Connect with us

Επιχειρηματικότητα

Διαμόρφωση Επιτυχημένης Στρατηγικής Στελέχωσης στη Νέα Κατάσταση Πραγμάτων

Οι απαιτήσεις της διεθνούς οικονομίας, η ανάγκη για άμεση επιχειρηματική ανάπτυξη στην Ελλάδα, και ο ανταγωνισμός ασκούν υψηλές πιέσεις σε επιχειρηματικές παραμέτρους παραγωγής, ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, κόστους, και σωστά καταρτισμένων στελεχών.  

Οι παράγοντες αυτοί είναι καθοριστικοί στην ανάδειξη των επιχειρήσεων που θα παίξουν ηγετικό ρόλο στην αγορά από αυτές που θα παραμείνουν στο περιθώριο. Απαιτούνται καλά μελετημένες στρατηγικές επιχειρηματικής και λειτουργικής οργάνωσης. 

Όλα τα επίπεδα στελεχών πρέπει να προσαρμόζονται και να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις στρατηγικές και στις ραγδαίες εξελίξεις. Υπάρχει πλέον πολύ μεγαλύτερη διαθεσιμότητα καλά καταρτισμένων ατόμων χωρίς αντίστοιχή αύξηση δυνατότητας απορρόφησής τους. Σημαντική επίδραση έχει η κρατικό-κεντρική πολιτική σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης έργων και λειτουργίας των οργανισμών, οι επαυξημένες ανάγκες σωστής διαχείρισης των πόρων από την Ε.Ε. και οι ιδιωτικοποιήσεις κρατικών οργανισμών που έχουν δημιουργήσει μια νέα τάξη πραγμάτων σε θέματα στελέχωσης και διοίκησης. Η εποχή του “εύκολου χρήματος” του χρηματιστηρίου δημιούργησε μια παροδική ανεξέλεγκτη κατάσταση έπαρσης και υπεροχής.Η επιχειρηματική επιτυχία μπορεί να μετρηθεί μόνο βάση του άμεσου αποτελέσματος και αποδοτικότητας και όχι με τεχνητά διογκωμένες αξίες μετοχών επιχειρήσεων του χρηματιστηρίου.

Οι εταιρείες που θέτουν ρεαλιστικούς και επιτεύξιμους στόχους, είναι αυτές που τελικά προσελκύουν τα ποιο ικανά στελέχη τα οποία και φροντίζουν να ανταμείβουν αναλόγως με επιπρόσθετα κίνητρα όταν πετυχαίνουν τους στόχους τους. Οι στρατηγικές που έχουν σαν στόχο τη διατήρηση των ικανών στελεχών για μεγάλο χρονικό διάστημα απαιτούν κατανόηση, ενθάρρυνση και στήριξη των επιτυχημένων αυτών ατόμων. Αυτή η επιστροφή στις παραδοσιακές βασικές αξίες μπορεί να αποτελεί μια από τις ποιο θετικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Αν και δεν είναι εύκολο να δημιουργηθεί άμεσα μια αγορά εργασίας που να απαιτεί αλλά και να απορροφά ικανά στελέχη, προβλέπεται μακροπρόθεσμα, η ανάπτυξη να ξεπεράσει τη διαθεσιμότητα των ατόμων με υψηλές προδιαγραφές. Η σταδιακή αλλαγή στη βάση της οικονομίας με νέο επίκεντρο τις προσφερόμενες υπηρεσίες αντανακλάται από τις προτιμήσεις των νέων αποφοίτων από τα ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το ποσοστό των νέων και διαθέσιμων ικανών στελεχών στους τομείς της βιομηχανίας, της μεταποίησης και του αυτοματισμού μικραίνει σημαντικά κάθε χρόνο, καθώς και η γενιά της βιομηχανικής εποχής βγαίνει στη σύνταξη.

Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα στάδιο που πολύ χαρακτηρίζουν ως «Πόλεμο Ταλέντων» στη στελέχωση θέσεων παροχής υπηρεσιών, πληροφορικής, μάρκετινγκ, μάνατζμεντ, χρηματοοικονομικών, νέων τεχνολογιών, κλπ. Γρήγορα όμως ο φαινομενικός κορεσμός ικανών ατόμων θα στερέψει, ειδικά οι μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν δυσκολία να ανταγωνιστούν στην προσέλκυση των καλύτερων στελεχών από ένα περιορισμένο σύνολο διαθέσιμων ταλαντούχων στελεχών. Απαιτείται η δημιουργία οργανωμένης και αποτελεσματικής διαδικασίας προσέλκυσης και διατήρησης στελεχών καθώς και μετάδοσης ενός ελκυστικού και πειστικού οράματος.

Οι  καλύτεροι άνθρωποι είναι ποιο έξυπνοι και ποιο συντηρητικοί: πολλοί έχουν πέσει θύματα κακής μεταχείρισης από εργοδότες ή οικονομικής κρίσης. Ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και δύσπιστοι σε υποσχέσεις, επιδιώκουν τη σταθερότητα, τη δυνατότητα ικανοποιητικής ανάπτυξής τους και ένα ανταγωνιστικό εφικτό προγραμματισμό αμοιβής τους. Η εποχή προσέλκυσης ικανών στελεχών με εντυπωσιακά πακέτα ποσοστών και υποσχέσεων με χαμηλή πιθανότητα εξασφαλισμένης αμοιβής είναι πλέον ξεπερασμένη.

Οι καλύτεροι υποψήφιοι θα ανταποκριθούν στις εταιρείες που ξεκάθαρα εκφράζουν και πείθουν ότι μπορούν να υλοποιήσουν τους άμεσους στόχους τους για το όφελος της εταιρείας και των ανθρώπων της.

Ελκυστικοί παράγοντες είναι πλέον το σωστό περιβάλλον εργασίας, σαφώς διατυπωμένοι στόχοι και απαιτήσεις και ο διαθέσιμος χρόνος για προσωπική ζωή. Με κοινά συμφωνημένους στόχους και οι δύο πλευρές μπορούν να δημιουργήσουν ένα παραγωγικό περιβάλλον που να ανταμείβει ικανοποιητικά τόσο τα στελέχη όσο και την επιχείρηση.  Ισχύει πάντα η αξία: Όταν τα άτομα αισθάνονται ότι οι εργοδότες τους λειτουργούν με γνώμονα το καλό του προσωπικού τους, θα επιδείξουν πολύ μεγαλύτερο βαθμό αφοσίωσης και θετικής προσπάθειας για το καλό της επιχείρησης. Πολλές εταιρείες πιστεύουν ότι η προσέλκυση στελεχών είναι θέμα απλής τοποθέτησης αγγελιών σε εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας και σε διαδεδομένες ιστοσελίδες ευρέσεως εργασίας για να εμφανιστούν ορδές υποψηφίων στην πόρτα τους. Χωρίς όμως διαδικασία προ-επιλογής δύσκολα προσελκύουν τα κατάλληλα στελέχη.

Τα ικανά στελέχη επιλεκτικά αναζητούν νέες ευκαιρίες συνήθως εργάζονται και δεν διακινδυνεύουν να εκτεθούν στους εργοδότες τους. Για αυτό είναι και περιζήτητα καθώς δεν είναι υπερ-εκτεθειμένα και γιατί οι επιχειρήσεις πιστεύουν ότι όσο ποιο δύσκολη είναι η εύρεση, προσέγγιση και πρόσληψη κάποιου στελέχους τόσο καλύτερο είναι. Τα στελέχη αυτά είναι διακριτικά και συνήθως αποκαλύπτουν το ενδιαφέρουν σε πολύ λίγα άτομα του άμεσου περιβάλλοντός τους αλλά και σε έμπιστους επαγγελματίες επιλογής προσωπικού.

Η αποτελεσματική στελέχωση έχει να κάνει με τη σωστή επικοινωνία και δικτύωση και τις άμεσες επαφές, όχι με την πρόσβαση σε χιλιάδες βιογραφικά και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες.

Η παραδοσιακή προσέγγιση είναι η καλύτερη: Η αξιοποίηση προσωπικών επαφών και δικτύου γνωριμιών για τον εντοπισμό των καλύτερων υποψηφίων και ευκαιριών. Πολύ λίγα άτομα κατακτούν μια νέα θέση μέσω του βιογραφικού τους. Τα ικανά στελέχη έχουν εξαιρετικές ικανότητες δικτύωσης, τους θυμούνται και τους συστήνουν εύκολα οι νυν και τέως εργοδότες τους, τους στρατολογούν οι επαγγελματίες επιλογής προσωπικού και τους καλούν σε συνεντεύξεις. Η απρόσωπη προσέγγιση μέσω δημοσιεύσεων κάνει τις προσωπικές σχέσεις να αποκτούν μεγαλύτερη αξία και η άμεση επικοινωνία είναι η αποτελεσματικότερη.

Αυτό ισχύει τόσο για τους εργοδότες όσο και για τα διαθέσιμα στελέχη. Η καλύτερη λύση λοιπόν είναι η δικτύωση, η οποία περιλαμβάνει πρώην συνεργάτες, πελάτες, εργοδότες, διευθυντές, υφιστάμενους, και επαγγελματίες επιλογής προσωπικού. Ο ανταγωνισμός έχει βοηθήσει στην επιβίωση των ποιο καλά οργανωμένων και αποτελεσματικών γραφείων επιλογής προσωπικού που έχουν αναπτύξει μακροχρόνιες σχέσεις και πολύτιμη πρόσβαση στα στελέχη. Έχουν εμπειρία, πολύ καλό δίκτυο επαφών με εταιρείες και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, μαθαίνουν πρώτοι τις νέες διαθέσιμες θέσεις και γνωρίζουν τα ικανότερα στελέχη που διακριτικά αναζητούν ευκαιρίες και που είναι σχεδόν αδύνατον να εντοπισθούν από μια αγγελία.

Αποδεικνύεται ότι η αποτελεσματικότερη στρατηγική στελέχωσης βασίζεται στην ανθρώπινη επαφή, επικοινωνία και πληροφόρηση, στη σωστή αξιολόγηση των στελεχών και όπου η αφοσίωση και αξία του στελέχους εκτιμάται στη συμβολή του για την καθοδήγηση και το μέλλον της επιχείρησης.

Η προσέγγιση αυτή κερδίζει περισσότερο και οδηγεί στη δημιουργία στελεχών με μεγάλη παραγωγικότητα που υποστηρίζουν την επιχείρηση, τον πελάτη και τους συναδέλφους τους. Οι υποσχέσεις για γρήγορο και εύκολο χρήμα χλευάζονται. Η ξεκάθαρη και καλά διατυπωμένη δέσμευση σε μια σταθερή επιχειρηματική φιλοσοφία, ισορροπημένη κερδοφορία, υποστήριξη και ενδυνάμωση των στελεχών είναι η βάση για μια νέα γενιά επιχειρήσεων.


Άρθρο αρχείου

ΤΖΟΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ

Επιχειρηματικότητα

8+1 Συμβουλές για Καλύτερη Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών

Η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχία κάθε επιχείρησης. Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις επικοινωνούν την αξία και τα οφέλη των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους στους καταναλωτές, επηρεάζοντας την απόφαση αγοράς. Χωρίς κατάλληλη προώθηση, ακόμη και το πιο καινοτόμο προϊόν μπορεί να παραμείνει άγνωστο στο κοινό και να μην αποδώσει τα αναμενόμενα κέρδη. Σε μια εποχή που ο ανταγωνισμός είναι έντονος και οι καταναλωτές έχουν περισσότερες επιλογές από ποτέ, η ανάγκη για αποτελεσματικές στρατηγικές μάρκετινγκ γίνεται επιτακτική. Οι καταναλωτές σήμερα έχουν πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών και είναι πιο ενημερωμένοι και απαιτητικοί.

Έτσι, η ανάπτυξη μιας ισχυρής στρατηγικής προώθησης μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό.

  1. Γνωρίστε τους Πελάτες σας – Τα χαρακτηριστικά των πελατών σας (ηλικία, εισοδήματα, φύλο, εκπαίδευση, οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα, τόπος κατοικίας) πρέπει να αποτελούν τον οδηγό της επιλογής των μεθόδων προώθησης που θα επιλέξετε: ηλεκτρονική ή έντυπη αλληλογραφία, προβολή σε εφημερίδες και περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο, κ.α.
  2. Προϋπολογίστε – Εξετάστε τον προϋπολογισμό σας και καθορίσετε τι μπορείτε να διαθέσετε στην προώθηση. Εξετάστε τις κινήσεις των ανταγωνιστών σας και υπολογίστε πόσο ξοδεύουν για το μάρκετινγκ τους.  Ζητήστε από τις διαφημιστικές εταιρείες να σας δώσουν αναλυτικά στοιχεία απόδοσης διαφημίσεων ανά κλάδο και γεωγραφική περιοχή.
  3. Μοιράστε τα Χρήματά σας – Επιλέξτε περισσότερες από μια μεθόδους για την προσέγγιση των ομάδων και της αγοράς που στοχεύετε.  Επιστολές, έντυπη και ηλεκτρονική διαφήμιση, ραδιόφωνο, κ.α. λειτουργούν συνδυαστικά για την ενίσχυση του μηνύματος. Το βασικό στοιχείο είναι η επανάληψη.
  4. Σκεφτείτε Δημιουργικά – Μερικές φορές οι καλύτερες ιδέες απαιτούν περισσότερη έμπνευση παρά χρήματα. Σκεφτείτε νέες μεθόδους προώθησης της επωνυμίας σας:  σε χαρτί περιτυλίγματος, σε ποντίκια των υπολογιστών, κλπ.
  5. Προωθήστε το Προφίλ σας – Η προώθηση του προφίλ σας διαφημίζει το όνομα σας, το τι είστε ή το βασικό σας μήνυμα, δημιουργεί και διατηρεί την παρουσία σας στην αγορά. Η διαφήμιση προϊόντων αποσκοπεί σε άμεσες ενέργειες, όπως η προώθηση κάποιας ειδικής έκπτωσης, ή το να πείσετε τους πελάτες να τηλεφωνούν για περισσότερες πληροφορίες.
  6. Μετρήστε το Αποτέλεσμα – Χρησιμοποιήστε μια ειδική προσφορά, ή το όνομα ενός πωλητή σας για να διευκολυνθείτε στη μέτρηση της επιτυχίας ή αποτυχίας κάποιας συγκεκριμένης διαφήμισης.
  7. Αξιολογήστε και Εκτιμήστε – Αφιερώστε χρόνο με τους πελάτες σας για να προσδιορίστε γιατί είναι ικανοποιημένοι ή όχι. Ετοιμάστε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο για τον προσδιορισμό του τρόπου ζωής τους και το κίνητρο των αγορών τους.
  8. Μην το παραμελείτε – Πολλές επιχειρήσεις δεν θεωρούν τη διαφήμιση ως ένα πάγιο έξοδο. Αν δεν επενδύετε χρήματα στη διαφήμιση οι πωλήσεις γενικώς θα πέσουν. Καθορίστε τα έξοδα διαφήμισης μέσα στον προϋπολογισμό σας και ακολουθήστε το σχέδιο σας σε καλές και κακές οικονομικές περιόδους.
  9. Μη γίνεστε ο Διαφημιστής σας – Πολλές επιχειρήσεις αγωνίζονται για την αύξηση των πωλήσεών τους χωρίς να ξοδεύουν χρήματα στη διαφήμιση. Είναι αποτελεσματικότερο το να ξοδέψετε κάτι παραπάνω και να συνεργαστείτε με κάποια διαφημιστική εταιρεία ή έναν ειδικό σύμβουλο, παρά να προσπαθείτε μόνοι σας να παράγετε τη διαφήμισή σας. Οι διαφημίσεις που δεν σχεδιάζονται επαγγελματικά μπορεί να μην αποφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και πολλές φορές να δώσουν κακή εικόνα της επιχείρησής σας.
Continue Reading

Επιχειρηματικότητα

Αλλαγές και… Επιχειρήσεις!

Η έννοια της αλλαγής έχει απασχολήσει τον άνθρωπο από τότε που έκανε την εμφάνισή του σ’ αυτόν τον πλανήτη. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι ακόμα και μετά την πάροδο πολλών χιλιάδων χρόνων η αλλαγή συνεχίζει να βρίσκεται στο προσκήνιο της ανθρώπινης πραγματικότητας, τόσο καυτή και τόσο επίκαιρη όσο ποτέ άλλοτε.

            Πως αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι την αλλαγή;

            Δοκιμάστε να κάνετε ένα απλό τεστ.

Ζητήστε από τους φίλους και συνεργάτες να σας πουν πως αντιλαμβάνονται την έννοια της αλλαγής και θα διαπιστώσετε ότι στην συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν αρνητική στάση και αρνητικές αντιλήψεις.

Επίσης, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις εκείνες, όπου στο μυαλό των ερωτηθέντων η αλλαγή είναι ταυτόσημη με το φόβο, τις προκαταλήψεις, τα στερεότυπα, το άγχος, την απειλή, το μπέρδεμα και την άρνηση.

            Που συναντούμε την αλλαγή;

Δυστυχώς ή ευτυχώς, η αλλαγή απαντάται σε όλες ανεξαιρέτως τις εκφάνσεις της καθημερινής μας ζωής, π.χ. στο σπίτι, στη δουλειά, στις σχέσεις, στους φίλους, στην οικονομία, στην πολιτική, στην κοινωνία, στις τέχνες, στην επικοινωνία, στην επιστήμη και φυσικά στην τεχνολογία. Σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση, εκπαιδεύω στελέχη σε επιχειρήσεις για το πώς να διαχειριστούν την αλλαγή σε επιχειρησιακό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Το γεγονός αυτό, αποκαλύπτει ότι στην πράξη η αλλαγή αφενός αποτελεί πολύ συχνή πρακτική, και αφετέρου ότι υπάρχει έντονη ανάγκη εκπαίδευσης των στελεχών στους τρόπους διαχείρισής της.

Οι επιχειρήσεις, στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν, να εδραιωθούν και να αναπτυχθούν μέσα στο σκληρά ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, έρχονται αντιμέτωπες με μια σειρά αλλαγών. Μερικά από τα πιο συχνά και χαρακτηριστικά παραδείγματα επιχειρησιακών και οργανωσιακών αλλαγών είναι τα παρακάτω :  Αλλαγή επωνυμίας, αλλαγή λογότυπου, αλλαγή διοίκησης ή και ανώτατων στελεχών, αλλαγή προσωπικού, αλλαγή στρατηγικής, αλλαγή πολιτικών, αλλαγή προϊόντος, αλλαγή τοποθεσίας, αλλαγή γραφείων, αλλαγή τεχνολογίας, αλλαγή γραμμής παραγωγής, επέκταση δραστηριοτήτων, διεύρυνση προϊοντικής γκάμας, συγχώνευση ή εξαγορά από άλλη εταιρία, αλλαγή τιμολογιακής πολιτικής, αλλαγή διαφημιστικής εκστρατείας, κ.α. Προκειμένου να αντεπεξέλθουν επιτυχώς στις παραπάνω αλλαγές, οι επιχειρήσεις καλούνται να εφαρμόσουν στην πράξη τη διαχείριση αλλαγής.

            Τι καλείται διαχείριση αλλαγής (change management);

Η Διαχείριση της Αλλαγής, αποτελεί μία συστηματική προσέγγιση αντιμετώπισης της αλλαγής, η οποία περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την αναγνώριση, τον έλεγχο και τη σταθεροποίηση των διαδικασιών της αλλαγής, τόσο από τη σκοπιά της επιχείρησης όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Ποια είναι η πρώτη αντίδραση των εργαζομένων σε μια οποιαδήποτε επερχόμενη αλλαγή; Ύστερα από μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παγκόσμια βάση, έχει αποδειχθεί ότι η πρώτη και η πιο συνηθισμένη, αντίδραση των εργαζομένων στην ανακοίνωση μιας επερχόμενης αλλαγής είναι το σοκ. Μετά το σοκ, ανακαλύφθηκε ότι ακολουθούν δύο πολύ πιθανά σενάρια. Στο πρώτο σενάριο, το αρχικό σοκ δίνει τη θέση του στο φόβο και στη συνέχεια στην ανάπτυξη αρνητικής στάσης απέναντι στην επερχόμενη αλλαγή. Στο δεύτερο σενάριο, μετά το σοκ εμφανίζεται ένα αίσθημα απειλής το οποίο σχετίζεται άμεσα με το αν θα συνεχίσει ο εργαζόμενος να κατέχει την ίδια θέση μέσα στην εταιρία του μετά το πέρας των διαδικασιών της αλλαγής.

Η ύπαρξη απειλής στον εσωτερικό κόσμο του εργαζόμενου οδηγεί στη δημιουργία συναισθημάτων όπως η σύγχυση, η ενοχή και η απογοήτευση, τα οποία με τη σειρά τους οδηγούν στη δημιουργία εχθρικής συμπεριφοράς του εργαζόμενου απέναντι στην επερχόμενη αλλαγή. Η τελική συμπεριφορά και στα δύο σενάρια, άρνηση και εχθρότητα, αποτελεί πηγή πολλών προβλημάτων και οδηγεί τις επιχειρήσεις σε αποτυχημένες πρακτικές και αποτελέσματα.

Αντιθέτως, αυτό που πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις είναι να μετατρέψουν το αρχικό σοκ σε ενεργητική συμμετοχή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, εκ των οποίων οι κυριότεροι είναι η συνεργασία με τους εργαζόμενους, η επεξήγηση σε αυτούς και η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας της αλλαγής για το καλό της επιχείρησης, η δημιουργία οράματος, η εξασφάλιση της θέσης τους στην εταιρία και η εκπαίδευσή τους. Η ενεργητική συμμετοχή των εμπλεκομένων στις διαδικασίες της αλλαγής, θα τους ενεργοποιήσει θετικά και θα τους δώσει την απαραίτητη ώθηση και τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζονται για να υπερπηδήσουν τα εμπόδια που θα εμφανιστούν μπροστά τους.

Έτσι, αντί για αρνητική ή εχθρική συμπεριφορά, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η υιοθέτηση της αλλαγής και η ομαλή ανάπτυξη και εξέλιξη της επιχείρησης.

Αζαρίας Αλμπέρτο

Συμβούλου Επιχειρήσεων και Επαγγελματία Εκπαιδευτή Στελεχών

Continue Reading

Επιχειρηματικότητα

Επενδύστε στους ανθρώπους σας…γιατί η απόλυση δεν είναι λύση!!!

Η επιλογή της περικοπής του προσωπικού, έχοντας ως άλλοθι την οικονομική κρίση, δεν είναι η ορθότερη. Η οικονομική κρίση σίγουρα επιδεινώνει τα «κακώς κείμενα», αλλά αυτό δε σημαίνει ότι η μείωση του αριθμού των εργαζομένων σε μια επιχείρηση θα δώσει τη λύση. Η αναθεώρηση όλης της στρατηγικής διοίκησης της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένου του οράματος, της αποστολής, της διαχείρισης των πόρων και κυρίαρχα των ανθρώπινων πόρων, των εφαρμοζόμενων πολιτικών και πρακτικών και του συστήματος των αξιών και της επιχειρησιακής ηθικής ανοίγει το δρόμο προς την αναζήτηση της επιτυχίας.

Σε πολλές επιχειρήσεις η τακτική της απόλυσης με στόχο τη μείωση των εξόδων βελτίωσε προσωρινά τα οικονομικά τους στοιχεία, αλλά δεν οδήγησε στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Επιπρόσθετα, αυτή η τακτική είχε σαν αποτέλεσμα να απομακρυνθούν κάποιοι αξιόλογοι εργαζόμενοι που αναφέρονταν είτε στη χαμηλότερη είτε στην υψηλότερη βαθμίδα, η έλλειψη των οποίων δημιούργησε ένα μεγάλο κενό που δύσκολα μπορεί να αναπληρωθεί και να επιτρέψει στην επιχείρηση να συνεχίσει την πορεία της ομαλά, όσο αυτό είναι εφικτό, δεδομένου ότι ο ανταγωνισμός και οι αλλαγές στο εξωτερικό επιχειρησιακό περιβάλλον της επιχείρησης δεν περιμένουν.

Θα ήταν λοιπόν σκόπιμο, η μείωση του προσωπικού να μην γίνεται με κυρίαρχο το κριτήριο της μείωσης των εξόδων. Πριν να ληφθεί η απόφαση απομάκρυνσης κάποιου εργαζόμενου από την επιχείρηση, θα πρέπει η επιχείρηση να αξιολογήσει την παρουσία της στην επιχειρησιακή σκηνή, τη δυναμική της και την προοπτική ανάπτυξής της. Η φιλοσοφία της ηγεσίας της, η αξιολόγηση και παραγωγικότητα των εργαζομένων της, η δυνατότητα προσαρμογής της στις αλλαγές είναι σημαντικά πεδία προς ανάλυση.

Η συνειδητοποίηση της κάθε επιχείρησης ότι οι άνθρωποί της είναι η δύναμή της θα την οδηγήσει στο να επενδύσει με σωστό τρόπο στο προσωπικό της. Η γνωριμία των εργαζομένων της με την ανάλυση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και ταλέντων του κάθε ανθρώπου που βρίσκεται στην επιχείρηση με στόχο το «πως μπορεί αυτός να αξιοποιηθεί καλύτερα», θα την οδηγήσει σε αναζήτηση λύσεων για ανάπτυξη παρά σε βραχυπρόθεσμη περικοπή δαπανών.

Η συνέπεια αυτής της γνωριμίας σε βάθος θα είναι η διαχείριση των ταλέντων του κάθε ανθρώπου, αλλά  και η δέσμευσή του να παραμείνει στην επιχείρηση γιατί το μέλλον της θα εξαρτάται και από τον ίδιο. 

Επομένως, ο στρατηγικός σχεδιασμός του ανθρώπινου δυναμικού, η δέσμευση του εργαζόμενου, η ανάπτυξη της σωστής ηγεσίας,  η διαχείριση των ταλέντων, η διαχείριση αλλαγών και η ευελιξία φαίνεται ότι αποτελούν τους θεμέλιους λίθους για την ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε περιόδους κρίσης.

Continue Reading

Trending