Connect with us

Υγεία

Εξωσωματική Γονιμοποίηση IVF

Η εξωσωματική γονιμοποίηση εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις υπογονιμότητας, που άλλες απλούστερες μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής απέτυχαν.

Ειδικότερα, σε προβλήματα ανδρικής υπογονιμότητας, η εξωσωματική γονιμοποίηση με τη μέθοδο της μικρογονιμοποίησης «ICSI» (IntraCytoplasmic Sperm Injection) σε συνδυασμό με τις μεθόδους βιοψίας όρχεως TESE – FNA (Testicular Sperm Extraction – Fine Needle Aspiration) αποτελούν τη μοναδική επιλογή για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ανδρικός παράγοντας

Διαταραχές παραμέτρων σπέρματος

Γυναικείος παράγοντας

Πρόβλημα βατότητας σαλπίγγων

Διαταραχές ωοθυλακιορρηξίας

Ενδομητρίωση

Ανεξήγητη υπογονιμότητα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ

Πριν την έναρξη μιας προσπάθειας εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν από το ζευγάρι οι ακόλουθες εξετάσεις:

Για τη γυναίκα:

Anti-TPO, anti-TG

AMH: αντιμυλλέριαν ορμόνη (Έμμεσος δείκτης του επιπέδου της ωοθηκικής επάρκειας σε ωάρια και εκτίμησης της αποτελεσματικότητας της ορμονικής διέγερσης των ωοθηκών.

Ορμονικός έλεγχος αναπαραγωγικού άξονα και θυρεοειδούς (FSH, LH, E2, Prolactin, TSH, PRG, Testo, DHEA-S, Τ3, Τ4,

Υστεροσαλπιγγογραφία

Γυναικολογικό Υπερηχογράφημα (εκτίμηση ανατομίας μήτρας και ωοθηκών)

Τέστ εμβρυομεταφοράς. (Σε περιπτώσεις στενού ή παραμορφωμένου τραχηλικού αυλού συστήνεται διαστολή του τραχήλου)

Υστεροσκόπηση (όπου ενδείκνυται)

Γενικές αναλύσεις αίματος και ούρων

Ομάδα αίματος – Rhesus

Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης για αποκλεισμό της μεσογειακής αναιμίας κ.α.

Λοιμώδη νοσήματα (Ηπατίτιδα Β και C, HIV, Σύφιλη)

Εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου (Μυκόπλασμα, Xλαμύδια, CMV, Tοξόπλασμα, Έρπητας ΙΙ, Ερυθρά)

Για τον άνδρα:

Σπερμοδιάγραμμα και καλλιέργεια σπέρματος

Γενικές αναλύσεις αίματος

Ομάδα αίματος – Rhesus

Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης για αποκλεισμό της μεσογειακής αναιμίας κ.α,

Λοιμώδη νοσήματα (Ηπατίτιδα Β και C, HIV, Σύφιλη)

Σε περιπτώσεις μη αποφρακτικής αζωοσπερμίας ή σοβαρής ολιγοασθενοσπερμίας, με συγκέντρωση

σπερματοζωαρίων μικρότερη των 5 εκατομμυρίων ανά ml, συστήνονται επιπλέον διαγνωστικές εξετάσεις:

Έλεγχος για κυστική ίνωση

Έλεγχος για μικροελλείψεις του Y χρωμοσώματος

Καρυότυπος για αποκλεισμό αριθμητικών ή δομικών ανωμαλιών των χρωμοσωμάτων

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΩΟΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Φυσικός κύκλος

Ήπια διέγερση ωοθηκών-πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας

Ελεγχόμενη διέγερση ωοθηκών πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας

Μακρύ πρωτόκολλο αγωνιστή

Βραχύ πρωτόκολλο ανταγωνιστή

IVM (in vitro maturation)

Στάδια της εξωσωματικής γονιμοποίησης:

Ελεγχόμενη ορμονική διέγερση των ωοθηκών

Λήψη ωαρίων, επεξεργασία δείγματος σπέρματος

Γονιμοποίηση ωαρίων

Καλλιέργεια εμβρύων

Ενδομήτρια μεταφορά εμβρύων

Κρυοσυντήρηση εμβρύων

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΡΡΗΞΙΑ

Κάθε γυναίκα, από τη γέννησή της έχει ήδη στις ωοθήκες της το σύνολο των ωαρίων που πρόκειται

να χρησιμοποιήσει στη διάρκεια της ζωής της και είναι περίπου 1 εκατομμύριο. Από την ημέρα της γέννησης αρχίζει η κατανάλωση των ωαρίων, που καθορίζεται από το γονίδιο το οποίο υπάρχει στο χρωμόσωμα Χ και δεν διακόπτεται παρά μόνον στη διάρκεια εγκυμοσύνης. Έτσι, η γυναίκα καταναλώνει 750 – 1.000 ωάρια κάθε μήνα από τα οποία στους γόνιμους κύκλους θα ωριμάζουν 1-2. Τα υπόλοιπα θα καταστρέφονται. Συνεπώς, όταν αρχίζει η εμμηνορρυσία της γυναίκας θα μείνουν προς κατανάλωση περίπου 400.000 ωάρια και η μέση γυναίκα είναι προγραμματισμένη στη διάρκεια της ζωής της, να κάνει περίπου 400 – 450 εμμηνορρυσιακούς κύκλους. Ο αριθμός των πρώιμων ωαρίων που μπαίνουν σε φάση ωρίμανσης είναι, περίπου, 1000 ανά κύκλο. Τελικά, μόνο 1 ή 2 από αυτά θα φθάσουν στην ωοθυλακιορρηξία κατά την τελική φάση της ωρίμανσης. Τα υπόλοιπα θα γίνουν άτρητα ωοθυλάκια και θα καταστραφούν από τον οργανισμό.

Στόχος της ελεγχόμενης ορμονικής διέγερσης των ωοθηκών είναι η ωρίμανση περισσοτέρων του ενός ή δύο ωαρίων ανά κύκλο. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η χορήγηση γοναδοτρόφων ορμονών (FSH και LH) σε συνδυασμό με GnRH αγωνιστές (μακρύ πρωτόκολλο) ή GnRH ανταγωνιστές (βραχύ πρωτόκολλο) σε ενέσιμη μορφή, υποδόρια ή ενδομυϊκά. Σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την «απάντηση» μιας ωοθήκης στην χορηγούμενη αγωγή, δηλαδή τον αριθμό των ωαρίων που θα ωριμάσουν, είναι η ηλικία της γυναίκας.

Η ορμονική διέγερση με χρήση γοναδοτροφινών συνήθως διαρκεί 9-12 ημέρες με στόχο τη δημιουργία πολλών ώριμων ωαρίων. Η έναρξη της χορήγησης γίνεται την 2η -3η ημέρα του κύκλου, αφού προηγουμένως η γυναίκα υποβληθεί σε αιματολογικό και υπερηχογραφικό έλεγχο του ενδομητρίου και των ωοθηκών προκειμένου να αποκλειστεί η παρουσία κύστεων στις ωοθήκες. Η δόση των γοναδοτροφινών εξατομικεύεται κάθε 3-4 ημέρες που γίνεται επανέλεγχος με αιματολογικές εξετάσεις και υπερηχογραφικό έλεγχο των ωοθηκών και της μήτρας ώστε η χορηγούμενη δόση να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την ανταπόκριση των ωοθηκών και των ευρημάτων του ελέγχου. Ώριμα προς λήψη θεωρούνται τα ωοθυλάκια το μέγεθος των οποίων είναι μεγαλύτερο των 18mm σε μεικτή διάμετρο, οπότε και χορηγείται η ορμόνη χοριακή γοναδοτροπίνη hCG προκειμένου να προκληθεί η τελική ωρίμανση των ωοθυλακίων, που 32-36 ώρες μετά θα οδηγήσει στην συλλογή των ωαρίων λίγο πριν συμβεί η αυτόματη ωοθυλακιορρηξία.

Για να προληφθεί η πρώιμη ρήξη των ωοθυλακίων και η απώλεια των ωαρίων, λόγω της ορμονικής διέγερσης, χορηγούνται οι αγωνιστές και οι ανταγωνιστές που αναστέλλουν την έκκριση των ορμονών της υπόφυσης του εγκεφάλου (FSH, LH) και επιτρέπουν την σταδιακή αύξηση των ωοθυλακίων μέχρι την τελική τους ωρίμανση χωρίς το φόβο της πρώιμης ωχρινοποίησης και απώλειας των ωοθυλακίων. Η διαφορά είναι ότι οι GnRH αγωνιστές χορηγούνται καθημερινά από την 20η ημέρα του προηγούμενου κύκλου από αυτόν της διέγερσης και συνεχίζουν μέχρι τη χορήγηση της hCG (μακρύ πρωτόκολλο), ενώ αντίθετα οι GnRH ανταγωνιστές χορηγούνται την 6η ημέρα μετά την έναρξη της διέγερσης με γοναδοτροφίνες μέχρι την ημέρα χορήγησης της hCG (βραχύ πρωτόκολλο). Τα δύο πρωτόκολλα φαίνεται να έχουν το ίδιο ποσοστό εγκυμοσύνης ανά προσπάθεια, ενώ εκείνο του ανταγωνιστή πλεονεκτεί στο ότι χορηγούνται λιγότερες ενέσεις, ενώ μας δίνει τη δυνατότητα περισσότερων χειρισμών για την αποτροπή του συνδρόμου υπερδιέγερσης των ωοθηκών.

ΛΗΨΗ ΩΑΡΙΩΝ

Για την αναρρόφηση των ωαρίων δεν απαιτείται γενική αναισθησία. Ο αναισθησιολόγος χορηγεί ενδοφλέβια ελαφρύ αναισθητικό (μέθη) ενώ, ο γυναικολόγος χορηγεί τοπική αναλγησία με ξυλοκαΐνη στην περιοχή του τραχήλου της μήτρας.. Η λήψη των ωαρίων από την ωοθήκη γίνεται διακολπικά με τη βοήθεια της κολπικής κεφαλής υπερηχογράφου που διαθέτει οδηγό μέσω του οποίου διέρχεται ειδική βελόνη ωοληψίας διαμέτρου 17G και η οποία οδηγείται στο ωοθυλάκιο, διαπερνώντας το κολπικό τοίχωμα Με την ειδική βελόνη πραγματοποιείται η αναρρόφηση του περιεχόμενου του ωοθυλακίου. Το ωοθυλακικό υγρό που αναρροφάται, ελέγχεται άμεσα από τους εμβρυολόγους, για την ανεύρεση ωαρίων.

Η μέση διάρκεια της διαδικασίας αυτής είναι περίπου 10-15 λεπτά, με το πέρας της οποίας η γυναίκα μεταφέρεται στο κρεβάτι της όπου και παραμένει για μία περίπου ώρα, για ανάπαυση και παρακολούθηση. Ακολουθεί λεπτομερής ενημέρωση του ζευγαριού από το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό του κέντρου μας, τόσο για τον αριθμό και την ποιότητα των ωαρίων που ελήφθησαν, όσο και για τη φαρμακευτική αγωγή που θα ακολουθήσει η γυναίκα στη συνέχεια. Μετά την ενημέρωση το ζευγάρι μπορεί να αναχωρήσει για το σπίτι του.

Τα ωάρια που αναρροφώνται τοποθετούνται σε τρυβλία με ειδικά θρεπτικά υλικά εντός ειδικού κλιβάνου καλλιέργειας όπου παραμένουν για 4-6 ώρες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μεταβολικές τους διεργασίες και να καταστούν έτοιμα προς γονιμοποίηση.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

Το δείγμα του σπέρματος που συλλέγεται με αυνανισμό την ημέρα της ωοληψίας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του εργαστηρίου, υφίσταται ειδική επεξεργασία με στόχο την βελτίωση της συγκέντρωσης, της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων καθώς και την απαλλαγή από τυχόν τοξικές ουσίες. Αρχικά, το δείγμα υποβάλλεται σε φυγοκέντρηση και στη συνέχεια στην τεχνική της διαβαθμισμένης πυκνότητας (Percoll), ώστε να επιλεγούν τα καλύτερα από άποψη βιωσιμότητας και κινητικότητας σπερματοζωάρια.

Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης κρυοσυντηρημένου δείγματος σπέρματος του συζύγου, το οποίο έχει συλλεχθεί σε προγενέστερο χρόνο (μόνο σε ειδικές περιπτώσεις).

Σε περιπτώσεις αζωοσπερμίας γίνεται βιοψία των όρχεων με τη μέθοδο FNA (βιοψία με λεπτή βελόνα) ή TESE (ανοικτή ιστική βιοψία), υπό τοπική αναλγησία και ελαφρά αναισθησία (μέθη). Στο υλικό της βιοψίας αναζητείται η ύπαρξη άωρων ή ώριμων σπερματοζωαρίων, ώστε να χρησιμοποιηθούν για τη γονιμοποίηση των ωαρίων.

Το εργαστήριο μας ήταν από τα πρώτα κέντρα στον κόσμο που χρησιμοποίησαν άωρες μορφές σπερματοζωαρίων (σπερματίδες) και πέτυχε τη γέννηση του 4ου παιδιού στον κόσμο από σπερματίδα. Τα αποτελέσματα αυτά δημοσιεύθηκαν στο Ιατρικό περιοδικό Human Reproduction.

ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Η τεχνική της γονιμοποίησης που εφαρμόζεται εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του δείγματος του σπέρματος (συγκέντρωση, κινητικότητα, μορφολογία), από τον αριθμό των ωαρίων που ελήφθησαν και από το αναπαραγωγικό ιστορικό του ζευγαριού. Οι δύο τεχνικές που εφαρμόζονται είναι η κλασική IVF και η μικρογονιμοποίηση (ICSI).

Γονιμοποίηση με τη συμβατική μέθοδο – κλασσική IVF

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που οι τιμές όλων των παραμέτρων του σπέρματος (συγκέντρωση, κινητικότητα, μορφολογία) βρίσκονται σε φυσιολογικά επίπεδα. Στη μέθοδο αυτή τα ωάρια καλλιεργούνται μαζί με μερικές εκατοντάδες χιλιάδες σπερματοζωαρίων για όλη τη νύχτα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τα κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης IAKENTRO στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.

Continue Reading

Υγεία

Οδηγός Ευεξίας για το Καλοκαίρι από την Affidea

Το καλοκαίρι είναι η εποχή της χαλάρωσης, της διασκέδασης και των εξορμήσεων στη
φύση. Ωστόσο δεν πρέπει να παραμελείτε την υγεία σας. Για να απολαύσετε στο έπακρο
τις καλοκαιρινές σας διακοπές έχουμε ετοιμάσει στην Affidea έναν ολοκληρωμένο οδηγό
ευεξίας με χρήσιμες συμβουλές για κάθε μήνα του καλοκαιριού: Ιούνιο, Ιούλιο και
Αύγουστο. Μέσα από τα τρία κεφάλαια του οδηγού μας θα βρείτε πέντε χρήσιμες
συμβουλές για κάθε μήνα, προσφέροντάς σας πληροφορίες και προτάσεις για να
διατηρήσετε την υγεία και την ευεξία σας κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.


ΙΟΥΝΙΟΣ

 1. Αντηλιακό και συμπληρώματα διατροφής
 2. Ώρες έκθεσης στον ήλιο
 3. Διατροφή το καλοκαίρι
 4. Παιδιά & ηλικιωμένοι
 5. Μυστικά για να παρατείνετε το μαύρισμά σας
  Διαβάστε περισσότερα εδώ

ΙΟΥΛΙΟΣ

 1. Ποιες είναι οι εξετάσεις που πρέπει να κάνετε για να ασκηθείτε χωρίς
  κινδύνους
 2. Οι καλύτερες ώρες για καλοκαιρινά σπορ
 3. Ασκήσεις προθέρμανσης
 4. Διατάσεις πριν και μετά την αθλητική δραστηριότητα
 5. Διατροφή για όσους αθλούνται

Διαβάστε περισσότερα εδώ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

 1. Συμβουλές για όσους μένουν στην πόλη
 2. Πώς να τρώτε σωστά για να παραμένετε ενυδατωμένοι
 3. Μπορούν οι διακοπές να προκαλέσουν νευρικότητα;
 4. Απολαύστε τις καλοκαιρινές μέρες με γαλήνη
 5. Επιστροφή χωρίς άγχος
  Διαβάστε περισσότερα εδώ


Σχετικά με τον Όμιλο Affidea
Ο Όμιλος Affidea αποτελεί σήμερα τον κορυφαίο ιδιωτικό φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
στην Ευρώπη με δραστηριότητα σε 15 χώρες.
Τα διαγνωστικά κέντρα Affidea λειτουργούν στην Ελλάδα από το 2005, μέσω ενός πανελλαδικού
δικτύου, και είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, όλα τα δημόσια ταμεία και τις ιδιωτικές
ασφαλιστικές εταιρείες.
Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός της Affidea είναι ο νεότερος στην Ευρώπη, καθώς διαθέτει τα πιο
εξελιγμένα συστήματα μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας, ψηφιακής μαστογραφίας 3D και
υπερηχοτομογραφίας, με τεχνολογία επικεντρωμένη στους εξεταζόμενους.
Όλα τα κέντρα είναι πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001 και τα βιοπαθολογικά
εργαστήρια διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το ISO 15189.
Σημειώνεται ότι τα διαγνωστικά κέντρα Affidea έχουν βραβευθεί και περιλαμβάνονται στη λίστα
“EuroSafe Wall of Stars” ως τα καλύτερα και ασφαλέστερα της Ευρώπης από πλευράς
ακτινοπροστασίας, καθώς εφαρμόζουν κατ’ αποκλειστικότητα το πρόγραμμα διαχείρισης της
δόσης ακτινοβολίας Dose Excellence κατά τη διενέργεια της αξονικής τομογραφίας.
Ο Όμιλος Affidea αναπτύσσεται δυναμικά επενδύοντας στην ανάπτυξη νέων κέντρων και
επεκτείνοντας το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών του.
Στόχος της Affidea είναι η μετάβαση στο μοντέλο του «έξυπνου διαγνωστικού κέντρου» με
ψηφιακές διαδικασίες, που θέτουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο και περιορίζουν το αποτύπωμα στο
περιβάλλον.

Continue Reading

Υγεία

Οδηγός Ευεξίας για το Καλοκαίρι από την Affidea

Το καλοκαίρι είναι η εποχή της χαλάρωσης, της διασκέδασης και των εξορμήσεων στη φύση. Ωστόσο δεν πρέπει να παραμελείτε την υγεία σας. Για να απολαύσετε στο έπακρο τις καλοκαιρινές σας διακοπές έχουμε ετοιμάσει στην Affidea έναν ολοκληρωμένο οδηγό ευεξίας με χρήσιμες συμβουλές για κάθε μήνα του καλοκαιριού: Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Μέσα από τα τρία κεφάλαια του οδηγού μας θα βρείτε πέντε χρήσιμες συμβουλές για κάθε μήνα, προσφέροντάς σας πληροφορίες και προτάσεις για να διατηρήσετε την υγεία και την ευεξία σας κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.

ΙΟΥΝΙΟΣ

 1. Αντηλιακό και συμπληρώματα διατροφής
 2. Ώρες έκθεσης στον ήλιο
 3. Διατροφή το καλοκαίρι
 4. Παιδιά & ηλικιωμένοι
 5. Μυστικά για να παρατείνετε το μαύρισμα σας

Διαβάστε περισσότερα εδώ https://affidea.gr/news/odigos-kalokairiou-iounios/

ΙΟΥΛΙΟΣ

 1. Ποιες είναι οι εξετάσεις που πρέπει να κάνετε για να ασκηθείτε χωρίς κινδύνους
 2. Οι καλύτερες ώρες για καλοκαιρινά σπορ
 3. Ασκήσεις προθέρμανσης
 4. Διατάσεις πριν και μετά την αθλητική δραστηριότητα
 5. Διατροφή για όσους αθλούνται

Διαβάστε περισσότερα εδώ https://affidea.gr/news/odigos-kalokairiou-ioulios/

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

 1. Συμβουλές για όσους μένουν στην πόλη
 2. Πώς να τρώτε σωστά για να παραμένετε ενυδατωμένοι
 3. Μπορούν οι διακοπές να προκαλέσουν νευρικότητα;
 4. Απολαύστε τις καλοκαιρινές μέρες με γαλήνη
 5. Επιστροφή χωρίς άγχος

Διαβάστε περισσότερα εδώ https://affidea.gr/news/odigos-kalokairiou-avgoustos/

Σχετικά με τον Όμιλο Affidea

Ο Όμιλος Affidea αποτελεί σήμερα τον κορυφαίο ιδιωτικό φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ευρώπη με δραστηριότητα σε 15 χώρες.

Τα διαγνωστικά κέντρα Affidea λειτουργούν στην Ελλάδα από το 2005, μέσω ενός πανελλαδικού δικτύου, και είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, όλα τα δημόσια ταμεία και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός της Affidea είναι ο νεότερος στην Ευρώπη, καθώς διαθέτει τα πιο εξελιγμένα συστήματα μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας, ψηφιακής μαστογραφίας 3D και υπερηχοτομογραφίας, με τεχνολογία επικεντρωμένη στους εξεταζόμενους.

Όλα τα κέντρα είναι πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001 και τα βιοπαθολογικά εργαστήρια διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το ISO 15189.

Σημειώνεται ότι τα διαγνωστικά κέντρα Affidea έχουν βραβευθεί και περιλαμβάνονται στη λίστα “EuroSafe Wall of Stars” ως τα καλύτερα και ασφαλέστερα της Ευρώπης από πλευράς ακτινοπροστασίας, καθώς εφαρμόζουν κατ’ αποκλειστικότητα το πρόγραμμα διαχείρισης της δόσης ακτινοβολίας Dose Excellence κατά τη διενέργεια της αξονικής τομογραφίας.

Ο Όμιλος Affidea αναπτύσσεται δυναμικά επενδύοντας στην ανάπτυξη νέων κέντρων και επεκτείνοντας το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών του.

Στόχος της Affidea είναι η μετάβαση στο μοντέλο του «έξυπνου διαγνωστικού κέντρου» με ψηφιακές διαδικασίες, που θέτουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο και περιορίζουν το αποτύπωμα στο περιβάλλον.

Continue Reading

Διατροφή

Τρόποι να προσέχετε τη διατροφή σας αν περνάτε πολλές ώρες στο γραφείο

Η εργασία έχει γίνει πλέον αναφαίρετο κομμάτι της ανθρώπινης ζωής και θέλοντας και μη,
καλούμαστε να προσαρμόσουμε τις ασχολίες και τις γενικότερες ανάγκες μας γύρω από αυτή.
Οι εργασιακές ώρες ολοένα κι αυξάνονται κι οι απαιτήσεις της δουλειάς μπορούν εύκολα να
απειλήσουν τις υγιεινές συνήθειες που προσπαθούμε να “χτίσουμε”, πόσο μάλλον όταν αυτές
σχετίζονται με τη διατροφή μας.

Η έντονη καθιστική ζωή που επιβάλλουν οι δουλειές γραφείου, αποτελεί από μόνη της μια
πρόκληση και καλεί τον καθένα από εμάς να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει μια
σωστή κι ολοκληρωμένη διατροφή.

Με το άρθρο που σας έχουμε ετοιμάσει, θα καταφέρετε να
“ξεκλειδώσετε” όλους εκείνους τους τρόπους που θα διευκολύνουν το έργο σας, έτσι ώστε να
ισορροπήσετε τέλεια τους σύγχρονους ρυθμούς της εργασιακής ζωής με την προσοχή που
χρειάζεται η υγιεινή διατροφή!

Έτοιμα γεύματα
Είναι γεγονός, ότι έπειτα από μια κουραστική μέρα στη δουλειά, το τελευταίο πράγμα στο μυαλό
μας είναι το μαγείρεμα. Έρχεται το αύριο, συνειδητοποιούμε ότι παραμελήσαμε το φαγητό, με
αποτέλεσμα να καταφεύγουμε σε ανθυγιεινές και τυποποιημένες επιλογές τροφίμων κι άλλες
φορές μένουμε ακόμα και νηστικές.
Πλέον, υπάρχουν πολλές εναλλακτικές για εκείνες τις μέρες, ή κι εβδομάδες που το μαγείρεμα
μοιάζει περισσότερο σαν αγγαρεία, παρά σαν αναγκαιότητα. Μιας κι αυτή η ανάγκη έχει
ταλανίσει πολλές εργαζόμενες γυναίκες, τα έτοιμα εταιρικά γεύματα έρχονται για να “λύσουν” τα
χέρια και να προσφέρουν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την τόνωση κι
ενδυνάμωση του οργανισμού. Η ποιότητά τους αγγίζει τη νοστιμιά και την ποιότητα ενός
σπιτικού φαγητού και μας εφοδιάζουν με ενέργεια, η οποία κρίνεται επιτακτική για τις ώρες που
το μυαλό “καταπονείται” περισσότερο!

Ένα ισορροπημένο πρωινό
Για εκείνες τις ημέρες που το ξύπνημα φαντάζει αδύνατο, η ετοιμασία του πρωινού έρχεται να
αποτελέσει ένα ακόμα “βάρος” στην καθημερινή ρουτίνα. Σίγουρα, αν το αμελήσουμε για τις
ημέρες που πραγματικά δεν προλαβαίνουμε, μπορούμε να ανακτήσουμε λίγη από τη χαμένη
ενέργεια με κάποια μπάρα δημητριακών ή με ένα σάντουιτς, όμως αν αυτή η τακτική γίνει
μόνιμη συνήθεια, τότε θα πρέπει να αναθεωρήσουμε.

Ένα πλήρες κι ισορροπημένο πρωινό δεν πρέπει να περιλαμβάνει μόνο έναν καφέ ή ένα τοστ.
Ξεκινήστε την ημέρα σας με ένα γεύμα πλούσιο σε πρωτεΐνες και υδατάνθρακες, επιλέγοντας ανάμεσα σε αβγά, γάλα, ξηρούς καρπούς, φρυγανιές, φρούτα και χυμούς, και κάνοντας τους
κατάλληλους συνδυασμούς. Αυτές οι τροφές, θα “γεμίσουν” τις μπαταρίες σας και θα σας
προκαλέσουν την αίσθηση κορεσμού. Πάντα να προτιμάτε τα πιο πρακτικά κι εύπεπτα τρόφιμα,
τα οποία θα σας κρατήσουν χορτάτους για αρκετή ώρα, χωρίς να σας έχουν ταλαιπωρήσει
πολύ κατά την προετοιμασία τους. Μόνο έτσι, θα αυξήσετε την παραγωγικότητά σας και θα
μπορέσετε να αποδώσετε με μεγαλύτερη ευκολία στη δουλειά σας!

Διαμόρφωση ενός διατροφικού πλάνου
Ο προγραμματισμός αποτελεί το Α και το Ω σε κάθε τομέα της ζωής. Όσο οργανωτικοί
προσπαθούμε να είμαστε στην επαγγελματική μας ζωή, άλλο τόσο συνεπής οφείλουμε να
γίνουμε κι ως προς τη διατροφή μας. Είτε αναγνωρίσουμε οι ίδιοι τις διατροφικές μας ανάγκες,
είτε απευθυνθούμε σε κάποιον ειδικό διατροφολόγο, επιτρέπουμε αυτόματα στον εαυτό μας να
διαχειριστεί με συνέπεια, πειθαρχία κι υπευθυνότητα κάθε διατροφικό πειρασμό.

Ο οργανισμός, αρχίζει σιγά-σιγά να “τιθασεύεται” και να προσαρμόζεται σε ένα συγκεκριμένο
πλάνο διατροφής. Πιο αναλυτικά, αυτό το πρόγραμμα, περιλαμβάνει συγκεκριμένα γεύματα και
σνακ, τα οποία θα καταναλωθούν σε συγκεκριμένες ώρες μέσα στην ημέρα. Το μόνο σίγουρο
είναι, ότι με αυτόν τον προμελετημένο σχεδιασμό, θα έχετε τον πλήρη έλεγχο για να
κατευθύνετε τις διατροφικές σας συνήθειες προς το σωστό δρόμο!

Μικρά γεύματα μέσα στην ημέρα
Όταν βρισκόμαστε εν ώρα εργασίας, είναι φυσιολογικό, ο οργανισμός να “ζητά” περισσότερη
ενέργεια για να αποδώσει. Έτσι λοιπόν, τα ανθυγιεινά σνακ, ο καφές και τα γλυκά ροφήματα,
αποτελούν την πιο γρήγορη λύση για να “οξύνουμε” την παραγωγικότητά μας και για να
παραμείνουμε σε εγρήγορση. Ο οργανισμός αρχίζει να εξαρτάται από την καφεΐνη και τη
ζάχαρη, με αποτέλεσμα η κατανάλωσή τους να γίνεται μία σταθερή συνήθεια, ειδικά κατά τις
ώρες που βρισκόμαστε στο γραφείο.

Είναι πολύ εύκολο να χάσουμε τον έλεγχο, αλλά και να επιφέρουμε, άθελά μας, σοβαρές
επιπτώσεις στην υγεία μας. Παρόλα αυτά, δε χρειάζεται να αποκλείσετε τελείως τα σνακ από τη
διατροφή σας. Αυτό που συνιστάται, είναι η επιλογή πιο υγιεινών, μικρών γευμάτων, τα οποία
θα συμπληρώνουν τα θρεπτικά συστατικά και την ενέργεια που χρειάζεται ο οργανισμός για να
αντέξει στις δοκιμασίες της ημέρας. Ιδανικά, μπορείτε να ετοιμάσετε κάποιο υγιεινό smoothie,
μια σαλάτα φρούτων ή κάποια μπάρα δημητριακών!

Η επίτευξη μιας ισορροπημένης διατροφής αποκτά άλλη διάσταση όταν εμπλέκεται με την
εργασιακή μας ζωή. Με τη σωστή προετοιμασία και τη συνειδητοποίηση των αναγκών σας, θα
μπορείτε να αντιμετωπίσετε κάθε διατροφική πρόκληση και να διατηρήσετε την υγεία και την
ενέργειά σας!

Continue Reading

Trending