%AM, %28 %486 %2014 %10:%Ιουλ

Δικαίωμα στην Ηλεκτρονική Ενημέρωση: Δικαίωμα στο Διαδίκτυο (Internet)

Στον τομέα «ανθρώπινα δικαιώματα» είναι πλέον καταχωρημένα και τα ψηφιακά δικαιώματα, τα δικαιώματα δηλαδή όλων στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, τη δημοσίευση αλλά και την επικοινωνία μέσω διαδικτύου.

Με τον όρο ψηφιακά δικαιώματα περιγράφονται τα ανθρώπινα δικαιώματα που επιτρέπουν στα άτομα να έχουν πρόσβαση, να χρησιμοποιούν, να δημιουργούν και να δημοσιεύουν ψηφιακά μέσα ή να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν υπολογιστές, άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και δίκτυα επικοινωνίας. Ο όρος δικαίωμα στο internet είναι συνδεδεμένος με την προστασία και την εφαρμογή των υπαρχόντων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η ελευθερία έκφρασης, η προστασία δεδομένων, το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο, στην ελευθερία έκφρασης, στην ανάπτυξη και στην εκπαίδευση. Η πρόσβαση στο Internet αναγνωρίζεται ως δικαίωμα των πολιτών από πολλές χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Έτσι, με την τελευταία αναθεώρηση του 2008, ο νομοθέτης, στο άρθρο 5Α του Συντάγματος, δηλώνει πώς όλα τα άτομα έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Κοινωνία της Πληροφορίας, και ότι το κράτος έχει υποχρέωση να διευκολύνει την παραγωγή, την ανταλλαγή, τη διάδοση και την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά διαμοιραζόμενες πληροφορίες.


Σύμφωνα με έκθεση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, η οποία εξέτασε το κατά πόσο η πρόσβαση στο Internet αποτελεί ή όχι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, η πρόσβαση στο Internet έχει δύο εκφάνσεις: αφενός την πρόσβαση σε online περιεχόμενο, χωρίς περιορισμούς, εκτός από ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις που ο περιορισμός υπαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αφετέρου τη διαθεσιμότητα απαραίτητων υποδομών τεχνολογίας της επικοινωνίας και της πληροφορίας, όπως καλώδια, μόντεμ, υπολογιστές και λογισμικό, για να είναι δυνατή η πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Η αλήθεια είναι πως οι εξελίξεις στον τομέα της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών έχουν μετατρέψει το Internet σε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας και βασικό μέσο ενημέρωσης και άντλησης πληροφοριών. Πράγματι, το Διαδίκτυο αποτελεί πλέον ένα βασικό μέσο άσκησης του δικαιώματος στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Το άρθρο προβλέπει ότι:


• Καθένας έχει το δικαίωμα της γνώμης χωρίς παρεμβάσεις
• Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία αναζήτησης, λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών οποιουδήποτε είδους, ανεξαρτήτως συνόρων, είτε προφορικά, είτε εγγράφως είτε σε έντυπη μορφή, με οποιοδήποτε μέσο της επιλογής του.
• Η άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο επισείει ειδικά καθήκοντα και ευθύνες. Επομένως, μπορεί να υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς, οι οποίοι προβλέπονται από το νόμο και είναι αναγκαίοι για το σεβασμό των δικαιωμάτων και της υπόληψης των άλλων και για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, της δημόσιας υγείας ή της ηθικής.
Το δικαίωμα στο Internet, ωστόσο, θεωρείται αμφιλεγόμενο. Υπάρχει, λοιπόν, η άποψη ότι το δικαίωμα πρόσβασης στο διαδίκτυο δεν πρεσβεύει ένα συγκεκριμένο, αυτοτελές δικαίωμα. Είναι μεν σημαντικό για την εξασφάλιση άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά αποτελεί μέσο για την προστασία τους. Υπό αυτήν την έννοια, η τεχνολογία θα πρέπει να θεωρηθεί ως καταλύτης δικαιωμάτων και όχι ως δικαίωμα καθαυτό.
Παρά τη διχογνωμία, τα Ηνωμένα Έθνη στην έκθεσή τους για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιβεβαιώνει ότι τα ίδια δικαιώματα που έχουν οι άνθρωποι offline, πρέπει επίσης να προστατεύονται online και καλεί όλα τα κράτη να προωθήσουν και να διευκολύνουν την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και τη διεθνή συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη των μέσων μαζικής ενημέρωσης, πληροφόρησης και επικοινωνίας.
Αυτή η ευρεία αποδοχή της πρόσβασης στο Διαδίκτυο ως ανθρώπινο δικαίωμα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να διεκδικήσουν την πρόσβαση στο Internet, να προστατευτούν σε περίπτωση μη εφαρμογής του και να απολαύσουν το δικαίωμα στην ηλεκτρονική πληροφορία ως απότοκο του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης.


Φυσικά, η χρήση του διαδικτύου ως μέσου ενημέρωσης και έκφρασης ενέχει κινδύνους τόσο για τους ενήλικες, όσο και για τα παιδιά. Θα πρέπει, λοιπόν, η κοινωνία να διασφαλίσει όλα τα εχέγγυα για τη σωστή και λελογισμένη χρήση του Διαδικτύου από τους πολίτες μέσω της ενημέρωσής τους.
Οι προοπτικές που ανοίγονται για την κοινωνία και τη δημοκρατία μέσω της πρόσβασης στο διαδίκτυο είναι αμέτρητες. Η πρόσβαση στην πληροφορία, στη γνώση και στην ενημέρωση γίνεται δυνατή σε όλους. Μένει οι κυβερνήσεις να προωθήσουν το δικαίωμα αυτό, ώστε να καταστούν τα σύγχρονα κράτη κοινωνίες της πληροφορίας.


Όλγα - Ειρήνη Πάλλα

Ο όρος δικαίωμα στο internet είναι συνδεδεμένος με την προστασία και την εφαρμογή των υπαρχόντων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η ελευθερία έκφρασης, η προστασία δεδομένων, το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο, στην ελευθερία έκφρασης, στην ανάπτυξη και στην εκπαίδευση

Αυτή η ευρεία αποδοχή της πρόσβασης στο Διαδίκτυο ως ανθρώπινο δικαίωμα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να διεκδικήσουν την πρόσβαση στο Internet, να προστατευτούν σε περίπτωση μη εφαρμογής του και να απολαύσουν το δικαίωμα στην ηλεκτρονική πληροφορία ως απότοκο του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης

Read 1351 times

 

 

Για εμάς...

www.businesswoman.gr

Το ηλεκτρονικό περιοδικό www.businesswoman.gr μετράει σχεδόν 17 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο χώρο της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Έντυπο BusinessWoman

Το businesswoman είναι ένα περιοδικό για την γυναίκα εργαζόμενη - επιχειρηματία που θέλει να είναι ενημερωμένη κάθε στιγμή για το καθετί.

Περισσότερα

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…