%AM, %20 %487 %2017 %10:%Ιαν

Εμπορικό σήμα...απαραίτητο εργαλείο του επιχειρηματία;

Η γυναίκα επιχειρηματίας ξεκινώντας τη δική της επιχείρηση, πέρα από τις δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει για να προκόψει στο χώρο που θα δραστηριοποιηθεί, οφείλει να πληροφορηθεί και να εφαρμόσει όλες εκείνες τις νομικές διατάξεις και διαδικασίες που διασφαλίζουν την επιχείρησή της.

Πολλές φορές στη μακρόχρονη πορεία μια επιχείρησης αποδεικνύεται ότι σημαντικό κεφάλαιο αυτής αποτελεί και το σήμα της. Λανθασμένα θεωρείται από πολλούς ότι το σήμα μιας επιχείρησης είναι η επωνυμία ή ο διακριτικός της τίτλος. Αρκετές φορές βέβαια, μπορεί το σήμα μιας επιχείρησης να ταυτίζεται με την επωνυμία ή το διακριτικό της τίτλο, αλλά πολλές φορές μπορεί αυτό να διαφέρει. Λανθασμένα επίσης θεωρούν οι περισσότεροι επιχειρηματίες ότι κατοχυρώνοντας την επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο της επιχείρησής τους στο οικείο Επιμελητήριο έχουν κατοχυρώσει και το σήμα της. Σήμα είναι κάθε απεικόνιση ή λέξη ή συνδυασμός των δύο που μπορεί να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Είναι δηλαδή το σήμα άρρηκτα συνδεδεμένο με το προϊόν που διακινείται ή την υπηρεσία που παρέχεται στην αγορά.

Ειδικά σήμερα με την πληθώρα των καταναλωτικών αγαθών που παράγουν οι βιομηχανίες και οι βιοτεχνίες, καθώς και με την προσφορά των πολυάριθμων υπηρεσιών που παρέχουν οι ποικίλες επιχειρήσεις, καθίσταται αναγκαία η διάκριση των προϊόντων ή υπηρεσιών που αυτές προσφέρουν κι αυτό διασφαλίζεται μόνο με τα σήματα.

Έτσι το σήμα αποβαίνει ένα εργαλείο, πολύ σημαντικό στα χέρια του επιχειρηματία και του εμπόρου, για να διεγείρει την προσοχή του καταναλωτή στο προϊόν που του προσφέρει και συνακόλουθα να διακριθεί στην αγορά και να την κατακτήσει, αποκτώντας νέους πελάτες και συγκρατώντας παλιούς. Ως φορέας εμπορικής αξίας το σήμα δημιουργεί έναν ισχυρό δεσμό με το προϊόν ή την υπηρεσία που διακρίνει, επιβοηθώντας τον επιχειρηματία - φορέα του να αναπτύξει τη δραστηριότητά του και να ανταγωνιστεί τις ομοειδείς επιχειρήσεις. Αυτή τη δυναμική που έχει το εμπορικό σήμα, αποτελώντας θεμέλιο του ανταγωνισμού στην οικονομία της αγοράς, η ελληνίδα επιχειρηματίας οφείλει να τη γνωρίσει και να την εκμεταλλευθεί στο έπακρον όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε κοινοτικό και σε διεθνές επίπεδο.

Κατ' αρχάς με το «στήσιμο» της επιχείρησης, η κατοχύρωση του σήματός της πρέπει να γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Η σχετική διοικητική διαδικασία  γίνεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Γεν. Γραμ. Εμπορίου-Πλατεία Κάνιγγος-Αθήνα) δια πληρεξουσίου δικηγόρου, ο οποίος θα ενημερώσει τον πελάτη του για τα σημεία που κατά το νόμο δεν μπορούν να αποτελέσουν σήμα, όπως π.χ. είναι οι υβριστικές λέξεις, οι δηλωτικές του προϊόντος, της ποιότητας, της ποσότητας, της αξίας, της γεωγραφικής προέλευσης, οι κοινόχρηστες λέξεις κ.λ.π., στη συνέχεια θα ελέγξει την ύπαρξη όμοιων ή παρόμοιων προγενέστερων σημάτων και τελικά θα προβεί στην κατάθεση του σήματος, το οποίο τελικά θα εγκρίνει ή μη η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων (Δ.Ε.Σ.), που εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

Το σύστημα κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων που ισχύει στη Χώρα μας παρέχει εγγυήσεις στους δικαιούχους, αφενός γιατί το Υπουργείο Ανάπτυξης προβαίνει σε αυτεπάγγελτη έρευνα στα προγενέστερα ισχύοντα σήματα, έτσι ώστε να μην εγκρίνονται όμοια ή παρόμοια με αυτά και αφετέρου γιατί ο νόμος προβλέπει τη δυνατότητα ελέγχου της ορθότητας των αποφάσεων της Δ.Ε.Σ. από τα Διοικητικά Δικαστήρια της Αθήνας.

Με την καταχώριση του σήματός του ο επιχειρηματίας μπορεί να εναντιωθεί αποτελεσματικά σε κάθε τρίτο που προσβάλλει το σήμα του στην αγορά, προσκομίζοντας στο Δικαστήριο αντίγραφο του σήματός του από τα Βιβλία Σημάτων που τηρούνται στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Αλλά και όταν ακόμα η δραστηριότητα μια επιχείρησης ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα, δίνεται η δυνατότητα στους έλληνες επιχειρηματίες καταθέτοντας μια αίτηση στη Χώρα τους, αποφεύγοντας πολυδάπανες και πολύπλοκες διαδικασίες με την αναζήτηση πληροφοριών και δικηγόρων για κατοχύρωση των σημάτων τους στο εξωτερικό, να πετυχαίνουν την καταχώριση αυτών σε κοινοτικό (27 χώρες) ή διεθνές επίπεδο (78 χώρες).

Δεν είναι τυχαίο ότι τόσο οι χώρες - μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (W.I.P.O.), όσο και τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ίδρυσαν αυτόνομα γραφεία, όπως είναι το Διεθνές και το Κοινοτικό Γραφείο Σημάτων (ΟΗΙΜ) και επικύρωσαν διεθνείς συνθήκες (Σύμβαση των Παρισίων, Πρωτόκολλο της Μαδρίτης, ΤLT, και άλλες) για να εξασφαλίσουν ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό  συγχρόνως σύστημα κατοχύρωσης και προστασίας εμπορικών σημάτων σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ελληνίδα επιχειρηματίας μπορεί σήμερα, θεμελιώνοντας και αναπτύσσοντας την επιχείρησή της,  να επιλέξει το σύστημα κατοχύρωσης  εμπορικών σημάτων που της ταιριάζει, ανάλογα με την εδαφική εμβέλεια εμπορίας των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρει, αφήνοντας τα εμπορικά της σήματα να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές των ελληνικών προϊόντων και της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Της Νότας Γεωργοπούλου

Δικηγόρου-Νομικού

 

Read 504 times

 

 

Για εμάς...

www.businesswoman.gr

Το ηλεκτρονικό περιοδικό www.businesswoman.gr μετράει σχεδόν 17 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο χώρο της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Έντυπο BusinessWoman

Το businesswoman είναι ένα περιοδικό για την γυναίκα εργαζόμενη - επιχειρηματία που θέλει να είναι ενημερωμένη κάθε στιγμή για το καθετί.

Περισσότερα

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…