Connect with us

Επιχειρηματικότητα

Χαρακτηριστικά Κοινοπραξίας

Α. Χαρακτηριστικά Κοινοπραξίας

Η Κοινοπραξία αποτελεί ένωση προσώπων, φυσικών ή νομικών, δια της οποίας
επιδιώκεται με κοινά μέσα κοινός σκοπός.
Ο επιδιωκόμενος σκοπός της Κοινοπραξίας (και συνακόλουθα και η διάρκειά
της) διαφέρει από εκείνο των λοιπών εταιρικών τύπων κατά την έννοια ότι
δεν είναι διαρκής αλλά μοναδικός και συνδέεται συνήθως άμεσα με ορισμένο
έργο.

Για τη σύσταση Κοινοπραξίας απαιτείται έγγραφος τύπος, αρκεί όμως ιδιωτικό
έγγραφο.

Β. Απουσία Ρυθμίσεως στο Νόμο – Αστική και Εμπορική Κοινοπραξία –
Αναλογική Εφαρμογή Διατάξεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο εμπορικό δίκαιο κατά ευρεία έννοια, ήτοι στο δίκαιο που
διέπει τις ενώσεις προσώπων που συνιστώνται δια συμβάσεως και επιδιώκουν,
δια της συμβολής των μελών τους, κοινό σκοπό, δεν προβλέπεται η
Κοινοπραξία ως ιδιαίτερος τύπος εταιρίας.

Η εν λόγω απουσία συστηματικής και ρητής ρύθμισης της Κοινοπραξίας στο
Νόμο έχει ως συνέπεια την ανάγκη προσδιορισμού της νομικής της ταυτότητας
προκειμένου να καθοριστούν εν συνεχεία και τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις που απορρέουν από την έννομη αυτή σχέση.

Ορισμός Κοινοπραξίας

Η Κοινοπραξία είναι αστική ή εμπορική εταιρία αναλόγως με την εμπορικότητα
ή μη του επιδιωκόμενου σκοπού.

Εμπορική θεωρείται μια Κοινοπραξία εάν ο σκοπός της συνίσταται στην άσκηση
κατά συνήθεια εμπορικών πράξεων.

Εάν από τη φύση και το σκοπό της δε συνάγεται εμπορικότητα, θα
αντιμετωπίζεται ως αστική εταιρία και θα διέπεται από τις διατάξεις του
Αστικού Κώδικα (741επομ.).

Εάν αντιθέτως από τη φύση και το σκοπό της συνάγεται εμπορικότητα, θα
εμπίπτει στο πεδίο του εμπορικού δικαίου και συνακόλουθα θα πρέπει να
υπαχθεί σε έναν από τους εταιρικούς τύπους που αναγνωρίζονται από το
εμπορικό δίκαιο και θα εφαρμόζονται αναλογικά οι εκάστοτε οικείες
διατάξεις.

Κλειστός αριθμός εταιριών

Η ανάγκη υπαγωγής της Κοινοπραξίας σε έναν από τους ρυθμισμένους από το
Νόμο εταιρικούς τύπους, υφίσταται για το λόγο ότι, για λόγους προστασίας
των εταίρων αλλά και των τρίτων συναλλασσομένων με τις εταιρίες, στο
εμπορικό δίκαιο ισχύει η αρχή του κλειστού αριθμού των εταιριών, σύμφωνα
με την οποία αποκλείεται η υιοθέτηση τύπου εταιρίας διάφορου από εκείνους
που αναγνωρίζονται από και περιοριστικώς αναγράφονται στο Νόμο.

Γ. Εμπορική Κοινοπραξία: Ομόρρυθμος ή Αφανής Εταιρία;

Η Κοινοπραξία υπαγομένη στο εμπορικό δίκαιο αντιμετωπίζεται είτε ως
Ομόρρυθμος είτε ως Αφανής εταιρία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βασικότερο κριτήριο για την υπαγωγή της Κοινοπραξίας σε έναν
από τους ανωτέρω εταιρικούς τύπους αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο αυτή
συναλλάσσεται με τους τρίτους και εμφανίζεται προς τα έξω.

Ομόρρυθμος εταιρία

Σύμφωνα με το εν λόγω κριτήριο, όταν η Κοινοπραξία εμφανίζεται και
συναλλάσσεται με τους τρίτους δια του διαχειριστού της, ενεργούντος είτε
στο όνομα και για λογαριασμό όλων των μελών της, είτε με την επωνυμία της
Κοινοπραξίας, δηλαδή με ομαδική δράση των προσώπων που την απαρτίζουν
απέναντι στους τρίτους, θα αντιμετωπίζεται ως Ομόρρυθμος εταιρία.

α. Κοινοπραξία έχουσα ως σκοπό εμπορική δραστηριότητα η οποία
συναλλάσσεται κάνοντας χρήση της επωνυμίας της ή στο όνομα όλων των μελών
της και έχει τηρήσει τις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπουν οι
διατάξεις του Εμπορικού Νόμου (αρ. 39, 42, 43 και 44 ΕΝ) αποτελεί
Ομόρρυθμο εταιρία.

β. Σε περίπτωση όμως που Κοινοπραξία, έχουσα ως σκοπό εμπορική
δραστηριότητα και οποία συναλλάσσεται κάνοντας χρήση της επωνυμίας της ή
στο όνομα όλων των εταίρων δεν έχει συσταθεί νομίμως ως Ομόρρυθμος επειδή
δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας, θα αντιμετωπίζεται ως
Ομόρρυθμος εταιρία εν τοις πράγμασι (ανώμαλη Ομόρρυθμος εταιρία) χωρίς
νομική προσωπικότητα. Κατά συνέπεια στην περίπτωση αυτή η Κοινοπραξία δεν
μπορεί να αποκτήσει περιουσία ως ομάδα.

Και στις δυο ανωτέρω υποπεριπτώσεις η ευθύνη των μελών της Κοινοπραξίας
είναι αυτή που προβλέπει το άρ. 22 του Εμπορικού Νόμου για τους
ομορρύθμους εταίρους, ήτοι απεριόριστη και εις ολόκληρον με την
Κοινοπραξία.

Αφανής εταιρία

Εμπορική Κοινοπραξία η οποία δεν έχει προβεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας
και συναλλάσσεται με τους τρίτους δια του διαχειριστού της, συμβαλλομένου
στο δικό του όνομα και όχι στο όνομα όλων των μελών της ή υπό την επωνυμία
της Κοινοπραξίας, αντιμετωπίζεται ως Αφανής εταιρία χωρίς νομική
προσωπικότητα.

Στην ανωτέρω περίπτωση εμφανής εταίρος λογίζεται το μέλος ή τα μέλη της
Κοινοπραξίας τα οποία εμφανίζονται προς τα έξω ενώ τα υπόλοιπα μέλη είναι
αφανή. Απεριόριστη και εις ολόκληρον ευθύνη έναντι των τρίτων έχει μόνο ο
λογιζόμενος ως εμφανής εταίρος ενώ οι αφανείς ευθύνονται μέχρι το ύψος της
εισφοράς τους.

Δ. Ικανότητα Διαδίκου

Η Κοινοπραξία, ως ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, δυναμένη να συσταθεί
και με τη μορφή εμπορικής εταιρίας, ανεξαρτήτως του ότι στερείται νομικής
προσωπικότητας, έχει την ικανότητα του διαδίκου που προβλέπεται στο άρθρο
62 ΚΠολΔ, νομιμοποιείται ενεργητικά ως ενάγουσα και παθητικά ως εναγομένη,
εκπροσωπουμένη ενώπιον των Δικαστηρίων δια των προσώπων που ασκούν τη
διαχείρισή της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ως άνω ικανότητα έχει καθαρά δικονομικό χαρακτήρα και δεν
επηρεάζει τις κατά το ουσιαστικό δίκαιο σχέσεις των μελών της Κοινοπραξίας
με τους τρίτους. Αυτό σημαίνει πως η Κοινοπραξία έχει την ικανότητα να
είναι υποκείμενο της διαδικασίας μόνο και όχι και της έννομης σχέσης της
δίκης.

Υποκείμενα της δίκης Η ικανότητα διαδίκου που αναγνωρίζεται στην
Κοινοπραξία είναι συντρέχουσα με την ίδια ικανότητα που έχουν τα μέλη που
την απαρτίζουν. Υποκείμενα της δίκης είναι αποκλειστικά τα μέλη που την
απαρτίζουν διατηρώντας την αυτοτέλειά τους και εξακολουθώντας να αποτελούν
φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις έννομες σχέσεις
της Κοινοπραξίας με τρίτους. Τα πρόσωπα αυτά νομιμοποιούνται ενεργητικά
και παθητικά ως προς τις διαφορές που προέκυψαν από τις δραστηριότητες της
Κοινοπραξίας.

Απο: Νάγια Αλεξίου

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιχειρηματικότητα

Hμερίδες JobDay 45+ ετών και JobDay Τουρισμού Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή του Coaching & Mentoring Ελλάδας – HCCMA

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου η συμμετοχή του Συλλόγου Συμβουλευτικής Coaching & Mentoring Ελλάδας – HCCMA στις ημερίδες  JobDay 45+ ετών και JobDay Τουρισμού Θεσσαλονίκης του Skywalker  που πραγματοποιήθηκαν 21 και 22 Ιανουαρίου 2020,  στο «Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης», στη Θεσσαλονίκη.

Στις ημερίδες συμμετείχαν υποψήφιοι εργαζόμενοι με ηλικία άνω των 45 ετών, υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να εργαστούν στο χώρο του τουρισμού, εκπρόσωποι εταιρειών από διαφορετικούς κλάδους, υπεύθυνοι τμημάτων HR, φοιτητές, άνεργοι, εργαζόμενοι και εξειδικευμένοι επαγγελματίες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε εργαστήρια, να λάβουν επαγγελματική φωτογράφηση, συμβουλές από ειδικούς για τα εργασιακά τους δικαιώματα και ατομικές συνεδρίες coaching, συμβουλευτικής και mentoring από τον HCCMA.

Υλοποιήθηκαν πάνω από 120 ώρες ατομικών συνεδριών, επωφελήθηκαν πάνω από 200 υποψήφιοι εργαζόμενοι ή εν δυνάμει νέοι επιχειρηματίες. Τα καταξιωμένα, εξειδικευμένα, πιστοποιημένα και έμπειρα μέλη του HCCMA προσέφεραν απλόχερα και με χαρά τις υπηρεσίες τους, δίνοντας στους υποψηφίους στήριξη, ελπίδα, αισιοδοξία, προβληματισμούς αλλά και τρόπους για να βρουν απαντήσεις σε ερωτήματα, αμφιβολίες, ενδοιασμούς και μια άλλη οπτική,  ώστε να οδηγηθούν στην εργασία που τους ικανοποιεί και καλύπτει τις ανάγκες τους.

Ο αρχικός σκοπός των ημερίδων ήταν να έρθουν σε άμεση επαφή εργαζόμενοι και εργοδότες, οι υποψήφιοι να λάβουν κατάλληλα εφόδια για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους ή να βρουν μια νέα θέση εργασίας επιτεύχθηκε με την πολυπληθή συμμετοχή να κερδίζει τις εντυπώσεις.

Continue Reading

Επιχειρηματικότητα

Σε τροχιά επιτάχυνσης 12 νέες ομάδες στον 10o κύκλο του OK!Thess

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου το Bootcamp του OK!Thess στο οποίο ξεχώρισαν 12 ομάδες με πρωτότυπες καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες. Οι ομάδες αυτές θα παρακολουθήσουν το πλήρες πρόγραμμα επιτάχυνσης και θα λάβουν υποστήριξη για την ανάπτυξη και προώθηση της start-up τους.  

Την ιδέα και το επιχειρηματικό τους μοντέλο παρουσίασαν στο pitching event και στην επιτροπή αξιολόγησης, 17 από τις 23 ομάδες που συμμετείχαν στο Bootcamp διεκδικώντας μια θέση στον 10ο κύκλο επιτάχυνσης. Πρόκειται για ομάδες με καινοτόμες ιδέες στα πεδία του τουρισμού, της ασφάλισης, του agrotech, του e-commerce, της πληροφορικής και άλλων κλάδων τεχνολογίας. 

Κατά τη διάρκεια του Bootcamp, της εντατικής εκπαίδευσης 25 ωρών, τα μέλη του Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ (ΚΕΜΕΛ) μαζί με τους start-up coaches του OK!Thess εισήγαγαν τους συμμετέχοντες σε μια ειδική μεθοδολογία επιχειρηματικού μοντέλου (Lean startup methodology).

Η κριτική επιτροπή που βαθμολόγησε τις ομάδες αποτελούνταν από εκπροσώπους των φορέων της Θεσσαλονίκης που συμμετέχουν στο εγχείρημα του OK!Thess (οικοσύστημα καινοτομίας), καταξιωμένους ακαδημαϊκούς, επιστήμονες και επαγγελματίες με εξειδίκευση και επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της καινοτομίας και των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, στην κριτική επιτροπή συμμετείχαν εκπρόσωποι από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος, τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος και το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης.

Για τις 12 ομάδες που πέρασαν στην επόμενη φάση το ταξίδι και η εμπειρία συνεχίζεται καθώς μπαίνουν σε τροχιά επιτάχυνσης. Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο θα  παρακολουθήσουν ένα εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με εξειδικευμένα εργαστήρια/ masterclasses, εβδομαδιαίο coaching από έμπειρα στελέχη και mentoring από κορυφαίους επιχειρηματίες της περιοχής, προκειμένου να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη νεοφυή επιχειρηματικότητα. 

Στόχος του OK!Thess είναι να εμπνεύσει, να στηρίξει και να ενώσει νέους επιχειρηματίες, επαγγελματίες, ερευνητές και φοιτητές στα πρώτα τους βήματα στην νεοφυή επιχειρηματικότητα.  

 

Οι ομάδες που εντάσσονται στον 10ο κύκλο επιτάχυνσης του OK!Thess είναι: 

  1. iQBuilding: Μια πλατφόρμα επαυξημένης ηλεκτρονικής διαχείρισης συντήρησης (Enhanced Computerized Maintenance Management Software) για να βοηθήσει ιδιοκτήτες, διευθυντές και τεχνικούς όλων των κλάδων της οικονομίας να λύσουν προβλήματα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και συντήρησης εξοπλισμού. 
  2. Coolaborate: Με αλγόριθμους βελτιστοποίησης δρομολόγησης και τεχνολογίες μετατροπής κειμένου σε ομιλία και το αντίστροφο η Coolaborate βοηθάει τις εταιρείες που διαθέτουν στόλο οχημάτων να ελαχιστοποιήσουν την εκπαίδευση καινούργιων οδηγών, να βελτιώσουν το χρόνο δρομολόγησης και να διευκολύνουν την επικοινωνία στο δρόμο ώστε να μην αποσπάται η προσοχή του οδηγού. 
  3. LaMedusaStore: Μία σύγχρονη ηλεκτρονική πλατφόρμα για να βοηθήσει τις πιο ενδιαφέρουσες και μοντέρνες ελληνικές εταιρείες στο χώρο της μόδας, του design και της γαστρονομίας, να αναδειχτούν και να προωθήσουν τη δουλειά τους σε νέα κοινά με αρωγό την τεχνολογία και το marketing.
  4. Donkey: Μια διαδικτυακή πλατφόρμα διασύνδεσης υπηρεσιών logistics βασιζόμενη σε ταξιδιωτικές μετακινήσεις, η οποία θα βοηθά τους εν δυνάμει αποστολείς πακέτων να αποστέλλουν αγαθά σε επιθυμητούς προορισμούς μέσω των αντίστοιχων ταξιδιωτών γρηγορότερα και φθηνότερα αλλά και με χρηματικό όφελος για τους ταξιδιώτες.
  5. Dinein: Μία πλατφόρμα διανομής φαγητού για να βοηθήσει τα καταστήματα εστίασης να αυξήσουν τις πωλήσεις τους με μειωμένο κόστος μέσω ενός δικτύου διαμοιραζόμενων διανομέων.
  6. AgroU: Μια εφαρμογή η οποία θα ενημερώνει τους αγρότες σε ποια περιοχή και σε πόση ποσότητα υπάρχουν διαθέσιμα προϊόντα. Έτσι θα δημιουργείται μια διαδρομή που θα συλλέγει το φορτίο από διάφορους αγρότες για να μπορούν να εξάγουν τα προϊόντα τους πιο εύκολα. Παράλληλα μέσα από την εφαρμογή θα γίνεται δια βίου εκπαίδευση στους Έλληνες αγρότες που δεν διαθέτουν αυτή τη δυνατότητα. 
  7. Pet Heaven: Ένα κοιμητήριο ζώων συντροφιάς στον νομό Θεσσαλονίκης, το οποίο θα αναλαμβάνει την μεταφορά και ταφή των μικρών μας φίλων.
  8. Astone: Λειτουργικά και αισθητικά προϊόντα από ρούχα και παπούτσια μέχρι αδιάβροχα και τσάντες φτιαγμένα από ανακυκλωμένα πετρώματα που στόχο έχουν να μετατρέπουν τα απόβλητα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης. 
  9. foodality: Διαχείριση γευμάτων σε μπουφέ ώστε οι ταξιδιώτες ή διαμένοντες σε ξενοδοχειακά καταλύματα να απολαμβάνουν ανώτερη ποιότητα ελαχιστοποιώντας τις σπατάλες σε περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο.
  10. ReNew: Ένα support decision system για να βοηθήσει εταιρείες και ιδιώτες που διαχειρίζονται αιολικά πάρκα να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους πόρους τους με τη χρήση των προβλέψεων της παραγωγής ενέργειας που παρέχονται από το σύστημά αξιοποιώντας δορυφορικά δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη.
  11. Travel2Fit: Υπηρεσίες ταξιδιωτικής έμπνευσης με χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης για τον κλάδο του τουρισμού. Στόχο έχουν να βοηθήσουν κατά κύριο λόγο τους ταξιδιωτικούς πράκτορες να προτείνουν γρήγορα και εξατομικευμένα ταξιδιωτικούς προορισμούς που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου ταξιδιώτη.

 

 • EROS: Ένα λογισμικό που επιτρέπει τις ασφαλιστικές εταιρίες να εκτιμήσουν την πιθανότητα πλημμύρας με την χρήση δορυφορικών δεδομένων σε οποιαδήποτε γεωγραφική τοποθεσία προκειμένου να κάνουν καλύτερη διαχείριση ρίσκου.

 

 

Continue Reading

Επιχειρηματικότητα

Δύο εντατικά bootcamps από το Youthnest στους χώρους της ΔΕΘ

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν ανοίξει.

 

2 σύντομα αλλά εντατικά bootcamps έρχονται να αλλάξουν τον τρόπο που αντιμετωπίζετε την εργασία σας! Ο σχεδιασμός υπηρεσιών και ο σχεδιασμός ενός έργου αποτελούν τον πυρήνα της εργασίας όλων μας. Ο ΣΩΣΤΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ σχεδιασμός τους όμως κρίνουν το αποτέλεσμα!

Τι εννοούμε με τον όρο “υπηρεσία’’; Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι κρύβεται πίσω από μια επιτυχημένη υπηρεσία; Ένα φροντιστήριο, ένα εστιατόριο, ένα ξενοδοχείο, ένα e-shop, μια online παραγγελία, ένα σύστημα delivery, ένα γραφείο marketing, αποτελούν παραδείγματα διαφορετικών υπηρεσιών.

Τι εννοούμε με τον όρο “project’’; Μια πώληση, μια εκδήλωση, ένα κατάστημα, μια εργασία για τη σχολή, ακόμα και μια σημαντική συνάντηση, αποτελούν όλα πτυχές ενός project.

Τα δύο Bootcamp που σχεδίασε το Youthnest για εσάς αποτελούν μια ολοκληρωμένη και διαδραστική εκπαίδευση 2 ημερών, η οποία θα σας μάθει όλες τις αρχές του σωστού σχεδιασμού μιας υπηρεσίας (service design) και τις αρχές εκτέλεσης ενός σωστού project (έργου).

 Σε ποιους απευθύνονται

Ανεξαρτήτως ενασχόλησης ή αντικειμένου σπουδών, το εργαστήριο απευθύνεται σε επαγγελματίες του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, νέους επιχειρηματίες, start-upers, φοιτητές και γενικότερα σε όποιον επιθυμεί να να εξελίξει τις εργασιακές του δεξιότητες πάνω στη διαχείριση ενός έργου ή στον σχεδιασμό σωστών υπηρεσιών.

 

 • Γιατί να πάρετε μέρος στο Bootcamp “Service Design for all’’:

 

Στο Youthnest κάνουμε την καινοτομία προσιτή και κατανοητή σε όλους μέσα από την προώθηση των πιο σύγχρονων εργαλείων. Μέσα στο εργαστήριο “Service Design for all” θα μάθετε:

 • Παραδείγματα επιτυχημένων υπηρεσιών (π.χ. Νetflix)
 • Να αντιλαμβάνεστε ολιστικά την υπηρεσίας σας αλλά και να αναγνωρίζετε τα διακριτά μέρη της υπηρεσίας που παρέχετε
 • Να “μπαίνετε στη θέση” του χρήστη της υπηρεσίας σας και να αναγνωρίζετε τη διάθεση του
 • Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την επιτυχία υπηρεσία σας
 • Πώς να οργανώνετε τις ροές εργασίας
 • Πώς να επικοινωνείτε σωστά τις παροχές που προσφέρει η υπηρεσία σας
 • Επιπλέον πηγές, όπως βιβλία, online courses, video κ.λπ.
 • Θα επενδύσετε στον εαυτό σας και στην καριέρα σας μέσα σε ένα φιλόξενο και υποστηρικτικό περιβάλλον
 • Θα ζήσετε ένα διαδραστικό εργαστήριο, με τη δυνατότητα να λάβετε άμεσο   feedback και να συζητήσετε τους προβληματισμούς σας
 • Θα δικτυωθείτε με άλλους επαγγελματίες που μοιράζονται τις ίδιες ανάγκες με εσάς

Πρόγραμμα Bootcamp “Service Design for all’’:

Τετάρτη 12/02

18:00-18:30 Εισαγωγή στο σχεδιασμό υπηρεσιών

18:30-19:30 Η δομή μιας σωστής υπηρεσίας (Service Design)

19:30-20:00 Πώς σχεδιάζετε μια υπηρεσία με βάση τις ανάγκες σας

20:00-21:00 Η προσέγγιση του χρήστη της υπηρεσίας σας (User research)

 

Πέμπτη 13/02

18:00-18:30 Το ταξίδι του χρήστη σας (User Journey)

18:30-19:30 Ανάλυση των πτυχών της υπηρεσίας (Service Blueprint)

19:30-20:30 Δοκιμές και βελτιώσεις της υπηρεσίας σας (Prototyping)

20:30-21:00 Θεωρία και κλείσιμο

 

 

 • Γιατί να πάρετε μέρος στο Bootcamp “Project Management for all’’:

 

Μέσα στο εργαστήριο “Project Management for all” θα μάθετε:

 • Τη δομή ενός σωστού και επιτυχημένου project
 • Τις έννοιες που καθορίζουν ένα επιτυχημένο project (milestones, scope, gantt chart κ.λπ.)
 • Διαχείριση κρίσεων μέσα στο project
 • Δεξιότητες (skills) που απαιτούνται από έναν επιτυχημένο project manager 
 • Πρακτικά online εργαλεία που μπορείς να χρησιμοποιήσεις την επόμενη μέρα στον εργασιακό σου χώρο
 • Θα επενδύσετε στον εαυτό σας και στην καριέρα σας μέσα σε ένα φιλόξενο και υποστηρικτικό περιβάλλον
 • Θα ζήσετε ένα διαδραστικό εργαστήριο, με τη δυνατότητα να λάβετε άμεσο   feedback και να συζητήσετε τους προβληματισμούς σας
 • Θα δικτυωθείτε με άλλους επαγγελματίες που μοιράζονται τις ίδιες ανάγκες με εσάς

 

Πρόγραμμα Bootcamp “Project Management for all’’:

Τετάρτη 19/02

18:00-18:30 Εισαγωγή στο project management

18:30-19:30 Ο ρόλος του project manager (δεξιότητες, τεχνολογία και ευκαιρίες)

19:30-20:00 1ο βήμα: Εκκίνηση ενός project (Initiation)

20:00-21:00 2ο βήμα: Σχεδιασμός ενός project (Planning)

 

Πέμπτη 20/02

18:00-18:30 3ο βήμα: Εκτέλεση ενός project (Execution)

18:30-19:00 Crisis management κατά τη διάρκεια ενός έργου

19:00-20:00 4ο βήμα: Ολοκλήρωση ενός project (Closing)

20:00-21:00 Πρακτικά online εργαλεία διαχείρισης έργου

Διαδικασία συμμετοχής

Το Bootcamp “Service Design for all’’ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12/02 (18:00-21:00) και την Πέμπτη 13/02 (18:00-21:00) στους χώρους της ΔΕΘ-HELEXPO.

Το Bootcamp για το “Project Management for all” θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19/02 (18:00-21:00) και την Πέμπτη 20/02 (18:00-21:00) στους χώρους της ΔΕΘ-HELEXPO.

Οι θέσεις για το bootcamp είναι περιορισμένες! Για να διασφαλίσεις μια από αυτές, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τα επόμενα βήματα.

 Θα χαρούμε να σας δούμε σε ένα από τα δύο Bootcamp μας…ή και στα δύο!

 60€ γενική είσοδος για ένα bootcamp

50€ μειωμένη είσοδος (φοιτητές, άνεργοι) (Με επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας ή κάρτας ΟΑΕΔ)

100€ συμμετοχή και στα δύο bootcamps (Service Design for all & Project management for all)

Περιλαμβάνεται καφές και ελαφρύ σνακ

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο μας!

 Ερωτήσεις; Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected]

 

 

 

Continue Reading

Trending