Connect with us

Επιχειρηματικότητα

Διαμόρφωση Επιτυχημένης Στρατηγικής Στελέχωσης στη Νέα Κατάσταση Πραγμάτων

Οι απαιτήσεις της διεθνούς οικονομίας, η ανάγκη για άμεση επιχειρηματική ανάπτυξη στην Ελλάδα, και ο ανταγωνισμός ασκούν υψηλές πιέσεις σε επιχειρηματικές παραμέτρους παραγωγής, ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, κόστους, και σωστά καταρτισμένων στελεχών.  

Οι παράγοντες αυτοί είναι καθοριστικοί στην ανάδειξη των επιχειρήσεων που θα παίξουν ηγετικό ρόλο στην αγορά από αυτές που θα παραμείνουν στο περιθώριο. Απαιτούνται καλά μελετημένες στρατηγικές επιχειρηματικής και λειτουργικής οργάνωσης. 

Όλα τα επίπεδα στελεχών πρέπει να προσαρμόζονται και να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις στρατηγικές και στις ραγδαίες εξελίξεις. Υπάρχει πλέον πολύ μεγαλύτερη διαθεσιμότητα καλά καταρτισμένων ατόμων χωρίς αντίστοιχή αύξηση δυνατότητας απορρόφησής τους. Σημαντική επίδραση έχει η κρατικό-κεντρική πολιτική σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης έργων και λειτουργίας των οργανισμών, οι επαυξημένες ανάγκες σωστής διαχείρισης των πόρων από την Ε.Ε. και οι ιδιωτικοποιήσεις κρατικών οργανισμών που έχουν δημιουργήσει μια νέα τάξη πραγμάτων σε θέματα στελέχωσης και διοίκησης. Η εποχή του “εύκολου χρήματος” του χρηματιστηρίου δημιούργησε μια παροδική ανεξέλεγκτη κατάσταση έπαρσης και υπεροχής.Η επιχειρηματική επιτυχία μπορεί να μετρηθεί μόνο βάση του άμεσου αποτελέσματος και αποδοτικότητας και όχι με τεχνητά διογκωμένες αξίες μετοχών επιχειρήσεων του χρηματιστηρίου.

Οι εταιρείες που θέτουν ρεαλιστικούς και επιτεύξιμους στόχους, είναι αυτές που τελικά προσελκύουν τα ποιο ικανά στελέχη τα οποία και φροντίζουν να ανταμείβουν αναλόγως με επιπρόσθετα κίνητρα όταν πετυχαίνουν τους στόχους τους. Οι στρατηγικές που έχουν σαν στόχο τη διατήρηση των ικανών στελεχών για μεγάλο χρονικό διάστημα απαιτούν κατανόηση, ενθάρρυνση και στήριξη των επιτυχημένων αυτών ατόμων. Αυτή η επιστροφή στις παραδοσιακές βασικές αξίες μπορεί να αποτελεί μια από τις ποιο θετικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Αν και δεν είναι εύκολο να δημιουργηθεί άμεσα μια αγορά εργασίας που να απαιτεί αλλά και να απορροφά ικανά στελέχη, προβλέπεται μακροπρόθεσμα, η ανάπτυξη να ξεπεράσει τη διαθεσιμότητα των ατόμων με υψηλές προδιαγραφές. Η σταδιακή αλλαγή στη βάση της οικονομίας με νέο επίκεντρο τις προσφερόμενες υπηρεσίες αντανακλάται από τις προτιμήσεις των νέων αποφοίτων από τα ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το ποσοστό των νέων και διαθέσιμων ικανών στελεχών στους τομείς της βιομηχανίας, της μεταποίησης και του αυτοματισμού μικραίνει σημαντικά κάθε χρόνο, καθώς και η γενιά της βιομηχανικής εποχής βγαίνει στη σύνταξη.

Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα στάδιο που πολύ χαρακτηρίζουν ως «Πόλεμο Ταλέντων» στη στελέχωση θέσεων παροχής υπηρεσιών, πληροφορικής, μάρκετινγκ, μάνατζμεντ, χρηματοοικονομικών, νέων τεχνολογιών, κλπ. Γρήγορα όμως ο φαινομενικός κορεσμός ικανών ατόμων θα στερέψει, ειδικά οι μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν δυσκολία να ανταγωνιστούν στην προσέλκυση των καλύτερων στελεχών από ένα περιορισμένο σύνολο διαθέσιμων ταλαντούχων στελεχών. Απαιτείται η δημιουργία οργανωμένης και αποτελεσματικής διαδικασίας προσέλκυσης και διατήρησης στελεχών καθώς και μετάδοσης ενός ελκυστικού και πειστικού οράματος.

Οι  καλύτεροι άνθρωποι είναι ποιο έξυπνοι και ποιο συντηρητικοί: πολλοί έχουν πέσει θύματα κακής μεταχείρισης από εργοδότες ή οικονομικής κρίσης. Ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και δύσπιστοι σε υποσχέσεις, επιδιώκουν τη σταθερότητα, τη δυνατότητα ικανοποιητικής ανάπτυξής τους και ένα ανταγωνιστικό εφικτό προγραμματισμό αμοιβής τους. Η εποχή προσέλκυσης ικανών στελεχών με εντυπωσιακά πακέτα ποσοστών και υποσχέσεων με χαμηλή πιθανότητα εξασφαλισμένης αμοιβής είναι πλέον ξεπερασμένη.

Οι καλύτεροι υποψήφιοι θα ανταποκριθούν στις εταιρείες που ξεκάθαρα εκφράζουν και πείθουν ότι μπορούν να υλοποιήσουν τους άμεσους στόχους τους για το όφελος της εταιρείας και των ανθρώπων της.

Ελκυστικοί παράγοντες είναι πλέον το σωστό περιβάλλον εργασίας, σαφώς διατυπωμένοι στόχοι και απαιτήσεις και ο διαθέσιμος χρόνος για προσωπική ζωή. Με κοινά συμφωνημένους στόχους και οι δύο πλευρές μπορούν να δημιουργήσουν ένα παραγωγικό περιβάλλον που να ανταμείβει ικανοποιητικά τόσο τα στελέχη όσο και την επιχείρηση.  Ισχύει πάντα η αξία: Όταν τα άτομα αισθάνονται ότι οι εργοδότες τους λειτουργούν με γνώμονα το καλό του προσωπικού τους, θα επιδείξουν πολύ μεγαλύτερο βαθμό αφοσίωσης και θετικής προσπάθειας για το καλό της επιχείρησης. Πολλές εταιρείες πιστεύουν ότι η προσέλκυση στελεχών είναι θέμα απλής τοποθέτησης αγγελιών σε εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας και σε διαδεδομένες ιστοσελίδες ευρέσεως εργασίας για να εμφανιστούν ορδές υποψηφίων στην πόρτα τους. Χωρίς όμως διαδικασία προ-επιλογής δύσκολα προσελκύουν τα κατάλληλα στελέχη.

Τα ικανά στελέχη επιλεκτικά αναζητούν νέες ευκαιρίες συνήθως εργάζονται και δεν διακινδυνεύουν να εκτεθούν στους εργοδότες τους. Για αυτό είναι και περιζήτητα καθώς δεν είναι υπερ-εκτεθειμένα και γιατί οι επιχειρήσεις πιστεύουν ότι όσο ποιο δύσκολη είναι η εύρεση, προσέγγιση και πρόσληψη κάποιου στελέχους τόσο καλύτερο είναι. Τα στελέχη αυτά είναι διακριτικά και συνήθως αποκαλύπτουν το ενδιαφέρουν σε πολύ λίγα άτομα του άμεσου περιβάλλοντός τους αλλά και σε έμπιστους επαγγελματίες επιλογής προσωπικού.

Η αποτελεσματική στελέχωση έχει να κάνει με τη σωστή επικοινωνία και δικτύωση και τις άμεσες επαφές, όχι με την πρόσβαση σε χιλιάδες βιογραφικά και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες.

Η παραδοσιακή προσέγγιση είναι η καλύτερη: Η αξιοποίηση προσωπικών επαφών και δικτύου γνωριμιών για τον εντοπισμό των καλύτερων υποψηφίων και ευκαιριών. Πολύ λίγα άτομα κατακτούν μια νέα θέση μέσω του βιογραφικού τους. Τα ικανά στελέχη έχουν εξαιρετικές ικανότητες δικτύωσης, τους θυμούνται και τους συστήνουν εύκολα οι νυν και τέως εργοδότες τους, τους στρατολογούν οι επαγγελματίες επιλογής προσωπικού και τους καλούν σε συνεντεύξεις. Η απρόσωπη προσέγγιση μέσω δημοσιεύσεων κάνει τις προσωπικές σχέσεις να αποκτούν μεγαλύτερη αξία και η άμεση επικοινωνία είναι η αποτελεσματικότερη.

Αυτό ισχύει τόσο για τους εργοδότες όσο και για τα διαθέσιμα στελέχη. Η καλύτερη λύση λοιπόν είναι η δικτύωση, η οποία περιλαμβάνει πρώην συνεργάτες, πελάτες, εργοδότες, διευθυντές, υφιστάμενους, και επαγγελματίες επιλογής προσωπικού. Ο ανταγωνισμός έχει βοηθήσει στην επιβίωση των ποιο καλά οργανωμένων και αποτελεσματικών γραφείων επιλογής προσωπικού που έχουν αναπτύξει μακροχρόνιες σχέσεις και πολύτιμη πρόσβαση στα στελέχη. Έχουν εμπειρία, πολύ καλό δίκτυο επαφών με εταιρείες και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, μαθαίνουν πρώτοι τις νέες διαθέσιμες θέσεις και γνωρίζουν τα ικανότερα στελέχη που διακριτικά αναζητούν ευκαιρίες και που είναι σχεδόν αδύνατον να εντοπισθούν από μια αγγελία.

Αποδεικνύεται ότι η αποτελεσματικότερη στρατηγική στελέχωσης βασίζεται στην ανθρώπινη επαφή, επικοινωνία και πληροφόρηση, στη σωστή αξιολόγηση των στελεχών και όπου η αφοσίωση και αξία του στελέχους εκτιμάται στη συμβολή του για την καθοδήγηση και το μέλλον της επιχείρησης.

Η προσέγγιση αυτή κερδίζει περισσότερο και οδηγεί στη δημιουργία στελεχών με μεγάλη παραγωγικότητα που υποστηρίζουν την επιχείρηση, τον πελάτη και τους συναδέλφους τους. Οι υποσχέσεις για γρήγορο και εύκολο χρήμα χλευάζονται. Η ξεκάθαρη και καλά διατυπωμένη δέσμευση σε μια σταθερή επιχειρηματική φιλοσοφία, ισορροπημένη κερδοφορία, υποστήριξη και ενδυνάμωση των στελεχών είναι η βάση για μια νέα γενιά επιχειρήσεων.


Άρθρο αρχείου

ΤΖΟΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ

Επιχειρηματικότητα

Η συνεισφορά του χαμόγελου στην επαγγελματική μας επιτυχία

Πολλές έρευνες στο παρελθόν έχουν αναδείξει την ανεκτίμητη αξία που έχει το χαμόγελο στη σκληρή καθημερινότητα των ανθρώπων.

Τα αποτελέσματα των πραγματικά πολυάριθμων μελετών που έχουν διεξαχθεί αναφορικά με το ρόλο που διαδραματίζει το χαμόγελο στην προσωπική ζωή των ανθρώπων, καταδεικνύουν τη σπουδαιότητά του. Σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα το χαμόγελο συμβάλλει: στην επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας της ζωής, στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και προστασία του οργανισμού από διάφορες αρρώστιες (π.χ. κατάθλιψη), στην ψυχοσυναισθηματική ισορροπία, στην αύξηση της αισιοδοξίας, στη δημιουργία καλύτερης διάθεσης κ.α.

Παράλληλα όμως, με την προσωπική ζωή, το χαμόγελο μπορεί να συμβάλλει δυναμικά και στην επαγγελματική μας επιτυχία. Σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους που υπάρχει κοινωνική συναναστροφή, ένα ζεστό χαμόγελο όχι μόνο μπορεί να προσφέρει πολύτιμη αρωγή, αλλά δύναται και να αποτρέψει δύσκολες καταστάσεις. Ας βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά και ας εξετάσουμε την κάθε παράμετρο ξεχωριστά.

Ποια είναι τα επαγγέλματα εκείνα που ένα χαμόγελο θεωρείται πλέον απαραίτητο προσόν; Την πρώτη θέση στη συγκεκριμένη λίστα καταλαμβάνουν τα επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών (όπου η επαφή πρόσωπο με πρόσωπο θεωρείται αναγκαία) και οι πωλήσεις! Πράγματι, μία εταιρία ερευνών αγοράς στο Σικάγο, παρακολούθησε τις αντιδράσεις 340 ατόμων απέναντι στο χαμόγελο και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πιθανότητες να δεχθεί ο υποψήφιος αγοραστής να μιλήσει με έναν πωλητή αυξάνονται από 8% σε 33% όταν ο πωλητής χαμογελάει! Ακόμα, βρήκαν ότι μέσα στα υποκαταστήματα των τραπεζών ή των εμπορικών καταστημάτων, ο υποψήφιος αγοραστής αποφασίζει εάν και σε ποιον θα απευθυνθεί ανάλογα με τις εκφράσεις των προσώπων που θα παρατηρήσει γύρω του (πηγή: Επιστημονικό Μάρκετινγκ, Ιανουάριος 2004, σελ. 108).

Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ένας χαμογελαστός υπάλληλος μπορεί να αποτελέσει για την επιχείρηση σημείο υπέροχης αλλά και επίλυσης προβλημάτων. Σε τμήματα παροχής υπηρεσιών, service και ανταλλακτικών, πολλών μεγάλων εταιριών στην Ελλάδα, καταγράφεται συχνά και με μεγάλη περιοδικότητα το φαινόμενο να εισέρχεται ο πελάτης πολύ εκνευρισμένος, είτε γιατί το ακριβό προϊόν που αγόρασε την προηγούμενη μέρα που του βγήκε ελαττωματικό, είτε γιατί τη συγκεκριμένη μέρα έχει βρεθεί αντιμέτωπος με μία σειρά από αναπάντεχα ατυχή συμβάντα, είτε και για τα δύο, και να φεύγει ήρεμος και ικανοποιημένος, όχι γιατί απαραίτητα βρήκε λύση στο πρόβλημά του, αλλά γιατί αντιμετωπίστηκε από τον υπάλληλο με ψυχραιμία, ευγένεια και χαμόγελο! Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι ο κόσμος που περιμένει στην ουρά, είτε κάποιων τραπεζών, είτε κάποιων δημοσίων υπηρεσιών (φαινόμενο όχι και πολύ σπάνιο για τη χώρα μας…), εκνευρίζεται και παραπονιέται πολύ λιγότερο σε περίπτωση αργοπορίας, εάν οι υπάλληλοι που βλέπει πίσω από τα γκισέ σηκώνουν που και που το κεφάλι και χαμογελούν. Με αυτόν τον τρόπο, ο πελάτης νιώθει ότι γίνεται αντιληπτή η παρουσία του και ότι δεν περνάει απαρατήρητη η ταλαιπωρία του.

Ένα σημαντικό στατιστικό στοιχείο, είναι ότι οι ενήλικοι χαμογελούν κατά μέσο όρο 21 φορές την ημέρα, οι έφηβοι 30, ενώ τα παιδάκια κάτω των 5 ετών χαμογελούν έως και 300 φορές την ημέρα…! Αυτή η αντιστρόφως ανάλογη πορεία της ηλικίας με το μέσο όρο που χαμογελάμε (με άλλα λόγια όσο μεγαλώνουμε τόσο λιγότερο χαμογελάμε), πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο σκέψης και προβληματισμού για όλους, ειδικά αν λάβουμε υπόψη μας το σωρευτικό αποτέλεσμα των αρνητικών συνεπειών που επιφέρουν στη ζωή μας οι γρήγοροι ρυθμοί, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, και ο πολλαπλασιασμός των απλών και καθημερινών δυσκολιών. Η λίγο κλισέ συμβουλή μου είναι απλή: «Χαμογελάτε, είναι μεταδοτικό», ή αλλιώς «Χαμογελάτε, γιατί χανόμαστε» ή ακόμα και «Χαμογελάστε και κάντε τους άλλους να ανησυχούν»…


Άρθρο αρχείου

Αλμπέρτο Αζαρία

Continue Reading

Επιχειρηματικότητα

Προσωπική ανάπτυξη και επιχειρείν

Έμφυτη ή επίκτητη ικανότητα;

«Δεν πνίγεσαι αν πέσεις στο νερό.

Πνίγεσαι αν μείνεις μέσα.»

Η προσωπική ικανότητα που αναπτύσσουν ορισμένα άτομα συνίσταται στο να γνωρίζει κανείς  πολύ καλά τον εαυτό του και να κάνει ότι είναι δυνατόν για  την ανάπτυξή του με τα μέσα που διαθέτει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει να είναι κάποιος τέλειος ή να έχει τον απόλυτο έλεγχο των συναισθημάτων του. Αντιθέτως σημαίνει να τα επιτρέπει να τον ενεργοποιούν και να οδηγούν την συμπεριφορά του  την κατάλληλη στιγμή.

Αποτέλεσμα πολλών ερευνών καταδεικνύει ότι επικοινωνιακές δεξιότητες παίζουν  μεγαλύτερο ρόλο ως προς την εργασιακή επίδοση  και απόδοση  από οποιαδήποτε άλλη ηγετική ικανότητα.

Στον σημερινό κόσμο της ταχύτητας και του ανταγωνισμού όλοι αποζητούμε τα μέσα για την επαγγελματική μας επιτυχία και την προσωπική μας διάκριση.

Παρ’ όλα, αυτά πρέπει να παραδεχθούμε ότι το χάος της προσωπικής μας ζωής, μας αναγκάζει  να αναζητούμε συνεχώς τα κατάλληλα εργαλεία που θα βελτιώσουν την συμπεριφορά  μας και κατά συνέπεια, ότι αυτή επηρεάζει.

Το κατά πόσο θα επιτύχουμε τους στόχους μας, είτε προσωπικούς, είτε επιχειρηματικούς είναι θέμα τακτικής που θα ακολουθήσουμε.

Ικανότητα ή Μάθηση;

Καλώς ή κακώς όμως το επιχειρείν είναι δυναμικό και όχι στατικό. Άρα θα πρέπει  κάθε στιγμή να εξετάζουμε που βρισκόμαστε,  καθρεφτίζοντας δυνατά και αδύνατά μας σημεία, και που θέλουμε να φτάσουμε, χαράζοντας ξεκάθαρους στόχους χωρίς να αγνοούμε το εξωτερικό περιβάλλον που μεταβάλλεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Παλαιότερα οι επιχειρήσεις έσκαβαν τάφρους ή ύψωναν τοίχους ολόγυρά τους. Σήμερα οι επιχειρήσεις φτιάχνουν γέφυρες.  Η γνώση, η καινοτομία και η οργάνωση είναι τα κρίσιμα χαρακτηριστικά για να στηθεί και να κρατηθεί μια επιχείρηση. Οι δεξιότητες – κλειδιά που απαιτούνται για την προαναφερθείσα προϋπόθεση είναι οι ικανότητες και οι γνώσεις που αφορούν την επικοινωνία με τους άλλους την εργασία σε ομάδες, την στρατηγική σκέψη και της ηγετικές ικανότητες.

Η παρακάτω απεικόνιση  μιας συνολικής θεώρησης της ανάπτυξης της ανθρώπινης προσωπικότητας στον εργασιακό χώρο  όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα  ΤΑ ΝΕΑ  απαντά σε όλα τα πιθανά ερωτήματα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Γνώσεις
 • Δεξιότητες                                                                  
 • Τυπικά προσόντα                                                        
 • Εργασιακή Εμπειρία                                                   

   ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ                                                                                  

 • Ενθουσιασμός
 • Πρωτοβουλία
 • Αυτοπεποίθηση
 •  Επαγγελματική Ευσυνειδησία

Που σκιαγραφούν την

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

 • Προσωπική Εικόνα
 • Πεποιθήσεις
 • Συνήθειες
 • Χαρακτήρας

Και δημιουργούν βελτιωμένη προσωπική απόδοση μια που …

από τις πιο σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή του, ο κάθε άνθρωπος τις  παίρνει στην ηλικία της εφηβείας του.. Είναι η απόφαση  της επιλογής του επαγγέλματος ή τουλάχιστον της κατεύθυνσης σπουδών που θα τον οδηγήσει σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα.

Κατά την διαδικασία αυτής της απόφασης πολλές φορές ο έφηβος δεν λαμβάνει υπ΄ όψη του  αν το επάγγελμα που επιλέγει του ταιριάζει, αν είναι  σε αρμονία  με την  προσωπικότητά του ή τον τρόπο ζωής του ή αν εκπληρώνει  τις προσωπικές του φιλοδοξίες και τα όνειρά του. Και αυτό συμβαίνει γιατί  οι επιλογές του εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα  από τα ενδιαφέροντα του και την επιρροή του οικογενειακού ή του κοινωνικού  περιβάλλοντός  του.

Τα ενδιαφέροντα   δεν καλλιεργούνται, ούτε αναπτύσσονται  στον ίδιο βαθμό σε όλους τους ανθρώπους, γιατί εξαρτώνται από το ύψος των ερεθισμάτων που δέχονται,  αλλά και από τις έμφυτες κλίσεις που έχουν.

Θεωρείται ευτυχής συγκυρία και μέθεξη, να συνδυάσει κανείς τα ενδιαφέροντα  με τις σπουδές του και την μελλοντική επαγγελματική του ενασχόληση, γιατί αυτό θα αποβεί σε πλήρη εργασία ικανοποίηση, ψυχική εφορία και συναισθηματική ασφάλεια

Οι μεταβολές που προέκυψαν στην τεχνολογία, στην οικονομία και στις κλιματολογικές συνθήκες αφ΄ ενός  και το φαινόμενο της δημογραφικής γήρανσης αφ΄ ετέρου,  δημιούργησαν  πολλές παραμέτρους που συνδέονται  με την τελική κατεύθυνση σπουδών, την  επιλογή του επαγγέλματος  και  τον εργασιακό χώρο  ενασχόλησης. Από την άλλη πλευρά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας βομβαρδίζουν με εικόνες επιτυχημένων ανθρώπων και  γλαφυρότατες περιγραφές του τρόπου ζωής των, με αποτέλεσμα  να οδηγούμαστε   σε ποικίλες επιλογές και αποφάσεις αλλά και αδιέξοδα ή τρομερά διλήμματα…

Καταλήγουμε λοιπόν πως η Ηγεσία διδάσκεται

Το επιχειρείν κτίζεται

Η ιδέα γεννιέται

Ο άνθρωπος γεννιέται και γίνεται


Άρθρο αρχείου

Ρούλα Κωτούδη

Continue Reading

Επιχειρηματικότητα

Συμβάσεις : Μια καθημερινή δραστηριότητα για όλους

Ιδιώτες ή επιχειρηματίες συνάπτουμε καθημερινά συμβάσεις είτε σιωπηρές προφορικές, είτε έγγραφες.

Συμβάσεις για την αγορά του σπιτιού μας, του αυτοκινήτου μας, τη σύνδεση του τηλεφώνου μας, την έναρξη της εμπορικής δραστηριότητας μας, τη σύσταση της εταιρίας μας, τη διαχείριση της περιουσίας μας, τη διαφήμιση μας, την είσοδο μας για νοσηλεία σε νοσοκομείο… Συμβάσεις από διάφορους τομείς της οικονομίας, χρηματοδοτικές, επενδυτικές, οργάνωσης διοίκησης και λειτουργίας της επιχείρησης και μάλλον θα χρειαστώ πολλές σελίδες αν συνεχίσω να τις μνημονεύω.

Φαντάζομαι πως όλοι, λίγο ή πολύ, έχουμε νιώσει τη «γνωστή ανασφάλεια» πλήρους ελέγχου του περιεχομένου τους, λίγο πριν ή αμέσως μετά την υπογραφή τους.

Η ενασχόληση μου με το αντικείμενο ως νομικού συμβούλου με οδήγησε να κατατάξω πρακτικά τις κάθε είδους συμβάσεις που συναντάμε καθημερινά σε δύο  κατηγορίες, ανάλογα με τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης τους:

Συμβάσεις προσχωρήσεως, που είναι όλα εκείνα τα προτυπωμένα έντυπα με τα γνωστά σε όλους «ψιλά γράμματα» που διαμορφώνονται από τον οικονομικά ισχυρότερο συμβαλλόμενο, είτε είναι δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή επιχείρηση, και το μόνο που λείπει για να ενεργοποιηθούν είναι η υπογραφή μας. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουμε και πολλά πράγματα να κάνουμε ή να αλλάξουμε παρά μόνο να κατανοήσουμε το περιεχόμενο τους. Δεν το κάνουμε όμως ούτε αυτό. Συνήθως παραδινόμαστε στη μέση της διαδρομής.

Διαπραγματεύσιμες συμβάσεις που στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνω κάθε μορφής συμβάσεις αστικού ή εμπορικού δικαίου που ρυθμίζονται μεν από το νόμο γενικά ή με ειδικότερες διατάξεις και που το περιεχόμενο τους, μπορεί να είναι προϊόν ελεύθερων διαπραγματεύσεων των μερών. Στην περίπτωση αυτή προσέχουμε να υπάρχουν:

1. Ο τόπος, ο χρόνος κατάρτισης και η διάρκεια της σύμβασης. Το κάθε ένα από τα δεδομένα αυτά κάνει τη σύμβαση ορισμένη και σαφή.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη. Είναι σημαντική η ακριβής περιγραφή των συμβαλλομένων μερών, μας προφυλάσσει  από ακυρότητες.

3. Το αντικείμενο της σύμβασης. Όσο ακριβέστερη η περιγραφή του αντικειμένου, τόσο σαφέστερες οι υποχρεώσεις και τα  δικαιώματα των μερών.

4. Tα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών σε φυσιολογική εξέλιξη της σύμβασης.

5. Tα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών σε παθολογική εξέλιξη της σύμβασης, καταγγελίες, υπαναχωρήσεις, συνέπειες.

6. Οι πάσης φύσεως ρήτρες.

7. Πρόβλεψη περί λύσης ή λήξης της σύμβασης.

8. Ρύθμιση του μετασυμβατικού σταδίου.

Σε κάθε περίπτωση επαγρυπνείτε! Είτε συνοδεύεστε από νομικό σύμβουλο ή όχι μελετήστε το περιεχόμενο της σύμβασης και αποσαφηνίστε τις αμφιβολίες. Το ουσιαστικό περιεχόμενο της σύμβασης το ορίζουν οι συμβαλλόμενοι. Το ότι εκπροσωπείστε σε συγκεκριμένη περίπτωση από το νομικό σας σύμβουλο δεν σημαίνει ότι αντιλαμβάνεστε με τον ίδιο τρόπο τα πράγματα.


Άρθρο αρχείου

Σοφία Τόλη

Continue Reading

Trending