Connect with us

Επιχειρηματικότητα

Χαρακτηριστικά Κοινοπραξίας

Α. Χαρακτηριστικά Κοινοπραξίας

Η Κοινοπραξία αποτελεί ένωση προσώπων, φυσικών ή νομικών, δια της οποίας
επιδιώκεται με κοινά μέσα κοινός σκοπός.
Ο επιδιωκόμενος σκοπός της Κοινοπραξίας (και συνακόλουθα και η διάρκειά
της) διαφέρει από εκείνο των λοιπών εταιρικών τύπων κατά την έννοια ότι
δεν είναι διαρκής αλλά μοναδικός και συνδέεται συνήθως άμεσα με ορισμένο
έργο.

Για τη σύσταση Κοινοπραξίας απαιτείται έγγραφος τύπος, αρκεί όμως ιδιωτικό
έγγραφο.

Β. Απουσία Ρυθμίσεως στο Νόμο – Αστική και Εμπορική Κοινοπραξία –
Αναλογική Εφαρμογή Διατάξεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο εμπορικό δίκαιο κατά ευρεία έννοια, ήτοι στο δίκαιο που
διέπει τις ενώσεις προσώπων που συνιστώνται δια συμβάσεως και επιδιώκουν,
δια της συμβολής των μελών τους, κοινό σκοπό, δεν προβλέπεται η
Κοινοπραξία ως ιδιαίτερος τύπος εταιρίας.

Η εν λόγω απουσία συστηματικής και ρητής ρύθμισης της Κοινοπραξίας στο
Νόμο έχει ως συνέπεια την ανάγκη προσδιορισμού της νομικής της ταυτότητας
προκειμένου να καθοριστούν εν συνεχεία και τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις που απορρέουν από την έννομη αυτή σχέση.

Ορισμός Κοινοπραξίας

Η Κοινοπραξία είναι αστική ή εμπορική εταιρία αναλόγως με την εμπορικότητα
ή μη του επιδιωκόμενου σκοπού.

Εμπορική θεωρείται μια Κοινοπραξία εάν ο σκοπός της συνίσταται στην άσκηση
κατά συνήθεια εμπορικών πράξεων.

Εάν από τη φύση και το σκοπό της δε συνάγεται εμπορικότητα, θα
αντιμετωπίζεται ως αστική εταιρία και θα διέπεται από τις διατάξεις του
Αστικού Κώδικα (741επομ.).

Εάν αντιθέτως από τη φύση και το σκοπό της συνάγεται εμπορικότητα, θα
εμπίπτει στο πεδίο του εμπορικού δικαίου και συνακόλουθα θα πρέπει να
υπαχθεί σε έναν από τους εταιρικούς τύπους που αναγνωρίζονται από το
εμπορικό δίκαιο και θα εφαρμόζονται αναλογικά οι εκάστοτε οικείες
διατάξεις.

Κλειστός αριθμός εταιριών

Η ανάγκη υπαγωγής της Κοινοπραξίας σε έναν από τους ρυθμισμένους από το
Νόμο εταιρικούς τύπους, υφίσταται για το λόγο ότι, για λόγους προστασίας
των εταίρων αλλά και των τρίτων συναλλασσομένων με τις εταιρίες, στο
εμπορικό δίκαιο ισχύει η αρχή του κλειστού αριθμού των εταιριών, σύμφωνα
με την οποία αποκλείεται η υιοθέτηση τύπου εταιρίας διάφορου από εκείνους
που αναγνωρίζονται από και περιοριστικώς αναγράφονται στο Νόμο.

Γ. Εμπορική Κοινοπραξία: Ομόρρυθμος ή Αφανής Εταιρία;

Η Κοινοπραξία υπαγομένη στο εμπορικό δίκαιο αντιμετωπίζεται είτε ως
Ομόρρυθμος είτε ως Αφανής εταιρία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βασικότερο κριτήριο για την υπαγωγή της Κοινοπραξίας σε έναν
από τους ανωτέρω εταιρικούς τύπους αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο αυτή
συναλλάσσεται με τους τρίτους και εμφανίζεται προς τα έξω.

Ομόρρυθμος εταιρία

Σύμφωνα με το εν λόγω κριτήριο, όταν η Κοινοπραξία εμφανίζεται και
συναλλάσσεται με τους τρίτους δια του διαχειριστού της, ενεργούντος είτε
στο όνομα και για λογαριασμό όλων των μελών της, είτε με την επωνυμία της
Κοινοπραξίας, δηλαδή με ομαδική δράση των προσώπων που την απαρτίζουν
απέναντι στους τρίτους, θα αντιμετωπίζεται ως Ομόρρυθμος εταιρία.

α. Κοινοπραξία έχουσα ως σκοπό εμπορική δραστηριότητα η οποία
συναλλάσσεται κάνοντας χρήση της επωνυμίας της ή στο όνομα όλων των μελών
της και έχει τηρήσει τις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπουν οι
διατάξεις του Εμπορικού Νόμου (αρ. 39, 42, 43 και 44 ΕΝ) αποτελεί
Ομόρρυθμο εταιρία.

β. Σε περίπτωση όμως που Κοινοπραξία, έχουσα ως σκοπό εμπορική
δραστηριότητα και οποία συναλλάσσεται κάνοντας χρήση της επωνυμίας της ή
στο όνομα όλων των εταίρων δεν έχει συσταθεί νομίμως ως Ομόρρυθμος επειδή
δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας, θα αντιμετωπίζεται ως
Ομόρρυθμος εταιρία εν τοις πράγμασι (ανώμαλη Ομόρρυθμος εταιρία) χωρίς
νομική προσωπικότητα. Κατά συνέπεια στην περίπτωση αυτή η Κοινοπραξία δεν
μπορεί να αποκτήσει περιουσία ως ομάδα.

Και στις δυο ανωτέρω υποπεριπτώσεις η ευθύνη των μελών της Κοινοπραξίας
είναι αυτή που προβλέπει το άρ. 22 του Εμπορικού Νόμου για τους
ομορρύθμους εταίρους, ήτοι απεριόριστη και εις ολόκληρον με την
Κοινοπραξία.

Αφανής εταιρία

Εμπορική Κοινοπραξία η οποία δεν έχει προβεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας
και συναλλάσσεται με τους τρίτους δια του διαχειριστού της, συμβαλλομένου
στο δικό του όνομα και όχι στο όνομα όλων των μελών της ή υπό την επωνυμία
της Κοινοπραξίας, αντιμετωπίζεται ως Αφανής εταιρία χωρίς νομική
προσωπικότητα.

Στην ανωτέρω περίπτωση εμφανής εταίρος λογίζεται το μέλος ή τα μέλη της
Κοινοπραξίας τα οποία εμφανίζονται προς τα έξω ενώ τα υπόλοιπα μέλη είναι
αφανή. Απεριόριστη και εις ολόκληρον ευθύνη έναντι των τρίτων έχει μόνο ο
λογιζόμενος ως εμφανής εταίρος ενώ οι αφανείς ευθύνονται μέχρι το ύψος της
εισφοράς τους.

Δ. Ικανότητα Διαδίκου

Η Κοινοπραξία, ως ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, δυναμένη να συσταθεί
και με τη μορφή εμπορικής εταιρίας, ανεξαρτήτως του ότι στερείται νομικής
προσωπικότητας, έχει την ικανότητα του διαδίκου που προβλέπεται στο άρθρο
62 ΚΠολΔ, νομιμοποιείται ενεργητικά ως ενάγουσα και παθητικά ως εναγομένη,
εκπροσωπουμένη ενώπιον των Δικαστηρίων δια των προσώπων που ασκούν τη
διαχείρισή της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ως άνω ικανότητα έχει καθαρά δικονομικό χαρακτήρα και δεν
επηρεάζει τις κατά το ουσιαστικό δίκαιο σχέσεις των μελών της Κοινοπραξίας
με τους τρίτους. Αυτό σημαίνει πως η Κοινοπραξία έχει την ικανότητα να
είναι υποκείμενο της διαδικασίας μόνο και όχι και της έννομης σχέσης της
δίκης.

Υποκείμενα της δίκης Η ικανότητα διαδίκου που αναγνωρίζεται στην
Κοινοπραξία είναι συντρέχουσα με την ίδια ικανότητα που έχουν τα μέλη που
την απαρτίζουν. Υποκείμενα της δίκης είναι αποκλειστικά τα μέλη που την
απαρτίζουν διατηρώντας την αυτοτέλειά τους και εξακολουθώντας να αποτελούν
φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις έννομες σχέσεις
της Κοινοπραξίας με τρίτους. Τα πρόσωπα αυτά νομιμοποιούνται ενεργητικά
και παθητικά ως προς τις διαφορές που προέκυψαν από τις δραστηριότητες της
Κοινοπραξίας.

Απο: Νάγια Αλεξίου

Continue Reading

Επιχειρηματικότητα

Ευκαιρίες δωρεάν εκπαίδευσης και συμβουλευτικής για MKO

Οι αιτήσεις για τα επιτυχημένα προγράμματα Incubator & Accelerator του HIGGS μόλις άνοιξαν!

Για μια ακόμα χρονιά το HIGGS ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα Incubator, GSE Incubator και Accelerator. Τα τρία εξειδικευμένα προγράμματα του HIGGS, τα οποία προσφέρονται διαδικτυακά στοχεύουν στην υποστήριξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, παρέχοντας δωρεάν εκπαίδευση και συμβουλευτική.

Το πρόγραμμα Accelerator έχει στόχο την υποστήριξη ώριμων οργανώσεων με λειτουργία άνω των 2 ετών, σε ζητήματα στρατηγικής, business plan, διαμόρφωσης προτάσεων και οικονομικής βιωσιμότητας. Το πρόγραμμα έχει εξάμηνη διάρκεια και περιλαμβάνει δωρεάν εκπαίδευση και συμβουλευτική για (έως) 8 μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις. Ο Accelerator, με έναρξη τον Νοέμβριο του 2023, θα υλοποιηθεί σε 2 τρίμηνα, με εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα το καθένα, ξεκινώντας με ένα εντατικό Bootcamp 2 εβδομάδων. 

Τα προγράμματα Incubator και GSE Incubator (Green & Social Entrepreneurship Incubator) απευθύνονται σε νεοσύστατες ΟΚοιΠ (Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης) και φορείς κοινωνικής και πράσινης επιχειρηματικότητας αντίστοιχα, προσφέροντας τους τα απαραίτητα εφόδια μέσω εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, ώστε να εξασφαλίσουν σωστό στρατηγικό σχεδιασμό, εσωτερική οργάνωση και λειτουργία. Ο στόχος των προγραμμάτων αυτών, είναι οι φορείς που ολοκληρώνουν την εκπαίδευση να είναι σε θέση να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και ανάπτυξή τους, είτε μέσω της προσέλκυσης χρηματοδότησης, είτε μέσω της ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας (GSE Incubator), σχετικής με το αντικείμενό τους. Τα προγράμματα Incubator και GSE Incubator, αφορούν αποκλειστικά φορείς που είναι σε διαδικασία εκκίνησης/ λειτουργίας/ επανεκκίνησης και έχουν αποκτήσει νομική υπόσταση τα τελευταία 2 χρόνια.

Η έναρξη των δωρεάν προγραμμάτων Incubator και GSE Incubator γίνεται κάθε Νοέμβριο και η διάρκειά τους κυμαίνεται από 12 έως 24 μήνες, ενώ και τα δύο προγράμματα μπορούν να δεχτούν (έως) 5 ενδιαφερόμενους φορείς το καθένα. 

Στο πλαίσιο των 3 προγραμμάτων συμπεριλαμβάνονται 4 εβδομάδες υποχρεωτικής εντατικής εκπαίδευσης (Bootcamp), εργαστήρια και σεμινάρια, one-to-one συναντήσεις και mentorship με εξειδικευμένους συνεργάτες και ειδικούς, αλλά και ευκαιρίες networking με άλλες ελληνικές και διεθνείς Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών, μέσα μαζικής επικοινωνίας, αλλά και χρηματοδότες.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων και για τα 3 προγράμματα (Incubator, GSE Incubator και Accelerator) ξεκινά τη Δευτέρα 28 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023. 

Για την κατάθεση αιτήσεων καθώς και για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τα προγράμματα μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω links: 

Υποστηρικτές και Χορηγοί 

Μεγάλοι Δωρητές του προγράμματος Accelerator είναι το  Ίδρυμα Costas M. Lemos Foundation και το Κοινωφελές  Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

Το GSE Incubator υλοποιείται σε συνεργασία με το NBG Business Seeds – Πρόγραμμα Στήριξης Επιχειρηματικότητας της Εθνικής Τράπεζας. 

Επικοινωνία για τα Μ.Μ.Ε 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε:

Αναστασία Ψωμά

Project Manager Acceleratorτηλ: +30 211 411 6300

Κιν: +30 6975 206  888email: [email protected]

Λίγα λόγια για το HIGGS

To HIGGS είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2015 με την ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Τo HIGGS, είναι πρωτοπόρο στο οικοσύστημα της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς είναι ο πρώτος και μεγαλύτερος κόμβος (hub) υποστήριξης μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και άλλων πρωτοβουλιών που έχουν θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο στην Ελλάδα. 

Σε μόλις 7 χρόνια λειτουργίας  (2015 – 2022), η ομάδα του HIGGS υποστήριξε 204 μη κερδοσκοπικές οργανώσεις από όλη την Ελλάδα, βοηθώντας τες να διασφαλίσουν χρηματοδοτήσεις άνω των 11.000.000€, να δημιουργήσουν 861 νέες θέσεις εργασίας και να εξυπηρετήσουν περισσότερους από 360.000 ωφελούμενους. 

Μέσα από καλά δομημένα προγράμματα (Incubator, Accelerator, Green & Social Entrepreneurship Incubator), προσφέρουμε δωρεάν εκπαίδευση και εξειδικευμένη συμβουλευτική σε ΜΚΟ πανελλαδικά. Ως κόμβος ενημέρωσης, πληροφόρησης και συνεργασίας, προωθούμε τη δικτύωση όλων των stakeholders του οικοσυστήματος. Παρακολουθώντας στενά τον χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών και τις ανάγκες του, συντάσσουμε σχετικές μελέτες, δημιουργούμε εργαλεία ενδυνάμωσης ικανοτήτων (capacity building) και μέτρησης κοινωνικού αντικτύπου και διοργανώνουμε εκδηλώσεις με σκοπό τη διάχυση τεχνογνωσίας και το άνοιγμα σχετικών διαλόγων. 

Continue Reading

Επιχειρηματικότητα

Ολοκλήρωση της εκπόνησης μελετών του έργου «Μελέτες για τη χάραξη στρατηγικής εποπτείας της αγοράς και αδειοδότησης των επιχειρήσεων» από την Ένωση Ελλήνων Χημικών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο του Έργου «Μελέτες για τη χάραξη στρατηγικής εποπτείας της αγοράς και αδειοδότησης των επιχειρήσεων», οι ακόλουθες μελέτες:

Μελέτη προϋποθέσεων για χημικές και φυσικές δοκιμές σε μια ευρεία κατηγορία βιομηχανικών προϊόντων για εξαγωγές σε τρίτες χώρες.

Αντικείμενο της μελέτης: η προώθηση της εξωστρέφειας προϊόντων της χημικής βιομηχανίας και την προσέγγιση των παραγωγών / μεταποιητών / επιχειρήσεων βιομηχανικών προϊόντων προς τρίτες χώρες και αναπτυσσόμενες αγορές με προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Μελέτη απλοποίησης της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης των Επιχειρήσεων και διερεύνηση των σύγχρονων περιβαλλοντικών τεχνολογιών που μπορούν να ενσωματωθούν.

Αντικείμενο της μελέτης: η περιγραφή των διαδικασιών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων – προτάσεις για απλούστευση, συγκρίνοντας με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Το έργο εντάσσεται στην εγκεκριμένη πράξη με τίτλο: «Mελέτες για τη χάραξη στρατηγικής εποπτείας της αγοράς και αδειοδότησης των επιχειρήσεων» με Κωδικό MIS 5104625, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Continue Reading

Επιχειρηματικότητα

HATZI FILAX GROUP: “PEOPLE IN MARKET IN ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ”

HATZI FILAX GROUP, εταιρεία Reskilling και Upskilling, στα πλαίσια του θεσμού «People In Market In Κέντρο Ανάπτυξης Στελεχών»  σε συνεργασία με την Διοίκηση της Μarket In, ολοκλήρωσε μία ημερίδα Εξέλιξης Περιφερειακών Διευθυντών με σκοπό την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή Πωλήσεων της Εταιρείας. 

Το Κέντρο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 24/7/2023, ακολουθώντας την φιλοσοφία και δέσμευση της Market In για:

·         Την επιλογή των καταλληλότερων στελεχών για ανέλιξη

·        Την άμεση κάλυψη αναγκών σε στελέχη εσωτερικά της Εταιρείας

·        Την δημιουργία βάσης για ανάπτυξη μελλοντικών στελεχών μέσω εκπαίδευσης 

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία, μέσω σεναρίων περίπτωσης και ασκήσεων προσομοίωσης,  να παρουσιάσουν δεξιότητες και δυνατά σημεία που άπτονται στο ρόλο Διευθυντή Πωλήσεων  και να αξιοποιήσουν την δυνατότητα ανέλιξης τους μέσα στην Market In.

Continue Reading

Trending