Connect with us

Επιχειρηματικότητα

Η παράταση έως τις 15/6 για την υποβολή των εσόδων στο myData και πώς έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή τα δεδομένα

Επανακαθορίστηκε μερικώς το φορολογικό ημερολόγιο μετά και την προχθεσινή ανακοίνωση της ΑΑΔΕ για εικοσαήμερη παράταση διαβίβασης των εσόδων του 2021 στην πλατφόρμα myData. Και βέβαια, μπορεί σε θεωρητικό επίπεδο το θέμα να αφορά τα ηλεκτρονικά βιβλία, συμπαρασύρει όμως και τη φορολογία εισοδήματος, καθώς για την καθόλα σωστή υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από τις επιχειρήσεις, προ-απαιτούνται και διάφοροι έλεγχοι ορθότητας με το myData.

Απαραίτητη υποσημείωση[!]: Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι αράδες που ακολουθούν εκ των πραγμάτων δεν αποτελούν τμήμα θεσμοθετημένων διατάξεων. Δεν υπάρχουν αποφάσεις της ΑΑΔΕ ή του Υπουργείου Οικονομικών που να καθορίζουν αυτές τις παραμέτρους. Πρόκειται για μια καταγραφή σημειώσεων που βασίζεται σε εισηγήσεις δύο τελευταίων, ειδικών σεμιναρίων, σε πηγές που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από την ΑΑΔΕ, καθώς και σε επιλεγμένα άρθρα.

Τα όσα αναφέρονται λοιπόν παρακάτω, αφορούν μόνο τα myData και όχι την λογιστική τήρηση των βιβλίων, που εκ των πραγμάτων αποτελεί μια δεδομένη διαδικασία. Βάσει όλων των παραμέτρων, το ζήτημα που μας αφορά αυτή τη στιγμή, και έως τις 15 Ιουνίου (που ορίστηκε ως νέα καταληκτική ημερομηνία) είναι αποκλειστικά και μόνο η σωστή διαβίβαση των εσόδων. Δηλαδή οι πραγματοποιηθείσες πωλήσεις (εμπορευμάτων, προϊόντων, υπηρεσιών), πλέον όμως τα έξοδα μας για τα οποία είμαστε εμείς οι εκδότες (π.χ. τίτλοι κτήσης, τιμολόγια αγοράς και αυτοτιμολόγηση). / 

Δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου (τη δεδομένη χρονική στιγμή, και αναφορικά πάντα μόνο για το myData) οι όποιες αγορές και δαπάνες. Δεν ασχολούμαστε με μισθοδοσία, αποσβέσεις, διάφορες δαπάνες λιανικής και γενικότερα οι εγγραφές εξόδων.

Δίνουμε βαρύτητα στις καθαρές αξίες. Ακόμα και όσον αφορά το ΦΠΑ, η ΑΑΔΕ σε πρώτο χρόνο δεν πρόκειται να δώσει βάση στις όποιες ασυμφωνίες. Εστιάζουμε λοιπόν στη σωστή καταγραφή των καθαρών ποσών των εσόδων, καλό είναι να έχουμε συμφωνία στο ΦΠΑ (αλλά δεν προβληματιζόμαστε σε πιθανές διαφορές) και δεν μας απασχολούν πιθανές κρατήσεις, παρακρατούμενοι φόροι, λοιποί πιθανοί φόροι και τέλη επί των τιμολογίων.

Σχετικά με τις λιανικές πωλήσεις: Παρότι είχε προαναγγελθεί προ μηνών, δεν υπάρχει ακόμα διασύνδεση esend με myData / Συνεπώς, για όλο το ’21 θα πρέπει να ανεβάσουν οι επιχειρήσεις τις λιανικές / Σύμφωνα με όλα τα δεδομένα έως τώρα, αυτή τη διαδικασία πιθανότατα θα χρειαστεί να την κάνουμε και για το πρώτο εξάμηνο του ’22. Αυτό θα πρέπει να γίνει είτε οι αποδείξεις λιανικής εκδόθηκαν μέσω ΦΗΜ είτε χωρίς ΦΗΜ (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά). 

Η διαβίβαση μπορεί να γίνει είτε αναλυτικά (ανά απόδειξη λιανικής) είτε συγκεντρωτικά μέσω λογιστικών προγραμμάτων και εφαρμογών. Συνεπώς, το ελάχιστο για μια επιχείρηση που πραγματοποιεί λιανικές πωλήσεις, είναι για το έτος 2021 να αποστείλει 12 μηνιαίες εγγραφές. 

Πρόστιμα: Μη υποβολή, που θα οδηγήσει σε εκπρόθεσμη διαβίβαση επιφέρει πρόστιμο 100 €  /   Το πρόστιμο είναι ένα (ανεξαρτήτως από το πλήθος των μεταγενέστερων διαβιβάσεων).  /  Το ίδιο πρόστιμο ισχύει και σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής διαφορών που προκύπτουν από διαφορές συναλλαγών με προμηθευτές. 

Το myData ως ηλεκτρονική πλατφόρμα, εμφανίζει έως τώρα πάρα πολλά και διάφορα προβλήματα. Από αδυναμία σύνδεσης, μη εμφάνιση πωλήσεων που έχουν λάβει κωδικό MARK, και βέβαια μεγάλες ασυμφωνίες των πραγματικών δεδομένων των λογιστικών βιβλίων με το συνοπτικό βιβλίο myData.   Στην ΑΑΔΕ είναι βεβαίως γνωστά αυτά τα ζητήματα, και η κατεύθυνση που έχει δοθεί είναι να μην προβληματιζόμαστε από τις ασυμφωνίες που προκύπτουν με το συνοπτικό βιβλίο. Οπότε και να προχωρήσουν διαδικασίες κλεισίματος των λογιστικών βιβλίων και υποβολής φορολογικών δηλώσεων, βάσει των πραγματικών δεδομένων των βιβλίων της εκάστοτε επιχείρησης.

Παναγιώτης Τσένος

φοροτεχνικός σύμβουλος επιχειρήσεων / συγγραφέας φορολογικών & οικονομικών μελετών

tsenos.gr 

[email protected] 

Επιχειρηματικότητα

tax alert / Λύσεις μισθωτηρίων συμβολαίων / Επικαιροποίηση μεταβολών
στο έντυπο Ε9

Λύσεις μισθωτηρίων συμβολαίων

Το θέμα αφορά: Κατά βάση, τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητά τους

Η σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ: Πρόκειται για την Α.1018/2023 (όπως αυτή τροποποιεί την ΠΟΛ.1162/2018)

Η ουσία της διάταξης, καθώς και σημαντικές παρατηρήσεις για τις μισθώσεις:

Μέχρι και την 31/3/23, μπορούν να δηλωθούν χωρίς πρόστιμο όλες οι λύσεις μισθώσεων που πραγματοποιήθηκαν έως και την 31/12/22.

Πλέον η δήλωση λύσης κάθε είδους ανενεργής μίσθωσης είναι υποχρεωτική, και θεσμοθετήθηκε ώστε η ΑΑΔΕ να έχει πλήρη εικόνα των μισθώσεων (ώστε να μπορεί να προβεί και σε προσυμπλήρωση του εντύπου Ε2). Αν τυχόν δεν δηλωθεί μια λύση μίσθωσης, αυτό θεωρητικά για την ΑΑΔΕ συνεπάγεται ότι η συμφωνία της εκάστοτε μίσθωσης είναι σε ισχύ, κάτι που ενδέχεται να έχει ως συνέπεια μελλοντικά, την επιβολή προστίμων.

Στη σχετική εφαρμογή του συστήματος Taxis, τα μισθωτήρια συμβόλαια που λογίζεται ότι βρίσκονται σε ισχύ, απεικονίζονται σε κίτρινο πλαίσιο. 

Επικαιροποίηση εντύπου Ε9 με τις γενόμενες τροποποιήσεις εντός του ‘22

Αναφορικά τώρα, με τις γενόμενες τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2022 και αφορούν την ακίνητη περιουσία (και μετά την παράταση που ανακοινώθηκε προ δεκαημέρου), ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε η 12η Απριλίου. Η συγκεκριμένη απόφαση (που περιλαμβάνεται στο κείμενο της σχετικής Α.1033/23), αφορά βέβαια όλους τους φορολογούμενους που κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς πραγματοποίησαν κάποια αγορά ή πώληση ή γενικότερα είχαν την οποιαδήποτε διαφοροποίηση σε εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων.

Η ορθότητα αυτής της διαδικασίας κρίνεται σημαντική, καθώς βάσει της διαμορφωθείσας εικόνας του περιουσιολογίου, θα εκδοθούν τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ του ’23. 

Παναγιώτης Τσένος

Φοροτεχνικός σύμβουλος επιχειρήσεων 

[email protected]

www.tsenos.gr 

Continue Reading

Επιχειρηματικότητα

Μία νέα συνεργασία με την Hatzi Filax Group για το μέλλον των φοιτητών του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου!

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, επιβεβαιώνοντας την σύγχρονη αντίληψή του, σε  συνεργασία με την Hatzi Filax Group, εταιρεία Reskilling και Upskilling, προχώρησε στην  ένταξη της πλατφόρμας ασύγχρονων συνεντεύξεων και επαγγελματικής  επικοινωνίας Willo στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Πανεπιστημίου. 

Η Willo χρησιμοποιείται από επαγγελματικούς φορείς σε περισσότερες από 135 χώρες και  αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο προετοιμασίας φοιτητών για τις απαιτήσεις του  σύγχρονου εταιρικού κόσμου. Με τη χρήση της Willo, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο εγγυάται τεχνολογική πρωτοπορία στους φοιτητές του, δίνοντάς τους την ευκαιρία να  πραγματοποιήσουν διαδικασίες επαγγελματικών συνεντεύξεων σε πραγματικές συνθήκες.  Σήμερα, κανένας άλλος εκπαιδευτικός φορέας δεν παρέχει αυτού του είδους την βιωματική  εμπειρία και τεχνογνωσία. 

Η κα Σοφία Σκευοφύλακα, Co-Founder και CCO της Hatzi Filax Group, υπεύθυνη για το  project, δήλωσε «Μας γεμίζει ιδιαίτερη χαρά να βλέπουμε τέτοιες πρωτοβουλίες να  πραγματοποιούνται στη χώρα μας, καθώς δείχνουν το ενδιαφέρον και τη σημασία προς  τη γενιά των επαγγελματιών του αύριο, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στον κόσμο.  Μαζί με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι οι φοιτητές στην  Ελλάδα δε θα υστερούν σε ευκαιρίες ή εμπειρίες σε σχέση με φοιτητές του εξωτερικού». 

Ο κος Γεώργιος Μαλινδρέτος, Αντιπρύτανης Διοίκησης και Φοιτητικής Μέριμνας στo Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, και Aναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομίας &  Βιώσιμης Ανάπτυξης δήλωσε ότι: «Τα Πανεπιστήμια οφείλουν συνεχώς να  εκσυγχρονίζονται υιοθετώντας πρακτικές και νέες τεχνολογίες, ευθυγραμμισμένες στις  σύγχρονες επιταγές της εξωστρέφειας και ψηφιοποίησης των καθημερινών διαδικασιών. To Πανεπιστήμιο μας και πιο συγκεκριμένα το Γραφείο Σταδιοδρομίας του, ενέταξε την  πρωτοποριακή αυτή πλατφόρμα στις υπηρεσίες που παρέχει στους σπουδαστές του, με  σκοπό την ενίσχυση των εμπειριών των φοιτητών με σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας και συνεντεύξεων, στο πλαίσιο της προετοιμασία τους για την αγορά εργασίας, που  αποτελεί βασικό μας καθήκον! ». 

Continue Reading

Επιχειρηματικότητα

Εξαγορά της αλυσίδας Katerina’s Market στη Μεσσηνιακή Μάνη, από την ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

H ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ, μένοντας πιστή στο όραμά της να προσφέρει σε όλο και
περισσότερες γειτονιές της Ελλάδας πρόσβαση στην ποιότητα, με οικονομία και
υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυό της με την
εξαγορά των supermarket Katerina’s Market. Πρόκειται για μία ενέργεια που
σηματοδοτεί την είσοδο του δικτύου των supermarket ΚΡΗΤΙΚΟΣ στη
Μεσσηνιακή Μάνη, μέσω μίας τοπικής, επώνυμης αλυσίδας με ιδιαίτερα
επιτυχημένη παρουσία στην περιοχή, πολυετή και εδραιωμένη σχέση
εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές της. Η εξαγορά περιλαμβάνει την
απόκτηση τεσσάρων εταιρικών καταστημάτων, σε Καλαμάτα, Στούπα, Άγιο
Νικόλαο και Κάμπο.
Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας, η
οποία έχει ως στόχο την παρουσία της ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ σε ακόμα περισσότερες
γωνιές της Ελλάδας. Στηρίζοντας ουσιαστικά, με αυτόν τον τρόπο, την τοπική αγορά,
τους τοπικούς παραγωγούς και τις τοπικές κοινωνίες και υπηρετώντας έμπρακτα σε
όλα τα επίπεδα την υπόσχεση «κάθε μέρα δίπλα σας».

Continue Reading

Trending