Connect with us

Επιχειρηματικότητα

Χαρακτηριστικά Κοινοπραξίας

Α. Χαρακτηριστικά Κοινοπραξίας

Η Κοινοπραξία αποτελεί ένωση προσώπων, φυσικών ή νομικών, δια της οποίας
επιδιώκεται με κοινά μέσα κοινός σκοπός.
Ο επιδιωκόμενος σκοπός της Κοινοπραξίας (και συνακόλουθα και η διάρκειά
της) διαφέρει από εκείνο των λοιπών εταιρικών τύπων κατά την έννοια ότι
δεν είναι διαρκής αλλά μοναδικός και συνδέεται συνήθως άμεσα με ορισμένο
έργο.

Για τη σύσταση Κοινοπραξίας απαιτείται έγγραφος τύπος, αρκεί όμως ιδιωτικό
έγγραφο.

Β. Απουσία Ρυθμίσεως στο Νόμο – Αστική και Εμπορική Κοινοπραξία –
Αναλογική Εφαρμογή Διατάξεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο εμπορικό δίκαιο κατά ευρεία έννοια, ήτοι στο δίκαιο που
διέπει τις ενώσεις προσώπων που συνιστώνται δια συμβάσεως και επιδιώκουν,
δια της συμβολής των μελών τους, κοινό σκοπό, δεν προβλέπεται η
Κοινοπραξία ως ιδιαίτερος τύπος εταιρίας.

Η εν λόγω απουσία συστηματικής και ρητής ρύθμισης της Κοινοπραξίας στο
Νόμο έχει ως συνέπεια την ανάγκη προσδιορισμού της νομικής της ταυτότητας
προκειμένου να καθοριστούν εν συνεχεία και τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις που απορρέουν από την έννομη αυτή σχέση.

Ορισμός Κοινοπραξίας

Η Κοινοπραξία είναι αστική ή εμπορική εταιρία αναλόγως με την εμπορικότητα
ή μη του επιδιωκόμενου σκοπού.

Εμπορική θεωρείται μια Κοινοπραξία εάν ο σκοπός της συνίσταται στην άσκηση
κατά συνήθεια εμπορικών πράξεων.

Εάν από τη φύση και το σκοπό της δε συνάγεται εμπορικότητα, θα
αντιμετωπίζεται ως αστική εταιρία και θα διέπεται από τις διατάξεις του
Αστικού Κώδικα (741επομ.).

Εάν αντιθέτως από τη φύση και το σκοπό της συνάγεται εμπορικότητα, θα
εμπίπτει στο πεδίο του εμπορικού δικαίου και συνακόλουθα θα πρέπει να
υπαχθεί σε έναν από τους εταιρικούς τύπους που αναγνωρίζονται από το
εμπορικό δίκαιο και θα εφαρμόζονται αναλογικά οι εκάστοτε οικείες
διατάξεις.

Κλειστός αριθμός εταιριών

Η ανάγκη υπαγωγής της Κοινοπραξίας σε έναν από τους ρυθμισμένους από το
Νόμο εταιρικούς τύπους, υφίσταται για το λόγο ότι, για λόγους προστασίας
των εταίρων αλλά και των τρίτων συναλλασσομένων με τις εταιρίες, στο
εμπορικό δίκαιο ισχύει η αρχή του κλειστού αριθμού των εταιριών, σύμφωνα
με την οποία αποκλείεται η υιοθέτηση τύπου εταιρίας διάφορου από εκείνους
που αναγνωρίζονται από και περιοριστικώς αναγράφονται στο Νόμο.

Γ. Εμπορική Κοινοπραξία: Ομόρρυθμος ή Αφανής Εταιρία;

Η Κοινοπραξία υπαγομένη στο εμπορικό δίκαιο αντιμετωπίζεται είτε ως
Ομόρρυθμος είτε ως Αφανής εταιρία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βασικότερο κριτήριο για την υπαγωγή της Κοινοπραξίας σε έναν
από τους ανωτέρω εταιρικούς τύπους αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο αυτή
συναλλάσσεται με τους τρίτους και εμφανίζεται προς τα έξω.

Ομόρρυθμος εταιρία

Σύμφωνα με το εν λόγω κριτήριο, όταν η Κοινοπραξία εμφανίζεται και
συναλλάσσεται με τους τρίτους δια του διαχειριστού της, ενεργούντος είτε
στο όνομα και για λογαριασμό όλων των μελών της, είτε με την επωνυμία της
Κοινοπραξίας, δηλαδή με ομαδική δράση των προσώπων που την απαρτίζουν
απέναντι στους τρίτους, θα αντιμετωπίζεται ως Ομόρρυθμος εταιρία.

α. Κοινοπραξία έχουσα ως σκοπό εμπορική δραστηριότητα η οποία
συναλλάσσεται κάνοντας χρήση της επωνυμίας της ή στο όνομα όλων των μελών
της και έχει τηρήσει τις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπουν οι
διατάξεις του Εμπορικού Νόμου (αρ. 39, 42, 43 και 44 ΕΝ) αποτελεί
Ομόρρυθμο εταιρία.

β. Σε περίπτωση όμως που Κοινοπραξία, έχουσα ως σκοπό εμπορική
δραστηριότητα και οποία συναλλάσσεται κάνοντας χρήση της επωνυμίας της ή
στο όνομα όλων των εταίρων δεν έχει συσταθεί νομίμως ως Ομόρρυθμος επειδή
δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας, θα αντιμετωπίζεται ως
Ομόρρυθμος εταιρία εν τοις πράγμασι (ανώμαλη Ομόρρυθμος εταιρία) χωρίς
νομική προσωπικότητα. Κατά συνέπεια στην περίπτωση αυτή η Κοινοπραξία δεν
μπορεί να αποκτήσει περιουσία ως ομάδα.

Και στις δυο ανωτέρω υποπεριπτώσεις η ευθύνη των μελών της Κοινοπραξίας
είναι αυτή που προβλέπει το άρ. 22 του Εμπορικού Νόμου για τους
ομορρύθμους εταίρους, ήτοι απεριόριστη και εις ολόκληρον με την
Κοινοπραξία.

Αφανής εταιρία

Εμπορική Κοινοπραξία η οποία δεν έχει προβεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας
και συναλλάσσεται με τους τρίτους δια του διαχειριστού της, συμβαλλομένου
στο δικό του όνομα και όχι στο όνομα όλων των μελών της ή υπό την επωνυμία
της Κοινοπραξίας, αντιμετωπίζεται ως Αφανής εταιρία χωρίς νομική
προσωπικότητα.

Στην ανωτέρω περίπτωση εμφανής εταίρος λογίζεται το μέλος ή τα μέλη της
Κοινοπραξίας τα οποία εμφανίζονται προς τα έξω ενώ τα υπόλοιπα μέλη είναι
αφανή. Απεριόριστη και εις ολόκληρον ευθύνη έναντι των τρίτων έχει μόνο ο
λογιζόμενος ως εμφανής εταίρος ενώ οι αφανείς ευθύνονται μέχρι το ύψος της
εισφοράς τους.

Δ. Ικανότητα Διαδίκου

Η Κοινοπραξία, ως ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, δυναμένη να συσταθεί
και με τη μορφή εμπορικής εταιρίας, ανεξαρτήτως του ότι στερείται νομικής
προσωπικότητας, έχει την ικανότητα του διαδίκου που προβλέπεται στο άρθρο
62 ΚΠολΔ, νομιμοποιείται ενεργητικά ως ενάγουσα και παθητικά ως εναγομένη,
εκπροσωπουμένη ενώπιον των Δικαστηρίων δια των προσώπων που ασκούν τη
διαχείρισή της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ως άνω ικανότητα έχει καθαρά δικονομικό χαρακτήρα και δεν
επηρεάζει τις κατά το ουσιαστικό δίκαιο σχέσεις των μελών της Κοινοπραξίας
με τους τρίτους. Αυτό σημαίνει πως η Κοινοπραξία έχει την ικανότητα να
είναι υποκείμενο της διαδικασίας μόνο και όχι και της έννομης σχέσης της
δίκης.

Υποκείμενα της δίκης Η ικανότητα διαδίκου που αναγνωρίζεται στην
Κοινοπραξία είναι συντρέχουσα με την ίδια ικανότητα που έχουν τα μέλη που
την απαρτίζουν. Υποκείμενα της δίκης είναι αποκλειστικά τα μέλη που την
απαρτίζουν διατηρώντας την αυτοτέλειά τους και εξακολουθώντας να αποτελούν
φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις έννομες σχέσεις
της Κοινοπραξίας με τρίτους. Τα πρόσωπα αυτά νομιμοποιούνται ενεργητικά
και παθητικά ως προς τις διαφορές που προέκυψαν από τις δραστηριότητες της
Κοινοπραξίας.

Απο: Νάγια Αλεξίου

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιχειρηματικότητα

Σου αρέσει η τεχνολογία; ξεκίνησε την καριέρα σου στην Τεχνική Υποστήριξη Πελατών

20 θέσεις εργασίας μπορούν να διεκδικήσουν τώρα, νέοι και νέες ετών 18-30, δηλώνοντας συμμετοχή στο Δωρεάν Ταχύρρυθμο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα #GetInto_TechSupport. Εφόσον ολοκληρώσουν την εκπαίδευση με επιτυχία θα έχουν την ευκαιρία να προσληφθούν άμεσα από τη Vodafone Ελλάδας στο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών.

 

Το πρόγραμμα, εκτός από τη δυνατότητα εργασίας μέσα σε λίγες μόνο μέρες, προσφέρει μια μοναδική μαθησιακή εμπειρία από κορυφαίους εισηγητές της Κοινωνικής Επιχείρησης knowl, όπως επίσης και on the job training για την πλήρη κατανόηση του αντικειμένου από στελέχη της Vodafone.

 

H εκπαίδευση είναι δωρεάν και εστιασμένη στις δεξιότητες που ζητάει η αγορά. Οι συμμετέχοντες καλλιεργούν τις μαλακές δεξιότητές τους, δηλαδή τα soft skills που είναι πλέον απαραίτητα για την ένταξη στην αγορά εργασίας και την επαγγελματική εξέλιξη όλων των εργαζομένων. Επίσης, μαθαίνουν τα μυστικά ενός καλού βιογραφικού σημειώματος και πως μπορούν να παρουσιάζουν τον εαυτό τους με τον καλύτερο τρόπο στο πλαίσιο μιας επαγγελματικής συνέντευξης.

 

Μάθε ΕΔΩ περισσότερες πληροφορίες και δήλωσε συμμετοχή έως τις 19/9/2019: knowl.gr/getintogreece

 

Η επιτυχία του προγράμματος οφείλεται στην ορθή αντιστοίχιση προσφερόμενων και ζητούμενων δεξιοτήτων σε συγκεκριμένους εργασιακούς τομείς, στην εμπλοκή των εργοδοτών κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος και στο γεγονός ότι παρέχει στους νέους τις δεξιότητες και την εργασιακή εμπειρία που χρειάζονται για να αναζητήσουν άμεσα εργασία και να εξασφαλίσουν μία βιώσιμη θέση.

 

Στην Ελλάδα το πρόγραμμα υλοποιείται για δεύτερη χρονιά από το Princes Trust International (Ίδρυμα του Πρίγκηπα Καρόλου) και την Κοιν.Σ.Επ. knowl για την Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση. Την πρώτη χρονιά υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τις Vodafone, Goldair, Avin και Aegean καταγράφοντας εντυπωσιακά αποτελέσματα, αφού το 100% των συμμετεχόντων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την εκπαίδευση έλαβαν θέσεις εργασίας σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς.

 

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ

Continue Reading

Επιχειρηματικότητα

4 νέα Skill Development Trainings για το φθινόπωρο!

Όλοι πλέον μιλάνε για τα soft skills – αλλά τι είναι και πώς μαθαίνονται; Στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο της σύγχρονης τεχνολογίας, πρόκειται για τα χαρακτηριστικά που θα κάνουν τους επαγγελματίες του αύριο να ξεχωρίσουν πραγματικά. Περισσότερο από ποτέ, οι εργοδότες αναζητούν συνεργάτες με προσαρμοστικότητα, αποτελεσματική επικοινωνία, διάθεση για δια βίου μάθηση, συναισθηματική νοημοσύνη, γνώσεις δημόσιας ομιλίας και παρουσιάσεων, καθώς και την ικανότητα να χτίζεις, να συντονίζεις και να συμμετέχεις σε δυνατές ομάδες.

 

Στο Youthnest θέλουμε να επενδύσουμε στους νέους που έχουν μείνει στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας αυτές τις δεξιότητες προσιτές σε όλους. Τα εργαστήρια μας θέτουν τα θεμέλια για ριζική προσωπική ανάπτυξη που οδηγεί σε ισχυρότερο κίνητρο για επαγγελματική εξέλιξη.

 

Σας παρουσιάζουμε 4 εργαστήρια ενίσχυσης δεξιοτήτων (Skill Development Trainings) βασισμένα στις πιο διαδραστικές μεθόδους εκπαίδευσης για κάθε νέο επαγγελματία της Θεσσαλονίκης.

 

Για όλους όσους θέλουν να συντονίζουν και να διοικούν αποτελεσματικά μια ομάδα (Leadership 12.10), να εξελίσσονται σε προσωπικό επίπεδο (Personal Branding 19.10), να εκφράσουν και να μεταδώσουν ένα μήνυμα (Presentation Skills 02.11) και να διαχειρίζονται καλύτερα τον προσωπικό τους χρόνο (Time management 9.11). Στόχος των εργαστηρίων μας είναι να προσελκύσουν όσους ενδιαφέρονται να εξελιχθούν προσωπικά και επαγγελματικά, ανεξαρτήτως αντικειμένου σπουδών ή ενασχόλησης. Αρκεί να μοιράζονται το ίδιο πάθος για συνεχή προσωπική εξέλιξη και καινοτομία!

Σε ποιους απευθύνεται

Η σειρά εργαστηρίων “Skill Development Trainings” απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, νέους επιχειρηματίες, φοιτητές, και γενικότερα σε όποιον θέλει να ακολουθεί τις παγκόσμιες εργασιακές τάσεις, να ενημερώνεται και να εξελίσσεται.

Παίρνοντας μέρος στα εργαστήρια:

  • Θα επενδύσεις στον εαυτό σου και στην καριέρα σου.
  • Θα μάθεις κάποιες από τις πιο δημοφιλείς δεξιότητες στην αγορά.
  • Θα ζήσεις ένα διαδραστικό εργαστήριο, με τη δυνατότητα να λάβεις άμεσο feedback και να συζητήσεις τους προβληματισμούς σου​
  • Θα αυξήσεις την αυτοπεποίθησή σου, εξασκώντας νέες δεξιότητες σε ένα φιλόξενο και υποστηρικτικό περιβάλλον.
  • Θα έρθεις σε επαφή με άλλους συμμετέχοντες που μοιράζονται τις ίδιες ανάγκες με σένα.

 

Ημερομηνίες & Θεματικές

Οι ακόλουθες ημερομηνίες αφορούν έναν ολόκληρο κύκλο προγραμμάτων που διαρκεί τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.

 

Leadership (12/10/2019)

11:30-13:15 Έχεις τον ηγέτη μέσα σου;

13:15-13:50 Δεξιότητες ενός ηγέτη

13:50-14:45 Εργαλείο εύρεσης ηγεσίας

14:45-16:20 Πώς να εμπνεύσεις μια ομάδα

16:20-17:00 Η σημασία της αξιολόγησης

 

Personal branding (19/10/2019)

11:30-13:15 Φωνητικές και σωματικές ασκήσεις προθέρμανσης

13:15-13:30 Πρακτικές Συμβουλές

13:30–14:00 Προετοιμασία ομιλίας

14:00-17:00 Πρακτική εξάσκηση με προσωπικό feedback

 

Presentation skills  (2/11/2019)

11:30-13:15 Το δικό σου προσωπικό branding – πως να χτίσεις και να διατηρήσεις το δικό σου branding

13:15-13:30 Πρακτική εξάσκηση ενίσχυσης προσωπικού branding

13:30-14:00 Κανάλια επικοινωνίας και σκοποί

14:0015:30 Παραδείγματα καλής και κακής επικοινωνίας

15:30-17:00 Συναισθηματική νοημοσύνη: Τι είναι και πως καθορίζει την επικοινωνιακή μας στάση

 

Time management (9/11/2019)

11:30-13:30 Προσωπική ανασκόπηση – αναγνώριση προσωπικών αναγκών

13:30–14:00 Το πρόβλημα της αναβλητικότητα και το εργαλείο διαχείρισης χρόνου

14:00-15:30 Από τη θεωρία στην πράξη – η επόμενη μέρα

15:30-17:00 Ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης χρόνου

Διαδικασία συμμετοχής

Το κάθε training αφορά περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων! Μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή σε 1, 2, 3 ή και τα 4 trainings! Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στη φόρμα συμμετοχής των trainings και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου για τις λεπτομέρειες.

 

Θα χαρούμε να σας δούμε στα εργαστήρια μας!

 

  • Τιμή εισόδου σε ένα Skill Development Training:

30€ γενική είσοδος

25€ μειωμένη είσοδος (φοιτητές, άνεργοι)

 

  • Πακέτο εισόδου και για τα 4 εργαστήρια:

100€ γενική είσοδος (4 εργαστήρια)

80€ μειωμένη είσοδος (φοιτητές, άνεργοι) (4 εργαστήρια)

 

Περιλαμβάνεται καφές και ελαφρύ σνακ

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης

Continue Reading

Επιχειρηματικότητα

Προγράμματα ανάπτυξης στον Αγροδιατροφικό τομέα

Το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» ανακοινώνει την έναρξη του τρίτου κύκλου προγραμμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

 

Τα προγράμματα κατάρτισης και συμβουλευτικής που προσφέρονται, έχουν ως στόχο να παρέχουν στους νέους, όλα τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να βρουν απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα ή να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Επικεντρώνονται σε θέματα φυτικής, ζωικής παραγωγής και εναλλακτικού τουρισμού.

 

Ο τρίτος κύκλος των δωρεάν αυτών προγραμμάτων ξεκινάει με την πρόσκληση για τα τρία (3) προγράμματα εναλλακτικού τουρισμού στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα και στον Βόλο, τα οποία σχεδίασε και υλοποιεί το Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Προγραμμάτων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

 

Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα (292 ώρες) και προσφέρει τόσο θεωρητική όσο και πρακτική διδασκαλία σε ένα πλήθος θεματικών του εναλλακτικού τουρισμού. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, παρέχεται η δυνατότητα πληρωμένης δίμηνης πρακτικής άσκησης των καταρτιζόμενων με τις καλύτερες επιδόσεις, σε επιλεγμένες επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού. Όσοι επιθυμούν μπορούν επίσης να συμμετέχουν στη διαδικασία πιστοποίησης από τον Διεπιμελητηριακό Φορέα Πιστοποίησης (ΔΙ.ΦΟ.Π).

 

 

Στη Θεσσαλονίκη οι ωφελούμενοι θα είναι 50 άτομα, ενώ στο Βόλο και στα Ιωάννινα από 25 άτομα. Αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές έως και τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019. Αιτήσεις και περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εναλλακτικού τουρισμού εδώ.

 

Οι αιτήσεις για τα υπόλοιπα προγράμματα κατάρτισης και συμβουλευτικής που θα υλοποιηθούν από τους συνεργάτες του προγράμματος, θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

 

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά», είναι μια πρωτοβουλία ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των νέων στον αγροδιατροφικό τομέα,  της οποίας ηγείται το Πανεπιστήμιο Rutgers σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.generationag.org

Continue Reading

Trending