Connect with us

Επιχειρηματικότητα

Η παράταση έως τις 15/6 για την υποβολή των εσόδων στο myData και πώς έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή τα δεδομένα

Επανακαθορίστηκε μερικώς το φορολογικό ημερολόγιο μετά και την προχθεσινή ανακοίνωση της ΑΑΔΕ για εικοσαήμερη παράταση διαβίβασης των εσόδων του 2021 στην πλατφόρμα myData. Και βέβαια, μπορεί σε θεωρητικό επίπεδο το θέμα να αφορά τα ηλεκτρονικά βιβλία, συμπαρασύρει όμως και τη φορολογία εισοδήματος, καθώς για την καθόλα σωστή υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από τις επιχειρήσεις, προ-απαιτούνται και διάφοροι έλεγχοι ορθότητας με το myData.

Απαραίτητη υποσημείωση[!]: Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι αράδες που ακολουθούν εκ των πραγμάτων δεν αποτελούν τμήμα θεσμοθετημένων διατάξεων. Δεν υπάρχουν αποφάσεις της ΑΑΔΕ ή του Υπουργείου Οικονομικών που να καθορίζουν αυτές τις παραμέτρους. Πρόκειται για μια καταγραφή σημειώσεων που βασίζεται σε εισηγήσεις δύο τελευταίων, ειδικών σεμιναρίων, σε πηγές που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από την ΑΑΔΕ, καθώς και σε επιλεγμένα άρθρα.

Τα όσα αναφέρονται λοιπόν παρακάτω, αφορούν μόνο τα myData και όχι την λογιστική τήρηση των βιβλίων, που εκ των πραγμάτων αποτελεί μια δεδομένη διαδικασία. Βάσει όλων των παραμέτρων, το ζήτημα που μας αφορά αυτή τη στιγμή, και έως τις 15 Ιουνίου (που ορίστηκε ως νέα καταληκτική ημερομηνία) είναι αποκλειστικά και μόνο η σωστή διαβίβαση των εσόδων. Δηλαδή οι πραγματοποιηθείσες πωλήσεις (εμπορευμάτων, προϊόντων, υπηρεσιών), πλέον όμως τα έξοδα μας για τα οποία είμαστε εμείς οι εκδότες (π.χ. τίτλοι κτήσης, τιμολόγια αγοράς και αυτοτιμολόγηση). / 

Δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου (τη δεδομένη χρονική στιγμή, και αναφορικά πάντα μόνο για το myData) οι όποιες αγορές και δαπάνες. Δεν ασχολούμαστε με μισθοδοσία, αποσβέσεις, διάφορες δαπάνες λιανικής και γενικότερα οι εγγραφές εξόδων.

Δίνουμε βαρύτητα στις καθαρές αξίες. Ακόμα και όσον αφορά το ΦΠΑ, η ΑΑΔΕ σε πρώτο χρόνο δεν πρόκειται να δώσει βάση στις όποιες ασυμφωνίες. Εστιάζουμε λοιπόν στη σωστή καταγραφή των καθαρών ποσών των εσόδων, καλό είναι να έχουμε συμφωνία στο ΦΠΑ (αλλά δεν προβληματιζόμαστε σε πιθανές διαφορές) και δεν μας απασχολούν πιθανές κρατήσεις, παρακρατούμενοι φόροι, λοιποί πιθανοί φόροι και τέλη επί των τιμολογίων.

Σχετικά με τις λιανικές πωλήσεις: Παρότι είχε προαναγγελθεί προ μηνών, δεν υπάρχει ακόμα διασύνδεση esend με myData / Συνεπώς, για όλο το ’21 θα πρέπει να ανεβάσουν οι επιχειρήσεις τις λιανικές / Σύμφωνα με όλα τα δεδομένα έως τώρα, αυτή τη διαδικασία πιθανότατα θα χρειαστεί να την κάνουμε και για το πρώτο εξάμηνο του ’22. Αυτό θα πρέπει να γίνει είτε οι αποδείξεις λιανικής εκδόθηκαν μέσω ΦΗΜ είτε χωρίς ΦΗΜ (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά). 

Η διαβίβαση μπορεί να γίνει είτε αναλυτικά (ανά απόδειξη λιανικής) είτε συγκεντρωτικά μέσω λογιστικών προγραμμάτων και εφαρμογών. Συνεπώς, το ελάχιστο για μια επιχείρηση που πραγματοποιεί λιανικές πωλήσεις, είναι για το έτος 2021 να αποστείλει 12 μηνιαίες εγγραφές. 

Πρόστιμα: Μη υποβολή, που θα οδηγήσει σε εκπρόθεσμη διαβίβαση επιφέρει πρόστιμο 100 €  /   Το πρόστιμο είναι ένα (ανεξαρτήτως από το πλήθος των μεταγενέστερων διαβιβάσεων).  /  Το ίδιο πρόστιμο ισχύει και σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής διαφορών που προκύπτουν από διαφορές συναλλαγών με προμηθευτές. 

Το myData ως ηλεκτρονική πλατφόρμα, εμφανίζει έως τώρα πάρα πολλά και διάφορα προβλήματα. Από αδυναμία σύνδεσης, μη εμφάνιση πωλήσεων που έχουν λάβει κωδικό MARK, και βέβαια μεγάλες ασυμφωνίες των πραγματικών δεδομένων των λογιστικών βιβλίων με το συνοπτικό βιβλίο myData.   Στην ΑΑΔΕ είναι βεβαίως γνωστά αυτά τα ζητήματα, και η κατεύθυνση που έχει δοθεί είναι να μην προβληματιζόμαστε από τις ασυμφωνίες που προκύπτουν με το συνοπτικό βιβλίο. Οπότε και να προχωρήσουν διαδικασίες κλεισίματος των λογιστικών βιβλίων και υποβολής φορολογικών δηλώσεων, βάσει των πραγματικών δεδομένων των βιβλίων της εκάστοτε επιχείρησης.

Παναγιώτης Τσένος

φοροτεχνικός σύμβουλος επιχειρήσεων / συγγραφέας φορολογικών & οικονομικών μελετών

tsenos.gr 

[email protected] 

Επιχειρηματικότητα

Ευκαιρίες δωρεάν εκπαίδευσης και συμβουλευτικής για MKO

Οι αιτήσεις για τα επιτυχημένα προγράμματα Incubator & Accelerator του HIGGS μόλις άνοιξαν!

Για μια ακόμα χρονιά το HIGGS ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα Incubator, GSE Incubator και Accelerator. Τα τρία εξειδικευμένα προγράμματα του HIGGS, τα οποία προσφέρονται διαδικτυακά στοχεύουν στην υποστήριξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, παρέχοντας δωρεάν εκπαίδευση και συμβουλευτική.

Το πρόγραμμα Accelerator έχει στόχο την υποστήριξη ώριμων οργανώσεων με λειτουργία άνω των 2 ετών, σε ζητήματα στρατηγικής, business plan, διαμόρφωσης προτάσεων και οικονομικής βιωσιμότητας. Το πρόγραμμα έχει εξάμηνη διάρκεια και περιλαμβάνει δωρεάν εκπαίδευση και συμβουλευτική για (έως) 8 μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις. Ο Accelerator, με έναρξη τον Νοέμβριο του 2023, θα υλοποιηθεί σε 2 τρίμηνα, με εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα το καθένα, ξεκινώντας με ένα εντατικό Bootcamp 2 εβδομάδων. 

Τα προγράμματα Incubator και GSE Incubator (Green & Social Entrepreneurship Incubator) απευθύνονται σε νεοσύστατες ΟΚοιΠ (Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης) και φορείς κοινωνικής και πράσινης επιχειρηματικότητας αντίστοιχα, προσφέροντας τους τα απαραίτητα εφόδια μέσω εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, ώστε να εξασφαλίσουν σωστό στρατηγικό σχεδιασμό, εσωτερική οργάνωση και λειτουργία. Ο στόχος των προγραμμάτων αυτών, είναι οι φορείς που ολοκληρώνουν την εκπαίδευση να είναι σε θέση να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και ανάπτυξή τους, είτε μέσω της προσέλκυσης χρηματοδότησης, είτε μέσω της ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας (GSE Incubator), σχετικής με το αντικείμενό τους. Τα προγράμματα Incubator και GSE Incubator, αφορούν αποκλειστικά φορείς που είναι σε διαδικασία εκκίνησης/ λειτουργίας/ επανεκκίνησης και έχουν αποκτήσει νομική υπόσταση τα τελευταία 2 χρόνια.

Η έναρξη των δωρεάν προγραμμάτων Incubator και GSE Incubator γίνεται κάθε Νοέμβριο και η διάρκειά τους κυμαίνεται από 12 έως 24 μήνες, ενώ και τα δύο προγράμματα μπορούν να δεχτούν (έως) 5 ενδιαφερόμενους φορείς το καθένα. 

Στο πλαίσιο των 3 προγραμμάτων συμπεριλαμβάνονται 4 εβδομάδες υποχρεωτικής εντατικής εκπαίδευσης (Bootcamp), εργαστήρια και σεμινάρια, one-to-one συναντήσεις και mentorship με εξειδικευμένους συνεργάτες και ειδικούς, αλλά και ευκαιρίες networking με άλλες ελληνικές και διεθνείς Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών, μέσα μαζικής επικοινωνίας, αλλά και χρηματοδότες.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων και για τα 3 προγράμματα (Incubator, GSE Incubator και Accelerator) ξεκινά τη Δευτέρα 28 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023. 

Για την κατάθεση αιτήσεων καθώς και για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τα προγράμματα μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω links: 

Υποστηρικτές και Χορηγοί 

Μεγάλοι Δωρητές του προγράμματος Accelerator είναι το  Ίδρυμα Costas M. Lemos Foundation και το Κοινωφελές  Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

Το GSE Incubator υλοποιείται σε συνεργασία με το NBG Business Seeds – Πρόγραμμα Στήριξης Επιχειρηματικότητας της Εθνικής Τράπεζας. 

Επικοινωνία για τα Μ.Μ.Ε 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε:

Αναστασία Ψωμά

Project Manager Acceleratorτηλ: +30 211 411 6300

Κιν: +30 6975 206  888email: [email protected]

Λίγα λόγια για το HIGGS

To HIGGS είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2015 με την ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Τo HIGGS, είναι πρωτοπόρο στο οικοσύστημα της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς είναι ο πρώτος και μεγαλύτερος κόμβος (hub) υποστήριξης μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και άλλων πρωτοβουλιών που έχουν θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο στην Ελλάδα. 

Σε μόλις 7 χρόνια λειτουργίας  (2015 – 2022), η ομάδα του HIGGS υποστήριξε 204 μη κερδοσκοπικές οργανώσεις από όλη την Ελλάδα, βοηθώντας τες να διασφαλίσουν χρηματοδοτήσεις άνω των 11.000.000€, να δημιουργήσουν 861 νέες θέσεις εργασίας και να εξυπηρετήσουν περισσότερους από 360.000 ωφελούμενους. 

Μέσα από καλά δομημένα προγράμματα (Incubator, Accelerator, Green & Social Entrepreneurship Incubator), προσφέρουμε δωρεάν εκπαίδευση και εξειδικευμένη συμβουλευτική σε ΜΚΟ πανελλαδικά. Ως κόμβος ενημέρωσης, πληροφόρησης και συνεργασίας, προωθούμε τη δικτύωση όλων των stakeholders του οικοσυστήματος. Παρακολουθώντας στενά τον χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών και τις ανάγκες του, συντάσσουμε σχετικές μελέτες, δημιουργούμε εργαλεία ενδυνάμωσης ικανοτήτων (capacity building) και μέτρησης κοινωνικού αντικτύπου και διοργανώνουμε εκδηλώσεις με σκοπό τη διάχυση τεχνογνωσίας και το άνοιγμα σχετικών διαλόγων. 

Continue Reading

Επιχειρηματικότητα

Ολοκλήρωση της εκπόνησης μελετών του έργου «Μελέτες για τη χάραξη στρατηγικής εποπτείας της αγοράς και αδειοδότησης των επιχειρήσεων» από την Ένωση Ελλήνων Χημικών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο του Έργου «Μελέτες για τη χάραξη στρατηγικής εποπτείας της αγοράς και αδειοδότησης των επιχειρήσεων», οι ακόλουθες μελέτες:

Μελέτη προϋποθέσεων για χημικές και φυσικές δοκιμές σε μια ευρεία κατηγορία βιομηχανικών προϊόντων για εξαγωγές σε τρίτες χώρες.

Αντικείμενο της μελέτης: η προώθηση της εξωστρέφειας προϊόντων της χημικής βιομηχανίας και την προσέγγιση των παραγωγών / μεταποιητών / επιχειρήσεων βιομηχανικών προϊόντων προς τρίτες χώρες και αναπτυσσόμενες αγορές με προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Μελέτη απλοποίησης της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης των Επιχειρήσεων και διερεύνηση των σύγχρονων περιβαλλοντικών τεχνολογιών που μπορούν να ενσωματωθούν.

Αντικείμενο της μελέτης: η περιγραφή των διαδικασιών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων – προτάσεις για απλούστευση, συγκρίνοντας με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Το έργο εντάσσεται στην εγκεκριμένη πράξη με τίτλο: «Mελέτες για τη χάραξη στρατηγικής εποπτείας της αγοράς και αδειοδότησης των επιχειρήσεων» με Κωδικό MIS 5104625, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Continue Reading

Επιχειρηματικότητα

HATZI FILAX GROUP: “PEOPLE IN MARKET IN ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ”

HATZI FILAX GROUP, εταιρεία Reskilling και Upskilling, στα πλαίσια του θεσμού «People In Market In Κέντρο Ανάπτυξης Στελεχών»  σε συνεργασία με την Διοίκηση της Μarket In, ολοκλήρωσε μία ημερίδα Εξέλιξης Περιφερειακών Διευθυντών με σκοπό την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή Πωλήσεων της Εταιρείας. 

Το Κέντρο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 24/7/2023, ακολουθώντας την φιλοσοφία και δέσμευση της Market In για:

·         Την επιλογή των καταλληλότερων στελεχών για ανέλιξη

·        Την άμεση κάλυψη αναγκών σε στελέχη εσωτερικά της Εταιρείας

·        Την δημιουργία βάσης για ανάπτυξη μελλοντικών στελεχών μέσω εκπαίδευσης 

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία, μέσω σεναρίων περίπτωσης και ασκήσεων προσομοίωσης,  να παρουσιάσουν δεξιότητες και δυνατά σημεία που άπτονται στο ρόλο Διευθυντή Πωλήσεων  και να αξιοποιήσουν την δυνατότητα ανέλιξης τους μέσα στην Market In.

Continue Reading

Trending