Connect with us

Επαγγελματικά ταξίδια(συνεδριακός-εκθεσιακός τουρισμός)

ΣΕΤΕ: Η επόμενη ημέρα απαιτεί αλλαγή τουριστικού μοντέλου σε Ελλάδα και Ευρώπη

Τις θέσεις του ΣΕΤΕ για τη βιώσιμη ανάκαμψη του ευρωπαϊκού τουρισμού, καθώς και για την ενίσχυση της θέσης του τουριστικού τομέα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας την επόμενη ημέρα, ανέπτυξε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Γιάννης Ρέτσος συμμετέχοντας διαδικτυακά σε δύο εκδηλώσεις με σχετικά θέματα που διοργανώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αντίστοιχα.

Αναλυτικά, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ συμμετείχε ως ομιλητής, κατόπιν πρόσκλησης του Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς, κ. Τιερί Μπρετόν, στη θεματική ενότητα  “Fireside chat on the European Tourism ecosystem of tomorrow” του ευρωπαϊκού συνεδρίου τουρισμού το οποίο διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα πορίσματά του θα αποτελέσουν τη βάση της «Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τον Τουρισμό 2050».

Η επόμενη ημέρα

Ο κ. Ρέτσος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο τουρισμός με βάση τα μοναδικά φυσικά, πολιτιστικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του κάθε προορισμού, μπορεί να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για την οικονομική, κοινωνική και αειφόρο ανάπτυξη. Η θέση αυτή  έχει αποτελέσει προτεραιότητα για τον ΣΕΤΕ τα τελευταία χρόνια και σήμερα καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ. Σημείωσε δε, ότι η εμπειρία της πανδημίας επιβεβαίωσε πόσο σημαντικός είναι για τη διαβίωση σε όλο τον κόσμο και ειδικά στην Ευρώπη που είναι η πιο δημοφιλής τουριστικά ήπειρος σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ εκτίμησε ότι μετά την πανδημία ο τουρισμός θα αποκτήσει και πάλι μαζικά χαρακτηριστικά και θα πρέπει να εστιασθούν οι προσπάθειες στη διαχείριση των προορισμών, για να αποφευχθούν περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Στο βραχυπρόθεσμο διάστημα υπογράμμισε τη σημασία της άρσης των ταξιδιωτικών περιορισμών για την επανεκκίνηση του τουρισμού με ενιαίες και συντονισμένες ρυθμίσεις για όλη την Ευρώπη .

Σε ερώτηση σχετικά με το ποιες θα πρέπει να είναι οι άμεσες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την επόμενη ημέρα, ο κ. Ρέτσος τόνισε ότι αρχικά θα πρέπει να στηριχτούν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, έπειτα να απορροφήσει ο τουριστικός κλάδος ένα επαρκές μερίδιο από το Ταμείο Ανάκαμψης και να εκκινήσει ουσιαστικά η βιώσιμη ανάπτυξη.  

Προς ένα πιο ανθεκτικό, πράσινο και ψηφιακό τουριστικό οικοσύστημα 

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί σε επενδύσεις που αφορούν στην πιστοποίηση των πράσινων προορισμών και επιχειρήσεων με ρεαλιστικά κριτήρια, σε πολιτικές εξοικονόμησης των φυσικών πόρων και σε σχέδια με την παροχή κινήτρων που θα επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό. 

Για την Ψηφιακή Μετάβαση, υπογράμμισε τη σημασία που έχει η υλοποίηση επενδύσεων σε υποδομές, η υλοποίηση στρατηγικών μάρκετινγκ -σε επίπεδο επιχειρήσεων και προορισμών- βάσει μεγάλων δεδομένων που προσφέρουν εντελώς νέες δυνατότητες άντλησης πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων, καθώς και  ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας του τουρισμού με το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων. 

Ο κ. Ρέτσος στάθηκε ιδιαίτερα στις πολιτικές που πρέπει να χαραχθούν για την ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους εργαζόμενους, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό τουριστικό περιβάλλον. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η δυνατότητα πρόβλεψης των δεξιοτήτων του μέλλοντος, σε συνδυασμό με την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, θα διασφαλίσει ότι οι ευάλωτες ομάδες εργαζομένων θα μπορούν να αξιοποιηθούν σε θέσεις και τομείς που θα έχει ανάγκη η αγορά εργασίας. Πέραν των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων πολιτικών, ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ τόνισε την ανάγκη σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία με την πανδημία να συνεχίσουν να στηρίζονται οικονομικά οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι, ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όταν η αγορά ανακάμψει, κάτι που θα γίνει σίγουρα μόλις αντιμετωπιστεί ο παράγοντας του κινδύνου για την υγεία. 

Τουρισμός και ευρωπαϊκή αγορά εργασίας

Εξάλλου, στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της θέσης του τουριστικού τομέα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας την επόμενη ημέρα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, κ. Γιάννης Ρέτσος, κατά τη διάρκεια παρέμβασής του στη συνάντηση εργασίας που διοργάνωσε την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου η  Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες. Ο κ. Ρέτσος τόνισε μεταξύ άλλων ότι η τρέχουσα κρίση του τουρισμού κατέστησε ακόμη πιο σαφή τη σημασία που έχει για τις τοπικές κοινότητες και για την ευρωπαϊκή οικονομία και αγορά εργασίας. Ο τουρισμός, συμπλήρωσε, είναι συχνά η μόνη δραστηριότητα με την οποία μπορούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας οι γυναίκες και οι νέοι. Για πολλές περιοχές, όπως νησιά ή απομακρυσμένες περιοχές είναι η βάση για την απόκτηση καλής διαβίωσης για τις τοπικές κοινότητες, αλλά και το μέσο για να δείξουν εξωστρέφεια. Με αυτόν τον τρόπο, ο τουρισμός συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την αποφυγή της ερημοποίησης. Στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες, ο τουρισμός έπαιξε σημαντικό ρόλο στον μετριασμό των επιπτώσεων της ύφεσης και στην ανάκαμψη. 

Με βάση τα παραπάνω, ο κ. Ρέτσος επεσήμανε τη σημασία που έχει, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη φορά, η συνεργασία των χωρών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στον τουριστικό τομέα και την ενίσχυση του ρόλου του με το πέρας της υγειονομικής κρίσης.  

Επαγγελματικά ταξίδια(συνεδριακός-εκθεσιακός τουρισμός)

FAM TRIP ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Το Signature Travel, ένα από τα πιο ιστορικά ταξιδιωτικά γραφεία στην Ελλάδα, διοργάνωσε πρόσφατα ένα επιτυχημένο ταξίδι εξοικείωσης (fam trip) στην Κωνσταντινούπολη. Η αποστολή αυτή, που υλοποιήθηκε με την φιλοξενία της αλυσίδας ξενοδοχείων Nova Plaza, είχε ως στόχο να μυήσει τους Έλληνες ταξιδιωτικούς πράκτορες, δημοσιογράφους και travel vloggers στη ζωντανή κουλτούρα, την πλούσια ιστορία και τα εκπληκτικά τοπία της Κωνσταντινούπολης.

Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης εκδρομής, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την αυθεντική ατμόσφαιρα των διαφορετικών γειτονιών και των εμβληματικών ορόσημων της Κωνσταντινούπολης. Το δρομολόγιο περιλάμβανε επισκέψεις στην Ασιατική Πλευρά (Kadikoy), την περιοχή της Πλατείας Ταξίμ, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Φανάρι, το εκπληκτικό Ντολμά Μπαχτσέ και την Ιστορική Χερσόνησο, όπου οι επισκέπτες συμμετείχαν σε ξεναγήσεις που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά και τα αρχιτεκτονικά θαύματα της πόλης. Φυσικά τη μεγαλύτερη συγκίνηση προκάλεσε η Αγιά Σοφιά η οποία παρά τη μετατροπή της σε τζαμί, στέκει αγέρωχη και χαρακτηρίζεται από απαράμιλλο κάλλος. Πολύ θετικά σχόλια απέσπασε η Βασιλική Κινστέρνα, η οποία εντυπωσίασε τους ταξιδιώτες με τους μυσταγωγικούς φωτισμούς και τα πρωτότυπα σύγχρονα καλλιτεχνικά installations.

Αξιομνημόνευτη στιγμή του fam trip ήταν φολκλορικό πρόγραμμα, όπου η παραδοσιακή τουρκική μουσική, οι  παραστάσεις Καζάκικων χορών και χορών της κοιλιάς συνεπήραν τους επισκέπτες. Επιπλέον, δόθηκε η  ευκαιρία να συμμετέχουν σε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Βόσπορο, που τους προσέφερε πανοραμική θέα στον μαγικό ορίζοντα της Κωνσταντινούπολης και της ιστορικής ακτής.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που διοργανώσαμε αυτό το fam trip στην Κωνσταντινούπολη», δήλωσε η Χριστιάνα Αλιφραγκή, ταξιδιωτική σύμβουλος και συνοδός του group τoυ Signature Travel. «Η Κωνσταντινούπολη είναι μια πόλη γεμάτη με μαγευτικά αξιοθέατα, γεύσεις και εμπειρίες και θέλαμε να προσφέρουμε στους συνεργάτες και φίλους μας ένα αξέχαστο ταξίδι που να δείχνει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει αυτός ο υπέροχος προορισμός.»

Το fam trip έδωσε την  ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν το επιβλητικό σταυροδρόμι μεταξύ Δύσης και Ανατολής δημιουργώντας πολύτιμες επαφές και συνεργασίες εντός της τουριστικής βιομηχανίας. Μέσα από αυτές τις εμπειρίες και τις  δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες απέκτησαν πολύτιμες γνώσεις για την Κωνσταντινούπολη, προσφέροντας στους πελάτες τους μοναδικές ευκαιρίες για αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Continue Reading

Επαγγελματικά ταξίδια(συνεδριακός-εκθεσιακός τουρισμός)

Συμμετοχή της Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση ναυτιλιακού εξοπλισμού

Στη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση σκαφών, θαλασσίων σπορ, εξοπλισμού και υπηρεσιών ναυτιλιακού τουρισμού, συμμετείχε και εφέτος η Ελλάδα.  Η Enterprise Greece διοργάνωσε την ελληνική συμμετοχή στην 55η Διεθνή Έκθεση ναυτιλιακού εξοπλισμού BOOT DUSSELDORF, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία.

Στην Δ.Ε. BOOT DUSSELDORF, η οποία δέχεται σχεδόν 214.000 επισκέπτες από 120 χώρες και εκτείνεται σε πάνω από 220.000 τετραγωνικά μέτρα, έδωσαν το παρών, μέσω της Enterprise Greece, 9 ελληνικές εταιρείες. Συνολικά στην έκθεση συμμετείχαν περισσότερες από 1.500 εταιρείες από 67 κράτη, ενώ φέτος παρατηρήθηκε αύξηση επισκεψιμότητας από 18% σε 21%. Στην κορυφή του ενδιαφέροντος των επισκεπτών βρέθηκαν τα ιστιοπλοϊκά και μηχανοκίνητα σκάφη και ακολούθησαν τα προϊόντα κατάδυσης και τα θαλάσσια σπορ, ενώ ψηλά στις προτιμήσεις βρέθηκαν επίσης ο ναυτιλιακός εξοπλισμός και οι υπηρεσίες ναυλώσεων και τουριστικών πακέτων.

Η Enterprise Greece διοργάνωσε για πρώτη φορά εκδήλωση επιχειρηματικής δικτύωσης (Nautical Networking Event) στο Hall 13 “Destination Seaside” στην οποία συμμετείχαν πάνω από 100 στελέχη ξένων επιχειρήσεων, εκπρόσωποι Τύπου και φυσικά οι Έλληνες εκθέτες. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Διευθυντής της έκθεσης BOOT, κ. Πέτρος Μιχελιδάκης, απεύθυνε χαιρετισμό, ενώ ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής Ανάπτυξης Εξωτερικού Εμπορίου της Enterprise Greece, κ. Γιάννης Ρέτσας, αναφέρθηκε στην ιστιοπλοΐα, η οποία έχει φέρει την Ελλάδα στην πρώτη θέση στους προορισμούς ναύλωσης γιοτ, με μερίδιο αγοράς 27%, χάρη στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, τις πολλές επιλογές ελλιμενισμού αλλά και την απαράμιλλη ομορφιά του Αιγαίου και του Ιονίου. Η μετά την πανδημία αναζωπύρωση του τουρισμού κρουαζιέρας όχι μόνο τροφοδότησε την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και ευνόησε περαιτέρω τον ακμάζοντα τομέα του yachting. Η άνοδος των αφίξεων τουριστών υπογραμμίζει την αναμφισβήτητη σχέση μεταξύ του yachting και του τουρισμού, ενισχύοντας τη δέσμευση της Ελλάδας να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο του yachting.

Την έκθεση αλλά και το ελληνικό περίπτερο επισκέφτηκε ο Γενικός Πρόξενος στο Ντύσσελντορφ, κ. Βασίλης Κοΐνης, ο οποίος δήλωσε τα εξής: «Για μια ακόμα φορά, η ελληνική παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Σκαφών Αναψυχής και Θαλάσσιου Τουρισμού ΒΟΟΤ ήταν αξιοσημείωτη. Η Enterprise Greece είχε υπό την αιγίδα της αρκετούς από τους εκθέτες, γεγονός που συντέλεσε στο να αναδειχθεί, μέσω της διακριτής όπως πάντα σηματοδότησης των περιπτέρων, η ελληνικότητα των προϊόντων και μάλιστα σε διάφορες αίθουσες της Έκθεσης. Ελπίζουμε, ότι η Enterprise Greece θα συνεχίσει να παρέχει την υποστήριξή της στους Έλληνες εκθέτες για ακόμα πιο επιτυχημένη ελληνική παρουσία στις επερχόμενες Διεθνείς Εκθέσεις».

Continue Reading

Επαγγελματικά ταξίδια(συνεδριακός-εκθεσιακός τουρισμός)

ΕΞΩΤΙΚΟ ΜΑΡΑΚΕΣ: Η μεγαλύτερη έκπληξη!

Η Τόνια Σφακιανάκη με την ομάδα του Signature Travel:  www.signature.gr μας ταξιδεύει στο Μαρακές.

Τόσο Ανατολή και τόσο Δύση, τόσο Ευρώπη και τόσο Αφρική, τόσο κοντά και τόσο μακριά ταυτόχρονα. Το Μαρακές είναι όλα αυτά που μας φέρνουν στον νου τα ανατολίτικα παραμύθια, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένας άκρως κοσμοπολίτικος προορισμός, με τα café του, τις γκαλερί μοντέρνας τέχνης, τα υπέροχα πάρκα του και τα αρτιστίκ μπαράκια.  Όλος αυτός ο κοσμοπολίτικος αέρας δεν αφήνει κανέναν ταξιδιώτη ασυγκίνητο – και σίγουρα όχι εμένα!


Πτήση για Μαρακές – Έρημος Agafay

Το πρωί ξεκινήσαμε για το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος όπου πετάξαμε με απευθείας πτήση της Aegean Airlines για το Μαρακές. Η πτήση διαρκεί περίπου 4,5 ώρες αλλά λίγο ο προγραμματισμός των ημερών κατά τη διάρκεια της πτήσης, λίγο το φαγητό που μας σέρβιραν, λίγο το inflight entertainment που μας προσφέρθηκε δωρεάν, ο χρόνος πέρασε πολύ γρήγορα!

Από την προσγείωση κιόλας στο Μαρακές, καταλαβαίνει κανείς γιατί ονομάζεται αλλιώς η «κόκκινη πόλη». Τα κόκκινα κτίρια δένουν υπέροχα με τους πανύψηλους εξωτικούς φοίνικες και σε προσκαλούν (και προκαλούν) να τα εξερευνήσεις. Το παραδοσιακό αυτό τοπίο έρχεται σε πλήρη αντίθεση αμέσως με το υπερσύγχρονο αεροδρόμιο του Μαρακές – ένα από τα πιο όμορφα και άνετα αεροδρόμια που έχουμε επισκεφθεί ποτέ!

Αφού παραλάβαμε τις αποσκευές μας, ο ευγενέστατος οδηγός μας συνόδευσε μέχρι το πολυτελές 5-άστερο ξενοδοχείο όπου είχαμε χρόνο να εξερευνήσουμε το σπα και το χαμάμ, ενώ κάναμε και ηλιοθεραπεία και δίπλα στην πισίνα (μέσα Γενάρη – 26 βαθμοί κελσίου).

Νωρίς το απόγευμα αναχωρήσαμε για την έρημο Agafay. Η έρημος αυτή βρίσκεται μόλις 45 λεπτά από το Μαρακές. Μια βραχώδης έρημος στην οποία θα είχαμε ευκαιρία να διαλέξουμε ανάμεσα σε διάφορες δραστηριότητες. Επικρατέστερες επιλογές ήταν να κάνουμε βόλτα με γουρούνα 4Χ4 ή να γίνουμε μέρος ενός παραδοσιακού καραβανιού με καμήλες. Εμείς επιλέξαμε το πρώτο… τρομερή αδρεναλίνη! Ο Τεκπαιδευτής μας μας καθοδήγησε μέσα από τους λόφους, μας σταμάτησε στα καλύτερα σημεία για να απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα (και να βγάλουμε τις ωραιότερες φωτογραφίες), μας πέρασε δίπλα από ένα μυστικό χωριό – χωμένο στην έρημο, ενώ μας έδειξε και ορισμένους πανύψηλους βράχους – θαύματα της φύσης!

Μόλις ολοκληρώσαμε τη βόλτα μας, ο οδηγός μας μας επέστρεψε στο ξενοδοχείο μας για να πάρουμε το βραδινό μας: εκεί μας περίμενε ένας μακρύς μπουφές με κουσκούς, τανζίν λαχανικών ή με κοτόπουλο (παραδοσιακός τρόπος μαγειρέματος που αγαπούν οι Μαροκινοί) και το καλύτερο χωνευτικό τσάι μέντας που έχουμε δοκιμάσει ποτέ!


Ξενάγηση πόλης

Το πρωί ξυπνήσαμε και αφού απολαύσαμε το πρωινό στο ξενοδοχείο, ξεκινήσαμε την ξενάγηση της «Κόκκινης πόλης». Τοποθετημένο σ’ ένα σταυροδρόμι σημαντικών εμπορικών δρόμων, ανάμεσα στην οροσειρά του Ατλάντα,  τη   Σαχάρα  και   την  απεραντοσύνη  των νοτίων  περιοχών, το  Μαρακές είναι  η  πρωτεύουσα του Νότου και η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης μας, ξεκινήσαμε με το εντυπωσιακό τζαμί Κουτούμπια με τον πανύψηλο μιναρέ του. Μπροστά του απλώνεται ένας κήπος ήρεμος και χαλαρός και παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, προσφέρει μια καταπληκτική ηρεμία. Συνεχίζουμε για το Κεζμπάχ, τη συνοικία μέσα από τα τείχη της πόλης, η οποία περιοχή έχει διατηρηθεί αναλλοίωτη στο χρόνο. Η βόλτα μας καταλήγει στο παλάτι Μπαχία, το οποίο χτίστηκε για τα μάτια της όμορφης ομώνυμης πριγκίπισσας. Η εξωτερική όψη δεν προετοιμάζει τον ταξιδιώτη για αυτό που θα αντικρίσει μέσα… Γεωμετρικά σχήματα, υπέροχοι κήποι, βασιλικές αίθουσες και εντυπωσιακά χαρέμια μας ταξίδεψαν στον χρόνο. Πολύ κοντά στο παλάτι βρίσκεται και η κορανική σχολή Μπεν Γιουσέφ, που επίσης εντυπωσιάζει με την αρχιτεκτονική της. Κάτι που δεν παρατηρεί κανείς με την πρώτη ματιά είναι πως στην Μεντερέσα (η αραβική ονομασία) έχει δοθεί πολύ μεγάλη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο διανέμεται το νερό από τα βουνά του Άτλαντα μέχρι την σχολή καθώς και στα εσωτερικά συστήματά της.

Κάναμε διάλειμμα από την Μεντίνα – την παλιά πόλη του Μαρακές – για να μετακινηθούμε στα βόρεια της πόλης, όπου επισκεφθήκαμε τους Κήπους Μεζορέλ, οι οποίοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την ζωή του Yves Saint Laurent. Με το που μπαίνει κανείς μέσα στους κήπους δεν μπορεί παρά να εντυπωσιαστεί από τους πανύψηλους κάκτους, τα αυτοκρατορικά μπλε χρώματα, τα γαλήνια σιντριβάνια και την γενικότερη εκπληκτική & προσεγμένη αισθητική του χώρου. Μια όαση μέσα στην πόλη! Η επίσκεψη γίνεται απαραίτητα με ραντεβού, για το οποίο η ομάδα του Signature Travel είχε φροντίσει εγκαίρως.

Επιστρέφοντας στη Μεντίνα, κάναμε μια βόλτα στην θρυλική κεντρική πλατεία  Ζεμάα ελ-Φναα,  με  τους  πολυάριθμους μικροπωλητές, τους γητευτές των φιδιών, τους ζογκλέρ, τους παραμυθάδες, τους φαρμακοτρίφτες, τους μουσικούς, τις καλλιτέχνιδες τατουάζ henna. Είναι δύσκολο να μην βρει κανείς την πλατεία αυτή, καθώς οι ήχοι της ακούγονται από χιλιόμετρα μακρυά. Είναι ένα πραγματικά μεγάλο θέατρο, με πολύ γέλιο και αρκετές ευκαιρίες για ψώνια!


Μαρακές – Εσσαουίρα

Η τρίτη μέρα μας έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την παραθαλάσσια πόλη της Εσσαουίρα, η οποία βρέχεται από τα ψηλά κύματα του Ατλαντικού. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε αποτελεί και μοναδικό προορισμό για surfers από όλο τον κόσμο. Η Εσσαουίρα έχει να καυχιέται και την πρωτιά στην παραγωγή argan από τα οποία προέρχεται το πανάκριβο Arganoil. Η Εσαουίρα είναι μια εντοιχισμένη καστροπολιτεία με έντονο νησιώτικο χρώμα – πρώτο μας σχόλιο όταν φτάσαμε πως «μας θυμίζει κάτι από Κυκλάδες». Η κωμόπολη αυτή αναπτύχθηκε το 16ο αιώνα από τους Πορτογάλους (με την τότε ονομασία «Mogador»), λόγω της ασφάλειας που παρείχε το φυσικό της λιμάνι από τους αέρηδες του Ατλαντικού. Για αυτό και ξεκινήσαμε την ξενάγηση μας από το λιμάνι, όπου είδαμε από κοντά τις χαρακτηριστικές μπλε βάρκες καθώς και τους ψαράδες.

Αν και οι πύλες εισόδου στην πόλη είναι στενές, τα εσωτερικά σοκάκια είναι αρκετά φαρδιά, προσφέροντας την αίσθηση της απλοχωριάς. Περπατώντας στην πόλη, ο καταλήξαμε στο αμυντικό τείχος που την περικυκλώνει. Εμάς μας φάνηκε αρκετά γνώριμο το σημείο και ο ξεναγός μας μας εξήγησε γιατί: το συγκεκριμένο spot είχε φιλοξενήσει αρκετές σκηνές από το Game of Thrones αλλά και από άλλες μεγάλες παραγωγές του Hollywood. Συνεχίζοντας, διασχίσαμε σοκάκια με υπέροχα καταστήματα με κεντητά, χαλιά, ξύλινα προϊόντα – όλα πολύ υψηλής ποιότητας. Η βόλτα μας κατέληξε στην κεντρική αγορά της πόλης. Εκεί, δεκάδες πωλητές έχουν στήσει πάγκο και πωλούν την πλούσια λεία του ωκεανού – σαρδέλες, γαρίδες, αστακούς, καραβίδες, καβούρια, κάθε λογής ψάρια και θαλασσινά. Η διαδικασία απλή: εμείς επιλέξαμε το ψάρι που θα τρώγαμε, κάτσαμε σε κάτι πρόχειρα τραπεζάκια και περιμέναμε να μας τα ψήσουν επιτόπου. Το ψάρι φρεσκότατο και πεντανόστιμο. Μετά από μια τελευταία βόλτα στην πόλη, ξεκινήσαμε για το δρόμο της επιστροφής στο Μαρακές.

Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στις Μαρακές εδώ : https://signature.gr/product/exotiko-marakes-essaouira/

Continue Reading

Trending