσια του εξωδικαστικού συμβιβασμού, προτείνοντας στην Τράπεζα τον τρόπο
και το ποσό που μπορεί να διαθέτει για να αποπληρώνει το δάνειό του εφεξής. Αν η Τράπεζα δεχτεί την πρόταση του δανειολήπτη, η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού συμβιβασμού, το οποίο επικυρώνεται από τον Ειρηνοδίκη.

2.Δικαστικός συμβιβασμός: Στην περίπτωση που αποτύχει ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, ο δικηγόρος
που μεσολάβησε συντάσσει σχετικό έγγραφο και ξεκινά η διαδικασία ενώπιον του Ειρηνοδικείου. Ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση, προσκομίζοντας στοιχεία που να δείχνουν
την περιουσιακή του κατάσταση, την κατάσταση των πιστωτών και των οφειλών του προς αυτούς και ένα βιώσιμο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του. Οι πιστωτές απαντούν
αν αποδέχονται το σχέδιο ή προτείνουν τροποποιήσεις. Ο οφειλέτης επανέρχεται με τροποποιημένο σχέδιο και αν τελικώς οι πιστωτές το δεχτούν, ο δικαστικός συμβιβασμός έχει πετύχει.
Η υπόθεση δεν εκδικάζεται. Ο Ειρηνοδίκης απλώς επικυρώνει το συμβιβασμό.

3.Δικαστική ρύθμιση των οφειλών: Αν αποτύχει και ο δικαστικός συμβιβασμός, ο Ειρηνοδίκης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν του τα εισοδήματα του οφειλέτη, τη δυνατότητα συνεισφοράς του/
της συζύγου του και τις βιοτικές ανάγκες του ίδιου και των προστατευόμενων από αυτόν μελών της οικογενείας του, υποχρεώνει τον οφειλέτη να καταβάλλει κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα 4 ετών μέρος του εισοδήματός του στους πιστωτές και εφόσον ο οφειλέτης είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της ρύθμισης απαλλάσσεται από το υπόλοιπο των χρεών. Σε εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες όπως μακροχρόνια ανεργία, σοβαρά προβλήματα υγείας, εξαιρετικά χαμηλό εισόδημα μπορεί να αποφασιστεί πλήρης απαλοιφή του χρέους.

Από την Όλγα-Ειρήνη Πάλλα
απόφοιτος Νομικής Α.Π.Θ., Δικηγόρος,
μετεκπαιδευθείσα στο Διεθνές Δίκαιο Α.Π.ΘΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Read 2705 times

 

 

Για εμάς...

www.businesswoman.gr

Το ηλεκτρονικό περιοδικό www.businesswoman.gr μετράει σχεδόν 17 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο χώρο της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Έντυπο BusinessWoman

Το businesswoman είναι ένα περιοδικό για την γυναίκα εργαζόμενη - επιχειρηματία που θέλει να είναι ενημερωμένη κάθε στιγμή για το καθετί.

Περισσότερα

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…