Connect with us

Επιχειρηματικότητα

Χαρακτηριστικά Κοινοπραξίας

Α. Χαρακτηριστικά Κοινοπραξίας

Η Κοινοπραξία αποτελεί ένωση προσώπων, φυσικών ή νομικών, δια της οποίας
επιδιώκεται με κοινά μέσα κοινός σκοπός.
Ο επιδιωκόμενος σκοπός της Κοινοπραξίας (και συνακόλουθα και η διάρκειά
της) διαφέρει από εκείνο των λοιπών εταιρικών τύπων κατά την έννοια ότι
δεν είναι διαρκής αλλά μοναδικός και συνδέεται συνήθως άμεσα με ορισμένο
έργο.

Για τη σύσταση Κοινοπραξίας απαιτείται έγγραφος τύπος, αρκεί όμως ιδιωτικό
έγγραφο.

Β. Απουσία Ρυθμίσεως στο Νόμο – Αστική και Εμπορική Κοινοπραξία –
Αναλογική Εφαρμογή Διατάξεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο εμπορικό δίκαιο κατά ευρεία έννοια, ήτοι στο δίκαιο που
διέπει τις ενώσεις προσώπων που συνιστώνται δια συμβάσεως και επιδιώκουν,
δια της συμβολής των μελών τους, κοινό σκοπό, δεν προβλέπεται η
Κοινοπραξία ως ιδιαίτερος τύπος εταιρίας.

Η εν λόγω απουσία συστηματικής και ρητής ρύθμισης της Κοινοπραξίας στο
Νόμο έχει ως συνέπεια την ανάγκη προσδιορισμού της νομικής της ταυτότητας
προκειμένου να καθοριστούν εν συνεχεία και τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις που απορρέουν από την έννομη αυτή σχέση.

Ορισμός Κοινοπραξίας

Η Κοινοπραξία είναι αστική ή εμπορική εταιρία αναλόγως με την εμπορικότητα
ή μη του επιδιωκόμενου σκοπού.

Εμπορική θεωρείται μια Κοινοπραξία εάν ο σκοπός της συνίσταται στην άσκηση
κατά συνήθεια εμπορικών πράξεων.

Εάν από τη φύση και το σκοπό της δε συνάγεται εμπορικότητα, θα
αντιμετωπίζεται ως αστική εταιρία και θα διέπεται από τις διατάξεις του
Αστικού Κώδικα (741επομ.).

Εάν αντιθέτως από τη φύση και το σκοπό της συνάγεται εμπορικότητα, θα
εμπίπτει στο πεδίο του εμπορικού δικαίου και συνακόλουθα θα πρέπει να
υπαχθεί σε έναν από τους εταιρικούς τύπους που αναγνωρίζονται από το
εμπορικό δίκαιο και θα εφαρμόζονται αναλογικά οι εκάστοτε οικείες
διατάξεις.

Κλειστός αριθμός εταιριών

Η ανάγκη υπαγωγής της Κοινοπραξίας σε έναν από τους ρυθμισμένους από το
Νόμο εταιρικούς τύπους, υφίσταται για το λόγο ότι, για λόγους προστασίας
των εταίρων αλλά και των τρίτων συναλλασσομένων με τις εταιρίες, στο
εμπορικό δίκαιο ισχύει η αρχή του κλειστού αριθμού των εταιριών, σύμφωνα
με την οποία αποκλείεται η υιοθέτηση τύπου εταιρίας διάφορου από εκείνους
που αναγνωρίζονται από και περιοριστικώς αναγράφονται στο Νόμο.

Γ. Εμπορική Κοινοπραξία: Ομόρρυθμος ή Αφανής Εταιρία;

Η Κοινοπραξία υπαγομένη στο εμπορικό δίκαιο αντιμετωπίζεται είτε ως
Ομόρρυθμος είτε ως Αφανής εταιρία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βασικότερο κριτήριο για την υπαγωγή της Κοινοπραξίας σε έναν
από τους ανωτέρω εταιρικούς τύπους αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο αυτή
συναλλάσσεται με τους τρίτους και εμφανίζεται προς τα έξω.

Ομόρρυθμος εταιρία

Σύμφωνα με το εν λόγω κριτήριο, όταν η Κοινοπραξία εμφανίζεται και
συναλλάσσεται με τους τρίτους δια του διαχειριστού της, ενεργούντος είτε
στο όνομα και για λογαριασμό όλων των μελών της, είτε με την επωνυμία της
Κοινοπραξίας, δηλαδή με ομαδική δράση των προσώπων που την απαρτίζουν
απέναντι στους τρίτους, θα αντιμετωπίζεται ως Ομόρρυθμος εταιρία.

α. Κοινοπραξία έχουσα ως σκοπό εμπορική δραστηριότητα η οποία
συναλλάσσεται κάνοντας χρήση της επωνυμίας της ή στο όνομα όλων των μελών
της και έχει τηρήσει τις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπουν οι
διατάξεις του Εμπορικού Νόμου (αρ. 39, 42, 43 και 44 ΕΝ) αποτελεί
Ομόρρυθμο εταιρία.

β. Σε περίπτωση όμως που Κοινοπραξία, έχουσα ως σκοπό εμπορική
δραστηριότητα και οποία συναλλάσσεται κάνοντας χρήση της επωνυμίας της ή
στο όνομα όλων των εταίρων δεν έχει συσταθεί νομίμως ως Ομόρρυθμος επειδή
δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας, θα αντιμετωπίζεται ως
Ομόρρυθμος εταιρία εν τοις πράγμασι (ανώμαλη Ομόρρυθμος εταιρία) χωρίς
νομική προσωπικότητα. Κατά συνέπεια στην περίπτωση αυτή η Κοινοπραξία δεν
μπορεί να αποκτήσει περιουσία ως ομάδα.

Και στις δυο ανωτέρω υποπεριπτώσεις η ευθύνη των μελών της Κοινοπραξίας
είναι αυτή που προβλέπει το άρ. 22 του Εμπορικού Νόμου για τους
ομορρύθμους εταίρους, ήτοι απεριόριστη και εις ολόκληρον με την
Κοινοπραξία.

Αφανής εταιρία

Εμπορική Κοινοπραξία η οποία δεν έχει προβεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας
και συναλλάσσεται με τους τρίτους δια του διαχειριστού της, συμβαλλομένου
στο δικό του όνομα και όχι στο όνομα όλων των μελών της ή υπό την επωνυμία
της Κοινοπραξίας, αντιμετωπίζεται ως Αφανής εταιρία χωρίς νομική
προσωπικότητα.

Στην ανωτέρω περίπτωση εμφανής εταίρος λογίζεται το μέλος ή τα μέλη της
Κοινοπραξίας τα οποία εμφανίζονται προς τα έξω ενώ τα υπόλοιπα μέλη είναι
αφανή. Απεριόριστη και εις ολόκληρον ευθύνη έναντι των τρίτων έχει μόνο ο
λογιζόμενος ως εμφανής εταίρος ενώ οι αφανείς ευθύνονται μέχρι το ύψος της
εισφοράς τους.

Δ. Ικανότητα Διαδίκου

Η Κοινοπραξία, ως ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, δυναμένη να συσταθεί
και με τη μορφή εμπορικής εταιρίας, ανεξαρτήτως του ότι στερείται νομικής
προσωπικότητας, έχει την ικανότητα του διαδίκου που προβλέπεται στο άρθρο
62 ΚΠολΔ, νομιμοποιείται ενεργητικά ως ενάγουσα και παθητικά ως εναγομένη,
εκπροσωπουμένη ενώπιον των Δικαστηρίων δια των προσώπων που ασκούν τη
διαχείρισή της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ως άνω ικανότητα έχει καθαρά δικονομικό χαρακτήρα και δεν
επηρεάζει τις κατά το ουσιαστικό δίκαιο σχέσεις των μελών της Κοινοπραξίας
με τους τρίτους. Αυτό σημαίνει πως η Κοινοπραξία έχει την ικανότητα να
είναι υποκείμενο της διαδικασίας μόνο και όχι και της έννομης σχέσης της
δίκης.

Υποκείμενα της δίκης Η ικανότητα διαδίκου που αναγνωρίζεται στην
Κοινοπραξία είναι συντρέχουσα με την ίδια ικανότητα που έχουν τα μέλη που
την απαρτίζουν. Υποκείμενα της δίκης είναι αποκλειστικά τα μέλη που την
απαρτίζουν διατηρώντας την αυτοτέλειά τους και εξακολουθώντας να αποτελούν
φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις έννομες σχέσεις
της Κοινοπραξίας με τρίτους. Τα πρόσωπα αυτά νομιμοποιούνται ενεργητικά
και παθητικά ως προς τις διαφορές που προέκυψαν από τις δραστηριότητες της
Κοινοπραξίας.

Απο: Νάγια Αλεξίου

Continue Reading

Επιχειρηματικότητα

Το χαμόγελο αυξάνει τις πωλήσεις

Πολλές έρευνες έχουν αναδείξει την ανεκτίμητη αξία που έχει το χαμόγελο στη σκληρή καθημερινότητα των ανθρώπων.

Ενδεικτικά αναφέρω ορισμένα πολύ γνωστά και κοινώς αποδεκτά αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών όπως επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας της ζωής, ενίσχυση του ανοσοποιτικού συστήματος και προστασία του οργανισμού από διάφορες αρρώστιες (π.χ.κατάθλιψη), ψυχοσυναισθηματική ισορροπία, αύξηση της αισιοδοξίας, δημιουργία καλύτερης διάθεσης, συνεισφορά στην υπερπήδηση προσωπικών προβληματικών και δύσκολων καταστάσεων, κ.α.

Πολύτιμη αρωγή

Παράλληλα όμως, με την προσωπική ζωή, το χαμόγελο μπορεί να συμβάλλει δυναμικά και στην επαγγελματική μας επιτυχία. Σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους που υπάρχει κοινωνική συναναστροφή, ένα ζεστό χαμόγελο όχι μόνο μπορεί να προσφέρει πολύτιμη αρωγή, αλλά δύναται και να αποτρέψει δύσκολες καταστάσεις.

Ποια είναι τα επαγγέλματα εκείνα που ένα χαμόγελο θεωρείται πλέον απαραίτητο προσόν; Την πρώτη θέση στη συγκεκριμένη λίστα καταλαμβάνουν τα επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών (όπου η επαφή πρόσωπο με πρόσωπο θεωρείται αναγκαία) και οι πωλήσεις! Πράγματι, μία εταιρία ερευνών αγοράς στο Σικάγο, παρακολούθησε τις αντιδράσεις 340 ατόμων απέναντι στο χαμόγελο και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πιθανότητες να δεχθεί ο υποψήφιος αγοραστής να μιλήσει με έναν πωλητή αυξάνονται από 8% σε 33% όταν ο πωλητής χαμογελάει! Ακόμα, βρήκαν ότι μέσα στα υποκαταστήματα των τραπεζών ή των εμπορικών καταστημάτων, ο υποψήφιος αγοραστής αποφασίζει εάν και σε ποιον θα απευθυνθεί ανάλογα με τις εκφράσεις των προσώπων που θα παρατηρήσει γύρω του (Πηγή: Επιστημονικό Μάρκετινγκ, Ιανουάριος 2004, σελ. 108).

Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ένας χαμογελαστός υπάλληλος μπορεί να αποτελέσει για την επιχείρηση σημείο υπέροχης, αλλά και επίλυσης προβλημάτων. Σε τμήματα παροχής υπηρεσιών, service και ανταλλακτικών, πολλών μεγάλων εταιριών στην Ελλάδα, καταγράφεται συχνά και με μεγάλη περιοδικότητα το φαινόμενο να εισέρχεται ο πελάτης πολύ εκνευρισμένος, είτε γιατί το ακριβό προϊόν που αγόρασε την προηγούμενη μέρα του βγήκε ελαττωματικό, είτε γιατί τη συγκεκριμένη μέρα έχει βρεθεί αντιμέτωπος με μία σειρά από αναπάντεχα ατυχή συμβάντα, είτε και για τα δύο, και να φεύγει ήρεμος και ικανοποιημένος όχι γιατί απαραίτητα βρήκε λύση στο πρόβλημά του, αλλά γιατί αντιμετωπίστηκε από τον υπάλληλο με ψυχραιμία, ευγένεια και χαμόγελο!

Ένα σημαντικό στατιστικό στοιχείο, είναι ότι οι ενήλικοι χαμογελούν κατά μέσο όρο 21 φορές την ημέρα, οι έφηβοι 30, ενώ τα παιδάκια κάτω των 5 ετών χαμογελούν έως και 300 φορές την ημέρα! Αυτή η αντιστρόφως ανάλογη πορεία της ηλικίας με το μέσο όρο που χαμογελάμε (με άλλα λόγια όσο μεγαλώνουμε τόσο λιγότερο χαμογελάμε), πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο σκέψης και προβληματισμού για όλους, ειδικά αν λάβουμε υπόψη μας το σωρευτικό αποτέλεσμα των αρνητικών συνεπειών που επιφέρουν στη ζωή μας οι γρήγοροι ρυθμοί, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, και ο πολλαπλασιασμός των απλών και καθημερινών δυσκολιών.


Άρθρο αρχείου

Αλμπέρτο Αζαρία

Continue Reading

Επιχειρηματικότητα

Ο πελάτης στο επίκεντρο

Μια από τις πιο σημαντικές ερμηνείες της παγκοσμιοποίησης είναι η δυνατότητα της περαιτέρω εξέλιξης των ήδη ανεπτυγμένων οικονομιών και η ραγδαία κοσμογονική αλλαγή των υπό ανάπτυξη χωρών.

Μέσα από το πέρασμά τους στον 21ο αιώνα απαιτείται δημιουργία συγκεκριμένων κοινωνικών και οικονομικών οραμάτων, αναθεώρηση των παραδοσιακών αντιλήψεων και συμπεριφορών και συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων σε ένα παιχνίδι με αβέβαιους ρόλους για τον καθένα, αλλά με δυνατές προκλήσεις για τους τολμηρούς.


Μετά την «εισβολή» της Κίνας και της Ινδίας άρχισαν να τρίζουν τα θεμέλια επιχειρηματικών κολοσσών και να καταρρέουν μικρότερες που δεν είχαν το χρόνο καν για ανασύνταξη και ανακατασκευή. Μαγικές συνταγές για την αναχαίτιση των «εισβολέων», σε ένα οικονομικά αβέβαιο περιβάλλον για την άμεση αντιμετώπισή τους και την εύρεση λύσεων, στα όποια οικονομικά αδιέξοδα περιήλθαν σήμερα οι επιχειρήσεις δεν υπάρχουν.

Οδηγίες προς… ναυτιλλομένους

Αν μπορούσαμε να δώσουμε γενικές οδηγίες πλοήγησης θα τις καταγράφαμε κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής:

Πρώτον, δημιουργούμε ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον διατηρώντας με τον τρόπο αυτόν ικανοποιημένους εργαζομένους, οι οποίοι εκπαιδεύονται στο να εφαρμόζουν μοντέλα συμπεριφοράς και έκφρασης συναισθημάτων, με απώτερο σκοπό την επιτυχή προσέγγιση των πελατών και τη διασφάλιση της εξυπηρέτησής τους.


Δεύτερον, διασφαλίζουμε, συντηρούμε και ενισχύουμε τη φήμη και πελατεία μας ως πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο που συγκαταλέγεται πλέον στα πάγια της επιχείρησης στοχεύοντας συνεχώς στην εικόνα μας, και στην ικανοποίηση των πελατών μας.


Τρίτον, επενδύουμε στο να αποκτήσουμε μόνιμα ευχαριστημένους πελάτες οι οποίοι βρίσκουν κοντά μας λύση στο πρόβλημά τους, και ως εκτούτου επανέρχονται και γίνονται επαναλαμβανόμενοι πελάτες. Το μυστικό αυτής της επένδυσης αποτελεί η δημιουργία ενός συστήματος after sales service καταπληκτικού, που αποτελεί πλέον και το φόρο προστιθέμενης αξίας μας στις υπηρεσίες που,παρέχουμε και είναι αυτό που προσδίδει τη διαφορετικότητα σε μας.


Τέταρτον, η παρεχόμενη εξαιρετική εξυπηρέτηση των πελατών μας δημιουργεί μια καινούργια εικόνα η οποία μας εισάγει σε νέα μοντέλα ανάπτυξης και μας ωθεί να προκαλέσουμε ακόμη μεγαλύτερους στόχους, συμπαρασύροντας το μυαλό των συνεργατών μας σε νέα οικονομικά μεγέθη, ανεβάζοντας τη στάθμη των αποτελεσμάτων και εισβάλλοντας θεαματικά στις καρδιές των πελατών μας.

Η αδυναμία των επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών να εφαρμόσουν μοντέλα διοίκησης, μόνιμης εξυπηρέτησης των πελατών τους και να διατηρήσουν ένα ισχυρό after sales service εντοπίζεται συνήθως στη φιλοσοφία και κουλτούρα της κάθε οικονομικής μονάδας και στην απουσία γνώσης σχετικά με την ευρεία έννοια του επαγγελματισμού, η οποία δεν επιτρέπει στα στελέχη πωλήσεων και των χώρων πληροφόρησης όπως τηλεφωνικά κέντρα, τμήματα υποδοχής και εξυπηρέτησης πελατών, τμήματα αντιμετώπισης δυσαρεστημένων πελατών κ.λπ., να αναπτύξουν τα ταλέντα τους, τις έμφυτες δεξιότητες και την προσαρμοστικότητά τους στις διαπραγματεύσεις και στην αντιμετώπιση των παραπόνων.

Τι πρέπει να πρήξουν οι επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις λοιπόν θα πρέπει:
1) Να επιδιώξουν να δημιουργήσουν μόνιμα συμβατό κύκλωμα επικοινωνίας με τους πελάτες τους.
2) Να υιοθετήσουν συστήματα πελατοκεντρικής κουλτούρας.
3) Να εφαρμόσουν διεθνή πρότυπα εξαιρετικής εξυπηρέτησης των πελατών τους.
4) Να εκπαιδεύσουν τα στελέχη τους στη φιλοσοφία της επαγγελματικής φροντίδας του πελάτη.
5) Να γίνει απόλυτα αντιληπτό και κατανοητό από όλους ότι, όταν ο πελάτης εκφράζει το θυμό του ή το παράπονό του, να τον ακούμε προσεκτικά ή καλύτερα να τον αφουγκραζόμαστε γιατί αυτό αποτελεί πηγή πληροφόρησης για μας. Σημαίνει ότι κάτι δεν κάναμε καλά και μας δίδεται η ευκαιρία να το διορθώσουμε. Σημαίνει ότι μας δίδεται η ευκαιρία να βελτιωθούμε εμείς προσωπικά. Σημαίνει ότι μας δίδεται η ευκαιρία να αναζητήσουμε μέσα μας ή γύρω μας καλύτερες πηγές ανάπτυξης.


Άρθρο αρχείου

Ρούλα Κωτούδη

Continue Reading

Επιχειρηματικότητα

Στρατηγικός σχεδιασμός με στόχο την ποιότητα

Κάθε επιχείρηση που ελπίζει να ενταχθεί στον κόσμο της ποιότητας πρέπει να συμπεριλάβει την ποιότητα στο στρατηγικό σχεδίασμά της, που αποτελεί εργαλείο ανεκτίμητης αξίας για αποφάσεις όπως ποιο θα είναι το όραμα της επιχείρησης, ποιους μετρήσιμους και αντικειμενικούς σκοπούς θα περιλαμβάνει σε σχέση με την ποιότητα καθώς και πώς θα υλοποιηθεί το επιλεγμένο όραμα.

Βέβαια , αν θέλαμε να ερευνήσουμε κατά πόσο ο στρατηγικός σχεδιασμός έχει εσνωματωθεί στην κουλτούρα της επιχείρησης αναφορικά με την ποιότητα, τρεις ερωτήσεις θα ήταν χρήσιμο να κάνουμε στον κάθε εργαζόμενο της επιχείρησης.

Η πρώτη ερώτηση αφορά τη γνώση του εργαζομένου για το τρέχον στρατηγικά πλάνο της επιχείρησης ή του οργανισμού στον οποίο απασχολείται.

Η δεύτερη έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνεται ο εργαζόμενος τη σύνδεση της δικιάς του δουλειάς με τη στρατηγική ποιότητας όλης της επιχείρησης ή όλου του οργανισμού.

Η τρίτη ρώτα σε ποιο βαθμό η απόδοση και η αμοιβή του εργαζόμενου σχετίζονται με τήν επίτευξη των στρατηγικών στόχων και αντικειμενικών σκοπών της επιχείρησης.

Η οργάνωση

Είναι αλήθεια ότι μια αποτελεσματική προσπάθεια στρατηγικού σχεδιασμού για την ποιότητα δίνει την ευκαιρία στη διοίκηση να διερευνήσει πόσο καλά ο Οργανισμός ή η επιχείρηση είναι οργανωμένος και εστιασμένος στην επίτευξη των στόχων.

Αυτό συνήθως ονομάζεται οργανωσιακή ευθυγράμμιση ποιότητας. Στο στρατηγικό σχεδιασμό μιας επιχείρησης με προσανατολισμό την ποιότητα απεικονίζονται οι επιλογές της που αναφέρονται στο επίπεδο ποιότητας που έχει δεσμευτεί να ακολουθήσει. Η συνάντηση των προσδοκιών και αναγκών του πελάτη, η υπέρβαση αυτών, ο βαθμός ικανοποίησης του πελάτη είναι κυρίαρχα στοιχεία όχι μόνο στο στρατηγικό σχεδίασμά, αλλά και στην κουλτούρα της επιχείρησης, ανεξάρτητα από τον τύπο που μπορεί να έχει αυτή: γραφειοκρατική, ιεραρχική, αναπτυσσόμενη με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση κ,λπ.

Τρεις επιλογές

Φαίνεται πως οι σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν πολλές επιλογές στην ένταξή τους στην ποιότητα και κυρίως στην συνεχή βελτίωση της και την εμφάνιση αυτών στο στρατηγικό σχεδιασμό. Βασικότερες μπορούν να θεωρηθούν οι εξής τρεις:


Πρώτον, η , σταθερή προσέγγιση κατά την οποία αναγνωρίζονται κάποιες σημαντικές αρχές της ποιότητας, οι οποίες πρέπει να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν στη διάρκεια, για παράδειγμα, ενός χρόνου.
Δεύτερον, μια πιο δυναμική επιλογή είναι η θεώρηση της βελτίωσης της ποιότητας ως βασικού στόχου της επιχείρησης ή του οργανισμού.
Η τρίτη και η περισσότερο αισιόδοξη επιλογή είναι η εκτίμηση της βελτίωσης της ποιότητας ως βασικής αξίας της επιχείρησης, που θα υιοθετηθεί από κάθε συμμετέχοντα στην επιχείρηση με οποιαδήποτε ιδιότητα.

Αναπόφευκτα, το παρόν και το μέλλον κάθε επιχείρησης ή οργανισμού δεν μπορεί να μην είναι συνυφασμένο με την ποιότητα, η οποία θα ξεκινά από το στρατηγικό σχεδιασμό και θα ακολουθεί όλα τα στάδια ανάπτυξης της επιχείρησης, η οποία θέλει να υφίσταται και να εξελίσσεται στη σύγχρονη απαιτητική εποχή.


Άρθρο αρχείου

Στέλλα Γκιώση

Continue Reading

Trending