Connect with us

Επιχειρηματικότητα

Χαρακτηριστικά Κοινοπραξίας

Α. Χαρακτηριστικά Κοινοπραξίας

Η Κοινοπραξία αποτελεί ένωση προσώπων, φυσικών ή νομικών, δια της οποίας
επιδιώκεται με κοινά μέσα κοινός σκοπός.
Ο επιδιωκόμενος σκοπός της Κοινοπραξίας (και συνακόλουθα και η διάρκειά
της) διαφέρει από εκείνο των λοιπών εταιρικών τύπων κατά την έννοια ότι
δεν είναι διαρκής αλλά μοναδικός και συνδέεται συνήθως άμεσα με ορισμένο
έργο.

Για τη σύσταση Κοινοπραξίας απαιτείται έγγραφος τύπος, αρκεί όμως ιδιωτικό
έγγραφο.

Β. Απουσία Ρυθμίσεως στο Νόμο – Αστική και Εμπορική Κοινοπραξία –
Αναλογική Εφαρμογή Διατάξεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο εμπορικό δίκαιο κατά ευρεία έννοια, ήτοι στο δίκαιο που
διέπει τις ενώσεις προσώπων που συνιστώνται δια συμβάσεως και επιδιώκουν,
δια της συμβολής των μελών τους, κοινό σκοπό, δεν προβλέπεται η
Κοινοπραξία ως ιδιαίτερος τύπος εταιρίας.

Η εν λόγω απουσία συστηματικής και ρητής ρύθμισης της Κοινοπραξίας στο
Νόμο έχει ως συνέπεια την ανάγκη προσδιορισμού της νομικής της ταυτότητας
προκειμένου να καθοριστούν εν συνεχεία και τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις που απορρέουν από την έννομη αυτή σχέση.

Ορισμός Κοινοπραξίας

Η Κοινοπραξία είναι αστική ή εμπορική εταιρία αναλόγως με την εμπορικότητα
ή μη του επιδιωκόμενου σκοπού.

Εμπορική θεωρείται μια Κοινοπραξία εάν ο σκοπός της συνίσταται στην άσκηση
κατά συνήθεια εμπορικών πράξεων.

Εάν από τη φύση και το σκοπό της δε συνάγεται εμπορικότητα, θα
αντιμετωπίζεται ως αστική εταιρία και θα διέπεται από τις διατάξεις του
Αστικού Κώδικα (741επομ.).

Εάν αντιθέτως από τη φύση και το σκοπό της συνάγεται εμπορικότητα, θα
εμπίπτει στο πεδίο του εμπορικού δικαίου και συνακόλουθα θα πρέπει να
υπαχθεί σε έναν από τους εταιρικούς τύπους που αναγνωρίζονται από το
εμπορικό δίκαιο και θα εφαρμόζονται αναλογικά οι εκάστοτε οικείες
διατάξεις.

Κλειστός αριθμός εταιριών

Η ανάγκη υπαγωγής της Κοινοπραξίας σε έναν από τους ρυθμισμένους από το
Νόμο εταιρικούς τύπους, υφίσταται για το λόγο ότι, για λόγους προστασίας
των εταίρων αλλά και των τρίτων συναλλασσομένων με τις εταιρίες, στο
εμπορικό δίκαιο ισχύει η αρχή του κλειστού αριθμού των εταιριών, σύμφωνα
με την οποία αποκλείεται η υιοθέτηση τύπου εταιρίας διάφορου από εκείνους
που αναγνωρίζονται από και περιοριστικώς αναγράφονται στο Νόμο.

Γ. Εμπορική Κοινοπραξία: Ομόρρυθμος ή Αφανής Εταιρία;

Η Κοινοπραξία υπαγομένη στο εμπορικό δίκαιο αντιμετωπίζεται είτε ως
Ομόρρυθμος είτε ως Αφανής εταιρία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βασικότερο κριτήριο για την υπαγωγή της Κοινοπραξίας σε έναν
από τους ανωτέρω εταιρικούς τύπους αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο αυτή
συναλλάσσεται με τους τρίτους και εμφανίζεται προς τα έξω.

Ομόρρυθμος εταιρία

Σύμφωνα με το εν λόγω κριτήριο, όταν η Κοινοπραξία εμφανίζεται και
συναλλάσσεται με τους τρίτους δια του διαχειριστού της, ενεργούντος είτε
στο όνομα και για λογαριασμό όλων των μελών της, είτε με την επωνυμία της
Κοινοπραξίας, δηλαδή με ομαδική δράση των προσώπων που την απαρτίζουν
απέναντι στους τρίτους, θα αντιμετωπίζεται ως Ομόρρυθμος εταιρία.

α. Κοινοπραξία έχουσα ως σκοπό εμπορική δραστηριότητα η οποία
συναλλάσσεται κάνοντας χρήση της επωνυμίας της ή στο όνομα όλων των μελών
της και έχει τηρήσει τις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπουν οι
διατάξεις του Εμπορικού Νόμου (αρ. 39, 42, 43 και 44 ΕΝ) αποτελεί
Ομόρρυθμο εταιρία.

β. Σε περίπτωση όμως που Κοινοπραξία, έχουσα ως σκοπό εμπορική
δραστηριότητα και οποία συναλλάσσεται κάνοντας χρήση της επωνυμίας της ή
στο όνομα όλων των εταίρων δεν έχει συσταθεί νομίμως ως Ομόρρυθμος επειδή
δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας, θα αντιμετωπίζεται ως
Ομόρρυθμος εταιρία εν τοις πράγμασι (ανώμαλη Ομόρρυθμος εταιρία) χωρίς
νομική προσωπικότητα. Κατά συνέπεια στην περίπτωση αυτή η Κοινοπραξία δεν
μπορεί να αποκτήσει περιουσία ως ομάδα.

Και στις δυο ανωτέρω υποπεριπτώσεις η ευθύνη των μελών της Κοινοπραξίας
είναι αυτή που προβλέπει το άρ. 22 του Εμπορικού Νόμου για τους
ομορρύθμους εταίρους, ήτοι απεριόριστη και εις ολόκληρον με την
Κοινοπραξία.

Αφανής εταιρία

Εμπορική Κοινοπραξία η οποία δεν έχει προβεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας
και συναλλάσσεται με τους τρίτους δια του διαχειριστού της, συμβαλλομένου
στο δικό του όνομα και όχι στο όνομα όλων των μελών της ή υπό την επωνυμία
της Κοινοπραξίας, αντιμετωπίζεται ως Αφανής εταιρία χωρίς νομική
προσωπικότητα.

Στην ανωτέρω περίπτωση εμφανής εταίρος λογίζεται το μέλος ή τα μέλη της
Κοινοπραξίας τα οποία εμφανίζονται προς τα έξω ενώ τα υπόλοιπα μέλη είναι
αφανή. Απεριόριστη και εις ολόκληρον ευθύνη έναντι των τρίτων έχει μόνο ο
λογιζόμενος ως εμφανής εταίρος ενώ οι αφανείς ευθύνονται μέχρι το ύψος της
εισφοράς τους.

Δ. Ικανότητα Διαδίκου

Η Κοινοπραξία, ως ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, δυναμένη να συσταθεί
και με τη μορφή εμπορικής εταιρίας, ανεξαρτήτως του ότι στερείται νομικής
προσωπικότητας, έχει την ικανότητα του διαδίκου που προβλέπεται στο άρθρο
62 ΚΠολΔ, νομιμοποιείται ενεργητικά ως ενάγουσα και παθητικά ως εναγομένη,
εκπροσωπουμένη ενώπιον των Δικαστηρίων δια των προσώπων που ασκούν τη
διαχείρισή της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ως άνω ικανότητα έχει καθαρά δικονομικό χαρακτήρα και δεν
επηρεάζει τις κατά το ουσιαστικό δίκαιο σχέσεις των μελών της Κοινοπραξίας
με τους τρίτους. Αυτό σημαίνει πως η Κοινοπραξία έχει την ικανότητα να
είναι υποκείμενο της διαδικασίας μόνο και όχι και της έννομης σχέσης της
δίκης.

Υποκείμενα της δίκης Η ικανότητα διαδίκου που αναγνωρίζεται στην
Κοινοπραξία είναι συντρέχουσα με την ίδια ικανότητα που έχουν τα μέλη που
την απαρτίζουν. Υποκείμενα της δίκης είναι αποκλειστικά τα μέλη που την
απαρτίζουν διατηρώντας την αυτοτέλειά τους και εξακολουθώντας να αποτελούν
φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις έννομες σχέσεις
της Κοινοπραξίας με τρίτους. Τα πρόσωπα αυτά νομιμοποιούνται ενεργητικά
και παθητικά ως προς τις διαφορές που προέκυψαν από τις δραστηριότητες της
Κοινοπραξίας.

Απο: Νάγια Αλεξίου

Continue Reading

Επιχειρηματικότητα

8+1 Συμβουλές για Καλύτερη Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών

Η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχία κάθε επιχείρησης. Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις επικοινωνούν την αξία και τα οφέλη των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους στους καταναλωτές, επηρεάζοντας την απόφαση αγοράς. Χωρίς κατάλληλη προώθηση, ακόμη και το πιο καινοτόμο προϊόν μπορεί να παραμείνει άγνωστο στο κοινό και να μην αποδώσει τα αναμενόμενα κέρδη. Σε μια εποχή που ο ανταγωνισμός είναι έντονος και οι καταναλωτές έχουν περισσότερες επιλογές από ποτέ, η ανάγκη για αποτελεσματικές στρατηγικές μάρκετινγκ γίνεται επιτακτική. Οι καταναλωτές σήμερα έχουν πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών και είναι πιο ενημερωμένοι και απαιτητικοί.

Έτσι, η ανάπτυξη μιας ισχυρής στρατηγικής προώθησης μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό.

  1. Γνωρίστε τους Πελάτες σας – Τα χαρακτηριστικά των πελατών σας (ηλικία, εισοδήματα, φύλο, εκπαίδευση, οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα, τόπος κατοικίας) πρέπει να αποτελούν τον οδηγό της επιλογής των μεθόδων προώθησης που θα επιλέξετε: ηλεκτρονική ή έντυπη αλληλογραφία, προβολή σε εφημερίδες και περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο, κ.α.
  2. Προϋπολογίστε – Εξετάστε τον προϋπολογισμό σας και καθορίσετε τι μπορείτε να διαθέσετε στην προώθηση. Εξετάστε τις κινήσεις των ανταγωνιστών σας και υπολογίστε πόσο ξοδεύουν για το μάρκετινγκ τους.  Ζητήστε από τις διαφημιστικές εταιρείες να σας δώσουν αναλυτικά στοιχεία απόδοσης διαφημίσεων ανά κλάδο και γεωγραφική περιοχή.
  3. Μοιράστε τα Χρήματά σας – Επιλέξτε περισσότερες από μια μεθόδους για την προσέγγιση των ομάδων και της αγοράς που στοχεύετε.  Επιστολές, έντυπη και ηλεκτρονική διαφήμιση, ραδιόφωνο, κ.α. λειτουργούν συνδυαστικά για την ενίσχυση του μηνύματος. Το βασικό στοιχείο είναι η επανάληψη.
  4. Σκεφτείτε Δημιουργικά – Μερικές φορές οι καλύτερες ιδέες απαιτούν περισσότερη έμπνευση παρά χρήματα. Σκεφτείτε νέες μεθόδους προώθησης της επωνυμίας σας:  σε χαρτί περιτυλίγματος, σε ποντίκια των υπολογιστών, κλπ.
  5. Προωθήστε το Προφίλ σας – Η προώθηση του προφίλ σας διαφημίζει το όνομα σας, το τι είστε ή το βασικό σας μήνυμα, δημιουργεί και διατηρεί την παρουσία σας στην αγορά. Η διαφήμιση προϊόντων αποσκοπεί σε άμεσες ενέργειες, όπως η προώθηση κάποιας ειδικής έκπτωσης, ή το να πείσετε τους πελάτες να τηλεφωνούν για περισσότερες πληροφορίες.
  6. Μετρήστε το Αποτέλεσμα – Χρησιμοποιήστε μια ειδική προσφορά, ή το όνομα ενός πωλητή σας για να διευκολυνθείτε στη μέτρηση της επιτυχίας ή αποτυχίας κάποιας συγκεκριμένης διαφήμισης.
  7. Αξιολογήστε και Εκτιμήστε – Αφιερώστε χρόνο με τους πελάτες σας για να προσδιορίστε γιατί είναι ικανοποιημένοι ή όχι. Ετοιμάστε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο για τον προσδιορισμό του τρόπου ζωής τους και το κίνητρο των αγορών τους.
  8. Μην το παραμελείτε – Πολλές επιχειρήσεις δεν θεωρούν τη διαφήμιση ως ένα πάγιο έξοδο. Αν δεν επενδύετε χρήματα στη διαφήμιση οι πωλήσεις γενικώς θα πέσουν. Καθορίστε τα έξοδα διαφήμισης μέσα στον προϋπολογισμό σας και ακολουθήστε το σχέδιο σας σε καλές και κακές οικονομικές περιόδους.
  9. Μη γίνεστε ο Διαφημιστής σας – Πολλές επιχειρήσεις αγωνίζονται για την αύξηση των πωλήσεών τους χωρίς να ξοδεύουν χρήματα στη διαφήμιση. Είναι αποτελεσματικότερο το να ξοδέψετε κάτι παραπάνω και να συνεργαστείτε με κάποια διαφημιστική εταιρεία ή έναν ειδικό σύμβουλο, παρά να προσπαθείτε μόνοι σας να παράγετε τη διαφήμισή σας. Οι διαφημίσεις που δεν σχεδιάζονται επαγγελματικά μπορεί να μην αποφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και πολλές φορές να δώσουν κακή εικόνα της επιχείρησής σας.
Continue Reading

Επιχειρηματικότητα

Αλλαγές και… Επιχειρήσεις!

Η έννοια της αλλαγής έχει απασχολήσει τον άνθρωπο από τότε που έκανε την εμφάνισή του σ’ αυτόν τον πλανήτη. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι ακόμα και μετά την πάροδο πολλών χιλιάδων χρόνων η αλλαγή συνεχίζει να βρίσκεται στο προσκήνιο της ανθρώπινης πραγματικότητας, τόσο καυτή και τόσο επίκαιρη όσο ποτέ άλλοτε.

            Πως αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι την αλλαγή;

            Δοκιμάστε να κάνετε ένα απλό τεστ.

Ζητήστε από τους φίλους και συνεργάτες να σας πουν πως αντιλαμβάνονται την έννοια της αλλαγής και θα διαπιστώσετε ότι στην συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν αρνητική στάση και αρνητικές αντιλήψεις.

Επίσης, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις εκείνες, όπου στο μυαλό των ερωτηθέντων η αλλαγή είναι ταυτόσημη με το φόβο, τις προκαταλήψεις, τα στερεότυπα, το άγχος, την απειλή, το μπέρδεμα και την άρνηση.

            Που συναντούμε την αλλαγή;

Δυστυχώς ή ευτυχώς, η αλλαγή απαντάται σε όλες ανεξαιρέτως τις εκφάνσεις της καθημερινής μας ζωής, π.χ. στο σπίτι, στη δουλειά, στις σχέσεις, στους φίλους, στην οικονομία, στην πολιτική, στην κοινωνία, στις τέχνες, στην επικοινωνία, στην επιστήμη και φυσικά στην τεχνολογία. Σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση, εκπαιδεύω στελέχη σε επιχειρήσεις για το πώς να διαχειριστούν την αλλαγή σε επιχειρησιακό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Το γεγονός αυτό, αποκαλύπτει ότι στην πράξη η αλλαγή αφενός αποτελεί πολύ συχνή πρακτική, και αφετέρου ότι υπάρχει έντονη ανάγκη εκπαίδευσης των στελεχών στους τρόπους διαχείρισής της.

Οι επιχειρήσεις, στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν, να εδραιωθούν και να αναπτυχθούν μέσα στο σκληρά ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, έρχονται αντιμέτωπες με μια σειρά αλλαγών. Μερικά από τα πιο συχνά και χαρακτηριστικά παραδείγματα επιχειρησιακών και οργανωσιακών αλλαγών είναι τα παρακάτω :  Αλλαγή επωνυμίας, αλλαγή λογότυπου, αλλαγή διοίκησης ή και ανώτατων στελεχών, αλλαγή προσωπικού, αλλαγή στρατηγικής, αλλαγή πολιτικών, αλλαγή προϊόντος, αλλαγή τοποθεσίας, αλλαγή γραφείων, αλλαγή τεχνολογίας, αλλαγή γραμμής παραγωγής, επέκταση δραστηριοτήτων, διεύρυνση προϊοντικής γκάμας, συγχώνευση ή εξαγορά από άλλη εταιρία, αλλαγή τιμολογιακής πολιτικής, αλλαγή διαφημιστικής εκστρατείας, κ.α. Προκειμένου να αντεπεξέλθουν επιτυχώς στις παραπάνω αλλαγές, οι επιχειρήσεις καλούνται να εφαρμόσουν στην πράξη τη διαχείριση αλλαγής.

            Τι καλείται διαχείριση αλλαγής (change management);

Η Διαχείριση της Αλλαγής, αποτελεί μία συστηματική προσέγγιση αντιμετώπισης της αλλαγής, η οποία περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την αναγνώριση, τον έλεγχο και τη σταθεροποίηση των διαδικασιών της αλλαγής, τόσο από τη σκοπιά της επιχείρησης όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Ποια είναι η πρώτη αντίδραση των εργαζομένων σε μια οποιαδήποτε επερχόμενη αλλαγή; Ύστερα από μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παγκόσμια βάση, έχει αποδειχθεί ότι η πρώτη και η πιο συνηθισμένη, αντίδραση των εργαζομένων στην ανακοίνωση μιας επερχόμενης αλλαγής είναι το σοκ. Μετά το σοκ, ανακαλύφθηκε ότι ακολουθούν δύο πολύ πιθανά σενάρια. Στο πρώτο σενάριο, το αρχικό σοκ δίνει τη θέση του στο φόβο και στη συνέχεια στην ανάπτυξη αρνητικής στάσης απέναντι στην επερχόμενη αλλαγή. Στο δεύτερο σενάριο, μετά το σοκ εμφανίζεται ένα αίσθημα απειλής το οποίο σχετίζεται άμεσα με το αν θα συνεχίσει ο εργαζόμενος να κατέχει την ίδια θέση μέσα στην εταιρία του μετά το πέρας των διαδικασιών της αλλαγής.

Η ύπαρξη απειλής στον εσωτερικό κόσμο του εργαζόμενου οδηγεί στη δημιουργία συναισθημάτων όπως η σύγχυση, η ενοχή και η απογοήτευση, τα οποία με τη σειρά τους οδηγούν στη δημιουργία εχθρικής συμπεριφοράς του εργαζόμενου απέναντι στην επερχόμενη αλλαγή. Η τελική συμπεριφορά και στα δύο σενάρια, άρνηση και εχθρότητα, αποτελεί πηγή πολλών προβλημάτων και οδηγεί τις επιχειρήσεις σε αποτυχημένες πρακτικές και αποτελέσματα.

Αντιθέτως, αυτό που πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις είναι να μετατρέψουν το αρχικό σοκ σε ενεργητική συμμετοχή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, εκ των οποίων οι κυριότεροι είναι η συνεργασία με τους εργαζόμενους, η επεξήγηση σε αυτούς και η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας της αλλαγής για το καλό της επιχείρησης, η δημιουργία οράματος, η εξασφάλιση της θέσης τους στην εταιρία και η εκπαίδευσή τους. Η ενεργητική συμμετοχή των εμπλεκομένων στις διαδικασίες της αλλαγής, θα τους ενεργοποιήσει θετικά και θα τους δώσει την απαραίτητη ώθηση και τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζονται για να υπερπηδήσουν τα εμπόδια που θα εμφανιστούν μπροστά τους.

Έτσι, αντί για αρνητική ή εχθρική συμπεριφορά, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η υιοθέτηση της αλλαγής και η ομαλή ανάπτυξη και εξέλιξη της επιχείρησης.

Αζαρίας Αλμπέρτο

Συμβούλου Επιχειρήσεων και Επαγγελματία Εκπαιδευτή Στελεχών

Continue Reading

Επιχειρηματικότητα

Επενδύστε στους ανθρώπους σας…γιατί η απόλυση δεν είναι λύση!!!

Η επιλογή της περικοπής του προσωπικού, έχοντας ως άλλοθι την οικονομική κρίση, δεν είναι η ορθότερη. Η οικονομική κρίση σίγουρα επιδεινώνει τα «κακώς κείμενα», αλλά αυτό δε σημαίνει ότι η μείωση του αριθμού των εργαζομένων σε μια επιχείρηση θα δώσει τη λύση. Η αναθεώρηση όλης της στρατηγικής διοίκησης της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένου του οράματος, της αποστολής, της διαχείρισης των πόρων και κυρίαρχα των ανθρώπινων πόρων, των εφαρμοζόμενων πολιτικών και πρακτικών και του συστήματος των αξιών και της επιχειρησιακής ηθικής ανοίγει το δρόμο προς την αναζήτηση της επιτυχίας.

Σε πολλές επιχειρήσεις η τακτική της απόλυσης με στόχο τη μείωση των εξόδων βελτίωσε προσωρινά τα οικονομικά τους στοιχεία, αλλά δεν οδήγησε στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Επιπρόσθετα, αυτή η τακτική είχε σαν αποτέλεσμα να απομακρυνθούν κάποιοι αξιόλογοι εργαζόμενοι που αναφέρονταν είτε στη χαμηλότερη είτε στην υψηλότερη βαθμίδα, η έλλειψη των οποίων δημιούργησε ένα μεγάλο κενό που δύσκολα μπορεί να αναπληρωθεί και να επιτρέψει στην επιχείρηση να συνεχίσει την πορεία της ομαλά, όσο αυτό είναι εφικτό, δεδομένου ότι ο ανταγωνισμός και οι αλλαγές στο εξωτερικό επιχειρησιακό περιβάλλον της επιχείρησης δεν περιμένουν.

Θα ήταν λοιπόν σκόπιμο, η μείωση του προσωπικού να μην γίνεται με κυρίαρχο το κριτήριο της μείωσης των εξόδων. Πριν να ληφθεί η απόφαση απομάκρυνσης κάποιου εργαζόμενου από την επιχείρηση, θα πρέπει η επιχείρηση να αξιολογήσει την παρουσία της στην επιχειρησιακή σκηνή, τη δυναμική της και την προοπτική ανάπτυξής της. Η φιλοσοφία της ηγεσίας της, η αξιολόγηση και παραγωγικότητα των εργαζομένων της, η δυνατότητα προσαρμογής της στις αλλαγές είναι σημαντικά πεδία προς ανάλυση.

Η συνειδητοποίηση της κάθε επιχείρησης ότι οι άνθρωποί της είναι η δύναμή της θα την οδηγήσει στο να επενδύσει με σωστό τρόπο στο προσωπικό της. Η γνωριμία των εργαζομένων της με την ανάλυση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και ταλέντων του κάθε ανθρώπου που βρίσκεται στην επιχείρηση με στόχο το «πως μπορεί αυτός να αξιοποιηθεί καλύτερα», θα την οδηγήσει σε αναζήτηση λύσεων για ανάπτυξη παρά σε βραχυπρόθεσμη περικοπή δαπανών.

Η συνέπεια αυτής της γνωριμίας σε βάθος θα είναι η διαχείριση των ταλέντων του κάθε ανθρώπου, αλλά  και η δέσμευσή του να παραμείνει στην επιχείρηση γιατί το μέλλον της θα εξαρτάται και από τον ίδιο. 

Επομένως, ο στρατηγικός σχεδιασμός του ανθρώπινου δυναμικού, η δέσμευση του εργαζόμενου, η ανάπτυξη της σωστής ηγεσίας,  η διαχείριση των ταλέντων, η διαχείριση αλλαγών και η ευελιξία φαίνεται ότι αποτελούν τους θεμέλιους λίθους για την ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε περιόδους κρίσης.

Continue Reading

Trending