Connect with us

Επιχειρηματικότητα

Χαρακτηριστικά Κοινοπραξίας

Α. Χαρακτηριστικά Κοινοπραξίας

Η Κοινοπραξία αποτελεί ένωση προσώπων, φυσικών ή νομικών, δια της οποίας
επιδιώκεται με κοινά μέσα κοινός σκοπός.
Ο επιδιωκόμενος σκοπός της Κοινοπραξίας (και συνακόλουθα και η διάρκειά
της) διαφέρει από εκείνο των λοιπών εταιρικών τύπων κατά την έννοια ότι
δεν είναι διαρκής αλλά μοναδικός και συνδέεται συνήθως άμεσα με ορισμένο
έργο.

Για τη σύσταση Κοινοπραξίας απαιτείται έγγραφος τύπος, αρκεί όμως ιδιωτικό
έγγραφο.

Β. Απουσία Ρυθμίσεως στο Νόμο – Αστική και Εμπορική Κοινοπραξία –
Αναλογική Εφαρμογή Διατάξεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο εμπορικό δίκαιο κατά ευρεία έννοια, ήτοι στο δίκαιο που
διέπει τις ενώσεις προσώπων που συνιστώνται δια συμβάσεως και επιδιώκουν,
δια της συμβολής των μελών τους, κοινό σκοπό, δεν προβλέπεται η
Κοινοπραξία ως ιδιαίτερος τύπος εταιρίας.

Η εν λόγω απουσία συστηματικής και ρητής ρύθμισης της Κοινοπραξίας στο
Νόμο έχει ως συνέπεια την ανάγκη προσδιορισμού της νομικής της ταυτότητας
προκειμένου να καθοριστούν εν συνεχεία και τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις που απορρέουν από την έννομη αυτή σχέση.

Ορισμός Κοινοπραξίας

Η Κοινοπραξία είναι αστική ή εμπορική εταιρία αναλόγως με την εμπορικότητα
ή μη του επιδιωκόμενου σκοπού.

Εμπορική θεωρείται μια Κοινοπραξία εάν ο σκοπός της συνίσταται στην άσκηση
κατά συνήθεια εμπορικών πράξεων.

Εάν από τη φύση και το σκοπό της δε συνάγεται εμπορικότητα, θα
αντιμετωπίζεται ως αστική εταιρία και θα διέπεται από τις διατάξεις του
Αστικού Κώδικα (741επομ.).

Εάν αντιθέτως από τη φύση και το σκοπό της συνάγεται εμπορικότητα, θα
εμπίπτει στο πεδίο του εμπορικού δικαίου και συνακόλουθα θα πρέπει να
υπαχθεί σε έναν από τους εταιρικούς τύπους που αναγνωρίζονται από το
εμπορικό δίκαιο και θα εφαρμόζονται αναλογικά οι εκάστοτε οικείες
διατάξεις.

Κλειστός αριθμός εταιριών

Η ανάγκη υπαγωγής της Κοινοπραξίας σε έναν από τους ρυθμισμένους από το
Νόμο εταιρικούς τύπους, υφίσταται για το λόγο ότι, για λόγους προστασίας
των εταίρων αλλά και των τρίτων συναλλασσομένων με τις εταιρίες, στο
εμπορικό δίκαιο ισχύει η αρχή του κλειστού αριθμού των εταιριών, σύμφωνα
με την οποία αποκλείεται η υιοθέτηση τύπου εταιρίας διάφορου από εκείνους
που αναγνωρίζονται από και περιοριστικώς αναγράφονται στο Νόμο.

Γ. Εμπορική Κοινοπραξία: Ομόρρυθμος ή Αφανής Εταιρία;

Η Κοινοπραξία υπαγομένη στο εμπορικό δίκαιο αντιμετωπίζεται είτε ως
Ομόρρυθμος είτε ως Αφανής εταιρία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βασικότερο κριτήριο για την υπαγωγή της Κοινοπραξίας σε έναν
από τους ανωτέρω εταιρικούς τύπους αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο αυτή
συναλλάσσεται με τους τρίτους και εμφανίζεται προς τα έξω.

Ομόρρυθμος εταιρία

Σύμφωνα με το εν λόγω κριτήριο, όταν η Κοινοπραξία εμφανίζεται και
συναλλάσσεται με τους τρίτους δια του διαχειριστού της, ενεργούντος είτε
στο όνομα και για λογαριασμό όλων των μελών της, είτε με την επωνυμία της
Κοινοπραξίας, δηλαδή με ομαδική δράση των προσώπων που την απαρτίζουν
απέναντι στους τρίτους, θα αντιμετωπίζεται ως Ομόρρυθμος εταιρία.

α. Κοινοπραξία έχουσα ως σκοπό εμπορική δραστηριότητα η οποία
συναλλάσσεται κάνοντας χρήση της επωνυμίας της ή στο όνομα όλων των μελών
της και έχει τηρήσει τις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπουν οι
διατάξεις του Εμπορικού Νόμου (αρ. 39, 42, 43 και 44 ΕΝ) αποτελεί
Ομόρρυθμο εταιρία.

β. Σε περίπτωση όμως που Κοινοπραξία, έχουσα ως σκοπό εμπορική
δραστηριότητα και οποία συναλλάσσεται κάνοντας χρήση της επωνυμίας της ή
στο όνομα όλων των εταίρων δεν έχει συσταθεί νομίμως ως Ομόρρυθμος επειδή
δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας, θα αντιμετωπίζεται ως
Ομόρρυθμος εταιρία εν τοις πράγμασι (ανώμαλη Ομόρρυθμος εταιρία) χωρίς
νομική προσωπικότητα. Κατά συνέπεια στην περίπτωση αυτή η Κοινοπραξία δεν
μπορεί να αποκτήσει περιουσία ως ομάδα.

Και στις δυο ανωτέρω υποπεριπτώσεις η ευθύνη των μελών της Κοινοπραξίας
είναι αυτή που προβλέπει το άρ. 22 του Εμπορικού Νόμου για τους
ομορρύθμους εταίρους, ήτοι απεριόριστη και εις ολόκληρον με την
Κοινοπραξία.

Αφανής εταιρία

Εμπορική Κοινοπραξία η οποία δεν έχει προβεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας
και συναλλάσσεται με τους τρίτους δια του διαχειριστού της, συμβαλλομένου
στο δικό του όνομα και όχι στο όνομα όλων των μελών της ή υπό την επωνυμία
της Κοινοπραξίας, αντιμετωπίζεται ως Αφανής εταιρία χωρίς νομική
προσωπικότητα.

Στην ανωτέρω περίπτωση εμφανής εταίρος λογίζεται το μέλος ή τα μέλη της
Κοινοπραξίας τα οποία εμφανίζονται προς τα έξω ενώ τα υπόλοιπα μέλη είναι
αφανή. Απεριόριστη και εις ολόκληρον ευθύνη έναντι των τρίτων έχει μόνο ο
λογιζόμενος ως εμφανής εταίρος ενώ οι αφανείς ευθύνονται μέχρι το ύψος της
εισφοράς τους.

Δ. Ικανότητα Διαδίκου

Η Κοινοπραξία, ως ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, δυναμένη να συσταθεί
και με τη μορφή εμπορικής εταιρίας, ανεξαρτήτως του ότι στερείται νομικής
προσωπικότητας, έχει την ικανότητα του διαδίκου που προβλέπεται στο άρθρο
62 ΚΠολΔ, νομιμοποιείται ενεργητικά ως ενάγουσα και παθητικά ως εναγομένη,
εκπροσωπουμένη ενώπιον των Δικαστηρίων δια των προσώπων που ασκούν τη
διαχείρισή της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ως άνω ικανότητα έχει καθαρά δικονομικό χαρακτήρα και δεν
επηρεάζει τις κατά το ουσιαστικό δίκαιο σχέσεις των μελών της Κοινοπραξίας
με τους τρίτους. Αυτό σημαίνει πως η Κοινοπραξία έχει την ικανότητα να
είναι υποκείμενο της διαδικασίας μόνο και όχι και της έννομης σχέσης της
δίκης.

Υποκείμενα της δίκης Η ικανότητα διαδίκου που αναγνωρίζεται στην
Κοινοπραξία είναι συντρέχουσα με την ίδια ικανότητα που έχουν τα μέλη που
την απαρτίζουν. Υποκείμενα της δίκης είναι αποκλειστικά τα μέλη που την
απαρτίζουν διατηρώντας την αυτοτέλειά τους και εξακολουθώντας να αποτελούν
φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις έννομες σχέσεις
της Κοινοπραξίας με τρίτους. Τα πρόσωπα αυτά νομιμοποιούνται ενεργητικά
και παθητικά ως προς τις διαφορές που προέκυψαν από τις δραστηριότητες της
Κοινοπραξίας.

Απο: Νάγια Αλεξίου

Continue Reading

Επιχειρηματικότητα

Χαλκιδική ΙΤΒ 2023: Επιστροφή στα επίπεδα 2019 

Δυναμικό παρών έδωσε η Χαλκιδική στην κορυφαία εμπορική έκθεση για την παγκόσμια ταξιδιωτική βιομηχανία, ITB 2023, που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 7-9 Μαρτίου έπειτα από 3 χρόνια αναβολών λόγω πανδημίας. 

Στην ανανεωμένη και με νέα μορφή ως καθαρά εμπορική έκθεση για πρώτη φορά, συμμετείχαν περίπου 5.500 εκθέτες από 161 χώρες ενώ συγκέντρωσε το ενδιαφέρον περισσοτέρων από 90.000 επαγγελματιών του τουρισμού από 180 χώρες και 3.000 επαγγελματιών των ΜΜΕ στις 3 μέρες διεξαγωγής του. Τα μηνύματα της βιομηχανίας του τουρισμού όπως προέκυψαν από την φετινή διοργάνωση είναι άκρως αισιόδοξα με την πεποίθηση ότι το 2023 θα μπορούσε να είναι έτος ρεκόρ. 

Για πρώτη φορά, ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής σε συνεργασία με τον Τουριστικό Οργανισμό Θεσσαλονίκης συμμετείχαν με κοινό, αυτόνομο περίπτερο παρουσιάζοντας ένα πολυδιάστατο τουριστικό προϊόν που συνδυάζει city break και τουρισμό αναψυχής σε απόσταση αναπνοής. 

Την ίδια αισιοδοξία εισέπραξαν και οι επαγγελματίες και φορείς της Χαλκιδικής στις κατ’ ίδιαν προκαθορισμένες συναντήσεις που πραγματοποίησαν στο περίπτερο της Χαλκιδικής με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία και Τour Operators. Οι προ-κρατήσεις βαίνουν ανοδικά σε σχέση με το 2019 με μία αύξηση της τάξεως του 15% για τη Χαλκιδική στη Γερμανική αγορά, που ενώ ξεκίνησε «μουδιασμένα» λόγω ενεργειακής κρίσης και πληθωρισμού, πλέον επιβεβαιώνεται η αύξηση της ζήτησης και μάλιστα από την αρχή της τουριστικής περιόδου. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι Γερμανοί πράκτορες αναζητούν και συμπεριλαμβάνουν στα πακέτα τους για τη Χαλκιδική θεματικά πακέτα διακοπών που έχουν να κάνουν εκτός από τον περιπατητικό τουρισμό και τη φύση, με το ναυτικό τουρισμό, το μελισσοκομικό και γαστρονομικό τουρισμό και τον τουρισμό εμπειριών.    

Τα μηνύματα για τη Χαλκιδική όμως είναι θετικά από το σύνολο των χωρών της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης με την Αγγλική αγορά να συνεχίζει την ανοδική της πορεία στο +16% όσον αφορά τις κρατήσεις σε σχέση το 2019 επεκτείνοντας το πρόγραμμα της και χρονικά και ποσοτικά ξεκινώντας -για πρώτη φορά- τις πτήσεις της στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ από την 1η Απριλίου. Παράλληλα, οι κρατήσεις των Κάτω Χωρών βαίνουν πολύ ικανοποιητικά καταγράφοντας σημαντικές αυξήσεις της τάξεως του 30% σύμφωνα με τους εκπροσώπους της SUNWEB, TUI και Luxair.       

Τα στελέχη του ΤΟΧ συναντήθηκαν και με Γερμανούς δημοσιογράφους προκειμένου να συντονιστούν τα Press trips που ετοιμάζονται στην αρχή της τουριστικής σεζόν ενώ το πρώτο Γερμανικό FAM trip θα πραγματοποιηθεί στις 15-18 Μαρτίου σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. 

Η κοινή εκπροσώπηση στην ΙΤΒ της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης είναι συνέχεια της  στρατηγικής συνεργασίας που έχουν αναπτύξει οι δύο Οργανισμοί για κοινή παρουσία και προβολή σε συγκεκριμένες αγορές-στόχους.

Continue Reading

Επιχειρηματικότητα

Έρευνα των Προοπτικών Απασχόλησης του ομίλου ManpowerGroup
Σταθερότητα προσλήψεων από τους Έλληνες εργοδότες για το β΄ τρίμηνο του 2023

Σταθερές στο 7% παραμένουν οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης* (ΝΕΟ) στην Ελλάδα για το β’ τρίμηνο του 2023.

Ο πιο ανταγωνιστικός τομέας είναι τα Χρηματοοικονομικά & Κτηματομεσιτικά με τις προοπτικές απασχόλησης να φθάνουν στο 21%, σημειώνοντας αύξηση 14% έναντι του α’ τριμήνου του 2023.

Ένας από τους κλάδους με τη μεγαλύτερη αύξηση είναι οι Υπηρεσίες Επικοινωνίας με άνοδο κατά 19% συγκριτικά με το α’ τρίμηνο του 2023.

Η πιο ανταγωνιστική περιφέρεια είναι η Υπόλοιπη Ελλάδα με NEO 12, με αύξηση 9% συγκριτικά με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2023

Σταθερότητα αποτυπώνει η Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης (ΝΕΟ) του ομίλου ManpowerGroup για το β’ τρίμηνο του 2023 (Απρίλιος-Ιούνιος), με τους Έλληνες υπεύθυνους προσλήψεων να παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξοι και να δηλώνουν ότι δεν αναμένουν διαφοροποίηση στις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης οι οποίες «κλειδώνουν» στο 7%.  

Ωστόσο θετικό σημάδι αποτελεί ότι αφενός οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης εμφανίζονται αυξημένες κατά 10% έναντι του β’ τριμήνου του 2022 και αφετέρου ότι η Ελλάδα κατέχει την 1η θέση στην περιοχή ΕΜΕΑ για την αύξηση της χώρας σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τη μέση αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι κατά 14%.

Επιπλέον το 30% των 510 Ελλήνων εργοδοτών που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν ότι αναμένουν αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 49% δεν αναμένει κάποια αλλαγή ενώ το 17% προβλέπει μείωση.

Βελτίωση σε 8 στους 9 κλάδους

Οι Έλληνες υπεύθυνοι προσλήψεων αναμένουν ένα βελτιωμένο περιβάλλον απασχόλησης σε 8 από τους 9 τομείς το ερχόμενο τρίμηνο, ενώ ο δείκτης ΝΕΟ σε 1 τομέα εμφανίζει μείωση. Ο ισχυρότερος ρυθμός προσλήψεων στην Ελλάδα καταγράφεται στον τομέα των Χρηματοοικονομικών & Κτηματομεσιτικών με τις προοπτικές απασχόλησης να φτάνουν στο 21%, σημειώνοντας αύξηση κατά 14% συγκριτικά με το α’ τρίμηνο και 27% από το αντίστοιχο περσινό. Η Ελλάδα τοποθετείται στην 8η θέση παγκοσμίως για την τριμηνιαία άνοδο του τομέα Χρηματοοικονομικά & Κτηματομεσιτικά ξεπερνώντας κατά 13% τη μέση τριμηνιαία αύξηση των συνολικά 41 χωρών.

Ένας από τους κλάδους με τη μεγαλύτερη αύξηση είναι οι Υπηρεσίες Επικοινωνίας με άνοδο κατά 19% συγκριτικά με το α’ τρίμηνο του 2023. Ο τομέας με τη μεγαλύτερη αύξηση συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο είναι οι Μεταφορές, Εφοδιαστική Αλυσίδα & Αυτοκινητοβιομηχανία με μεταβολή 30%. 

Η πιο ανταγωνιστική περιφέρεια στη χώρα είναι η Υπόλοιπη Ελλάδα με NEO 12, με αύξηση 9% συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο και 2% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2023. 

Οι Έλληνες εργοδότες σε οργανισμούς με 250+ εργαζομένους είναι πιο αισιόδοξοι με δείκτη ΝΕΟ 13, αν και οι προθέσεις προσλήψεων μειώθηκαν κατά 7% σε αυτό το μέγεθος οργανισμών συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο. Ακόμη, οι προθέσεις στις μεσαίες επιχειρήσεις (με 50-249 εργαζόμενους) έχουν αυξηθεί κατά 15% συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. 

«Η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα συνεχίζει να βελτιώνεται παρά τις πληθωριστικές τάσεις και τους φόβους για ύφεση σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό το θετικό οικονομικό κλίμα αναπτύχθηκε χάρη στην αναζωογόνηση του Τουρισμού που συνεχίζει να ευνοεί την οικονομία μετά την πανδημία, αλλά και στις άμεσες ξένες επενδύσεις, ειδικά στον τομέα των ακινήτων, με τα νέα κατασκευαστικά έργα να κρατούν τους εργοδότες θετικούς στις προσλήψεις. Είναι προφανές ότι στην έρευνα διατηρείται η πρόθεση αύξησης των προσλήψεων για την κάλυψη των αναγκών των μεγάλων έργων» σχολιάζει ο κ. Χαράλαμπος Καζαντζίδης, CEO της ManpowerGroup Ελλάδας.

Οι Προοπτικές Απασχόλησης στον Κόσμο

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το β’ τρίμηνο του 2023, οι εργοδότες αναμένουν να αυξήσουν τα επίπεδα προσωπικού με τον ίδιο ρυθμό όπως και το προηγούμενο τρίμηνο, με βάση τις εποχικά προσαρμοσμένες Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης (ΝΕΟ) που παρέμειναν στο 23%. 

Οι ισχυρότερες προθέσεις προσλήψεων για το β’ τρίμηνο του 2023 προβλέπονται στις χώρες της Κεντρικής Αμερικής: Παναμάς (41), Κόστα Ρίκα (38) και Γουατεμάλα (38). 

Οι προσδοκίες προσλήψεων παραμένουν οι χαμηλότερες, αν και σταθερές στην περιοχή ΕΜΕΑ (18). Η Ουγγαρία καταγράφει τον πιο αδύναμο δείκτη ΝΕΟ (2), ενώ  η Νορβηγία (30) αποτυπώνει τις υψηλότερες προθέσεις προσλήψεων στην περιοχή, μαζί με την Ολλανδία (30) και την Ελβετία (30).

Σχετικά με την Έρευνα

Η επόμενη έρευνα θα δημοσιευθεί τον Ιούνιο του 2023 και θα αναφέρεται στις προθέσεις προσλήψεων για το γ’ τρίμηνο του 2023.

Η ManpowerGroup διενέργησε την έρευνα το διάστημα από τις 2-31 Ιανουαρίου σε 38.846 εργοδότες σε 41 χώρες και επικράτειες για τη σφυγμομέτρηση της πρόθεσης προσλήψεων κατά το β’ τρίμηνο του 2023. Η έρευνα περιλάμβανε ανάλυση δεδομένων που λήφθηκαν ως απάντηση σε ένα μόνο ερώτημα:

«Πώς αναμένετε να αλλάξει ο συνολικός αριθμός των ατόμων που απασχολούνται στην περιοχή της ευθύνης σας το τρίμηνο έως το τέλος Ιουνίου 2023 σε σύγκριση με το τρέχον τρίμηνο;» 

(*) Ο όρος Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης (Net Employment Outlook) που χρησιμοποιείται σε αυτή την έρευνα είναι το αποτέλεσμα της αφαίρεσης του ποσοστού των εργοδοτών που αναμένουν αύξηση στο ανθρώπινο δυναμικό τους από το ποσοστό των εργοδοτών που αναμένουν μείωση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το καθαρό υπόλοιπο (είτε θετικό, είτε αρνητικό) των προοπτικών απασχόλησης. Τα δεδομένα έχουν προσαρμοστεί εποχιακά προκειμένου να αντικατοπτρίζουν καλύτερα την πραγματικότητα των προβλεπόμενων προσλήψεων. Αυτές οι προσαρμογές εξομαλύνουν τον αντίκτυπο των εποχιακών διακυμάνσεων, οι οποίες συμβαίνουν τις ίδιες περιόδους κάθε χρόνο.

Σχετικά με τη ManpowerGroup™ 

Η ManpowerGroup®, η κορυφαία διεθνώς εταιρεία παροχής λύσεων ανθρώπινου δυναμικού, βοηθά τους οργανισμούς να εξελίσσονται και να ξεχωρίζουν σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα παρέχοντας υπηρεσίες όπως η εύρεση, η αξιολόγηση, η ανάπτυξη και η διαχείριση ταλέντων. Αναπτύσσουμε καινοτόμες λύσεις για εκατοντάδες χιλιάδες οργανισμούς κάθε χρόνο, παρέχοντάς τους εξειδικευμένα ταλέντα, ενώ παράλληλα, βρίσκουμε ουσιαστικές θέσεις εργασίας για εκατομμύρια ανθρώπους από ένα ευρύ φάσμα κλάδων και δεξιοτήτων. Η εξειδικευμένη οικογένεια των “brands” μας – Manpower®, Experis® και Talent Solutions® – δημιουργεί ουσιώδη αξία για τους υποψηφίους και πελάτες σε 75 χώρες εδώ και 70 χρόνια. Είμαστε αναγνωρισμένοι για την εταιρική μας ποικιλομορφία – ως μια από τις καλύτερες εταιρείες που δίνουν έμφαση στις γυναίκες, αλλά και στην ενσωμάτωση, στην ισότητα και την αναπηρία. Το 2023 η ManpowerGroup® αναγνωρίστηκε για 14η φορά ως μια από τις πλέον Ηθικές Εταιρείες στον Κόσμο – “World’s Most Ethical Companies”, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως την πιο αξιόπιστη και αξιόλογη εταιρεία στον κλάδο. 

Ο όμιλος ManpowerGroup στην Ελλάδα  

Στην Ελλάδα, ο όμιλος ManpowerGroup ιδρύθηκε το 1998. Μέσα από το δίκτυο δύο υποκαταστημάτων σε Αττική και Θεσσαλονίκη εντοπίζουμε, αξιολογούμε, αναπτύσσουμε και διαχειριζόμαστε ταλέντα σε όλο το φάσμα βασικών κλάδων της Οικονομίας. Πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού καθώς και υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης σε όλο το δίκτυο των υποκαταστημάτων της. Ενώ, το 2020 η ManpowerGroup Ελλάδας απέκτησε την πιστοποίηση Great Place to Work® που υπογραμμίζει το επίπεδο του ομαδικού πνεύματος, της αξιοπιστίας και του σεβασμού που κυριαρχούν στον οργανισμό μας. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ManpowerGroup Ελλάδας επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες μας. 

Για εταιρείες: www.manpowergroup.gr   

Για υποψήφιους: www.manpower.gr  

Follow us ManpowerGroup Greece  

Continue Reading

Επιχειρηματικότητα

Η ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς μέσα από τις νέες τεχνολογίες στο στόχαστρο της Χρηστιάννας Πάπιτση

Ο Πολιτισμός στην Ελλάδα προσφέρει ένα πλούσιο πεδίο προκειμένου για την κεφαλαιοποίησή του προς όφελος της αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες.  Η Χρηστιάννα Πάπιτση επενδύει στην έρευνα σχετικά με τους καινοτόμους τρόπους διαχείρισης του Πολιτισμού μέσα από την ψηφιακή τεχνολογία. Τον δρόμο της έρευνας επέλεξε προκειμένου να συμβάλλει, με σοβαρότητα και ακρίβεια, στο να εδραιωθεί στην πράξη μια ορθή βάση ανάδειξης του πλούσιου πολιτιστικού προϊόντος, αρχικά των Κυκλάδων, του Νοτίου Αιγαίου και ευρύτερα της Ελλάδας.

Έτσι, ως υποψήφια διδάκτορας του τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και στο πλαίσιο της ερευνητικής της δραστηριότητας συμμετέχει σε σεμινάρια, σε έρευνες για τη μέτρηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο πολιτιστικό προϊόν και σε συνέδρια που αφορούν την εμπειρία της ψηφιακής τεκμηριοποίησής του.

Σεμινάρια

Σε συνεργασία με τον επιβλέποντα της διδακτορικής της διατριβής, συμμετείχε σε έξι σεμινάρια, από το Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι σήμερα:

1.       «Ψηφιοποίηση και νέες μη καταστροφικές τεχνικές με σκοπό την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού (Ρόδος, 22-24/10/22)

2.       «Νέες τεχνολογίες και ανθρωπιστικές επιστήμες», κύκλος σεμιναρίων υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού (Σύρος, 5-7/11/22)

3.       «Νέες τεχνολογίες και ανθρωπιστικές επιστήμες», με θέμα την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού (Αταλάντη, 20-21/11/22)

4.       «Νέες τεχνολογίες στις ανθρωπιστικές επιστήμες- εξειδικευμένη εκπαίδευση στις τεχνικές ανάδειξης και ψηφιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς με μη καταστροφικές μεθόδους», σε συνδιοργάνωση των φορέων: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισμού-Περιβάλλοντος και Επιστημών, Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», Πρόγραμμα E RA, ΕΚΠΟΛ Περιφέρειας Θεσσαλίας, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (27-28/11/21)

5.       «Hands-on Educational Seminar digital tools in Culture», κύκλος σεμιναρίων (Σύρος 20-24/5/22)

6.       Επιστημονικό συμπόσιο για την ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω νέων τεχνολογιών (Τρίκαλα – Μουσείο Τσιτσάνη και Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, 25-27/11/22)

Σημειωτέο, ότι τα παραπάνω σεμινάρια έχουν τον χαρακτήρα του work-in-progress, συνεπώς είναι διαθέσιμα σε κάθε τόπο της Ελλάδας και του εξωτερικού και ανοιχτά σε προτάσεις συμμετοχής. Έτσι, κάθε πιθανός ενδιαφερόμενος φορέας είναι ευπρόσδεκτος προκειμένου να διοργανωθούν αντίστοιχα σεμινάρια υπό τη δική του αιγίδα.

Έρευνα

Επίσης στα πλαίσια του έργου «Κλιματική Μνημοσύνη» (χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα από το Πράσινο Ταμείο της ΕΕ) συμμετέχει ως μέλος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στις μετρήσεις των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής για : α) υπαίθριες τοιχογραφίες, και β) μουσικά όργανα και πίνακες ζωγραφικής σε μουσεία. Ως αποτέλεσμα, στα τέλη Απριλίου 2023, θα παραδοθεί καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα ελέγχου και αυτόματης λήψης απόφασης με δίκτυο αισθητήρων που έχει ήδη τοποθετηθεί.

Διεθνή συνέδρια

Στο άμεσο μέλλον, πρόκειται να δημοσιευθούν δύο ερευνητικές της εργασίες στην ερευνητική περιοχή «Heritage Documentation Training Experiences», στο πλαίσιο συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια:

1.       Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο CIPA 2023 (Φλωρεντία Ιταλίας, 25-30/6)

2.       Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ICEMES 2023, (Οράντεα Ρουμανίας, έως 10/1)

Χρηστιάννα Πάπιτση

Υποψήφια Διδάκτωρ Πολιτιστικής Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

MSc Διοίκηση Επιχειρήσεων

MSc Εκπαίδευση Ενηλίκων

Καθηγήτρια Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Ανατολικής Αττικής

Περιφερειακή Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου

π. Εντεταλμένη Πολιτισμού Κυκλάδων

[email protected]

Continue Reading

Trending