Connect with us

Επιχειρηματικότητα

EPSILON NET: Εξαγορά του 100%των μετοχών μειοψηφίας της θυγατρικής της Epsilon HR

Η EPSILON NET A.E ανακοινώνει την εξαγορά  του συνόλου των μετοχών της μειοψηφίας της θυγατρικής εταιρίας Epsilon HR Α.Ε.  Κατόπιν της εξαγοράς  αυτής, μοναδική μέτοχος της Epsilon HR καθίσταται η μητρική εταιρία του Ομίλου EPSILON NET.

Ειδικότερα, η EPSILON NET αγόρασε από τους μετόχους μειοψηφίας κ.κ. Σάββα Πρωτοπαπά και Στέλλα Πρωτοπαπά, συνολικά 8.750 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 35% του συνόλου των μετοχών της Epsilon HR  Α.Ε,  έναντι του ποσού των 4.000.000 ευρώ. 

Η Epsilon  HR  αποτελεί την κορυφαία εταιρία πληροφορικής της ελληνικής αγοράς  στον τομέα της ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Λύσεων Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας για την χρήση του 2022 διαμορφώθηκε σε 10,48 εκατ. ευρώ  με EBITDA ύψους 1,46 εκατ. ευρώ. 

Η εταιρία εξυπηρετεί περισσότερους από 6.000 πελάτες, στους οποίους περιλαμβάνεται η πλειονότητα των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων της Ελληνικής Αγοράς. Οι ολοκληρωμένες σειρές προϊόντων της εταιρίας καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της συνθέτης ελληνικής νομοθεσίας και περιλαμβάνουν:

∙         Συστήματα Μισθοδοσίας (Payroll)

∙         Συστήματα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων  (HRMS)

∙         Ολοκληρωμένες Λύσεις Ωρομέτρησης (Time Attendance)

∙         Εφαρμογές Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

∙         Web λύσεις αυτοεξυπηρέτησης των εργαζομένων (ESS) 

Σημαντική επίδραση στα έσοδα της εταιρίας αναμένεται να υπάρξει από την σταδιακή εφαρμογή, στο σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό, του συστήματος της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και την υποχρεωτική διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα ERGANI II. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων που εντάχθηκαν στην υποχρεωτική εφαρμογή της νομοθεσίας στην  Α’ & Β’ Φάση επέλεξαν τις ολοκληρωμένες λύσεις και τις  υπηρεσίες της Epsilon HR και του Ομίλου EPSILON NET.

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρία παρουσίασε πρόσφατα το Epsilon Talent, μία νέα all-in-one cloud  λύση  Επιλογής Προσωπικού & Διαχείρισης Βιογραφικών,  η οποία έχει ως στόχο την απλοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών εύρεσης και πρόσληψης Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω ολοκληρωμένης διαχείρισης, σε ένα ενιαίο  μοντέρνο και responsive περιβάλλον με δυναμικό περιεχόμενο.

Η διοίκηση του Ομίλου  EPSILON NET, σταθερά προσηλωμένη στη δέσμευση της  δημιουργίας αξίας για τους μετόχους, τους συνεργάτες και το προσωπικό της, σε συνέχεια και της στρατηγικής συνεργασίας με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, υλοποιεί με συνέπεια το επιχειρησιακό της σχέδιο για την τριετία 2023 – 2025  με στόχο οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου  να διπλασιαστούν (έναντι των πωλήσεων του 2022) και να ανέλθουν στο τέλος του 2025, στα 150 εκατ. Ευρώ, επιτυγχάνοντας παράλληλα υψηλή κερδοφορία, με το περιθώριο (margin) EBITDA να κινείται ετησίως σε επίπεδο άνω του 30%. 

Επιχειρηματικότητα

 Διενέργεια 2ης Ημερίδας στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Μελέτες για τη χάραξη στρατηγικής εποπτείας της αγοράς και αδειοδότησης των επιχειρήσεων»

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Συγκρότηση ολοκληρωμένης πολιτικής για την άσκηση της εποπτείας της αγοράς και αδειοδότησης των επιχειρήσεων σε αντικείμενα που εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο της Χημείας» στην Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 07/10/2023 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Β του κτιρίου Ιερέα, ΑΠΘ.

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Μελέτες για τη χάραξη στρατηγικής εποπτείας της αγοράς και αδειοδότησης των επιχειρήσεων» και θα αναπτυχθούν οι κάτωθι θεματικές ενότητες:

 • Προτάσεις για τη συμμετοχή των ιδιωτικών εργαστηρίων στις διαδικασίες αξιολόγησης της υγιεινής των εγκαταστάσεων ξενοδοχειακών μονάδων.
 • Προτάσεις για την απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου μονάδων παραγωγής αλκοόλης και την είσπραξη ειδικών φόρων κατανάλωσης.
 • Εξαγωγές σε τρίτες χώρες: προϋποθέσεις, πιστοποιητικά και έλεγχοι.
 • Χημικές και φυσικές δοκιμές βιομηχανικών προϊόντων ως προϋπόθεση για εξαγωγές σε τρίτες χώρες.
 • Απλοποίησης της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και δυνατότητες ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών τεχνολογιών. 
 • Κατάρτιση Σχεδίων Προτάσεων βελτίωσης του Θεσμικού Πλαισίου για την άσκηση της εποπτείας της αγοράς και αδειοδότησης των επιχειρήσεων.

Το έργο εντάσσεται στην εγκεκριμένη πράξη με τίτλο: «Mελέτες για τη χάραξη στρατηγικής εποπτείας της αγοράς και αδειοδότησης των επιχειρήσεων» με Κωδικό MIS 5104625, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Continue Reading

Επιχειρηματικότητα

Ολοκλήρωση 1ης Ημερίδας στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Μελέτες για τη χάραξη στρατηγικής εποπτείας της αγοράς και αδειοδότησης των επιχειρήσεων»

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) στο πλαίσιο του έργου «Μελέτες για τη χάραξη στρατηγικής εποπτείας της αγοράς και αδειοδότησης των επιχειρήσεων» υλοποίησε επιτυχώς ημερίδα με θέμα: «Συγκρότηση ολοκληρωμένης πολιτικής για την άσκηση της εποπτείας της αγοράς και αδειοδότησης των επιχειρήσεων σε αντικείμενα που εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο της Χημείας» στην Αθήνα, την Πέμπτη 21/09/2023 στα γραφείο της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, Κάνιγγος 27, 106 82, Αθήνα.

Με αντικείμενο τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 • Προτάσεις για τη συμμετοχή των ιδιωτικών εργαστηρίων στις διαδικασίες αξιολόγησης της υγιεινής των εγκαταστάσεων ξενοδοχειακών μονάδων.
 • Προτάσεις για την απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου μονάδων παραγωγής αλκοόλης και την είσπραξη ειδικών φόρων κατανάλωσης.
 • Εξαγωγές σε τρίτες χώρες: προϋποθέσεις, πιστοποιητικά και έλεγχοι.
 • Χημικές και φυσικές δοκιμές βιομηχανικών προϊόντων ως προϋπόθεση για εξαγωγές σε τρίτες χώρες.
 • Απλοποίησης της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και δυνατότητες ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών τεχνολογιών. 
 • Κατάρτιση Σχεδίων Προτάσεων βελτίωσης του Θεσμικού Πλαισίου για την άσκηση της εποπτείας της αγοράς και αδειοδότησης των επιχειρήσεων.

Το έργο εντάσσεται στην εγκεκριμένη πράξη με τίτλο: «Mελέτες για τη χάραξη στρατηγικής εποπτείας της αγοράς και αδειοδότησης των επιχειρήσεων» με Κωδικό MIS 5104625, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Continue Reading

Επιχειρηματικότητα

Κερδίστε υποτροφίες και ενισχύστε την επιχειρηματική σας πορεία με το Female Founders Hub του Women On Top!

Είστε μια γυναίκα επιχειρηματίας με πάνω από τρία χρόνια εμπειρίας στον χώρο; Επιθυμείτε προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, και θέλετε να συμβάλλετε σε μια κοινότητα με όραμα; Είστε έτοιμη να κάνετε το μεγάλο βήμα προς την επίτευξη των στόχων σας για την επιχείρησή σας;

Τότε το Female Founders Hub, η κοινότητα ανάπτυξης και υποστήριξης γυναικών επιχειρηματιών του Women On Top, είναι για εσάς! Έχουμε τις καλύτερες ειδήσεις για εσάς: Με τη στήριξη του Γραφείου Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, εξασφαλίσαμε υποτροφίες για γυναίκες που θέλουν να γίνουν μέλη του!

Για να διεκδικήσετε μια από τις υποτροφίες του Female Founders Hub, που προσφέρει ευκαιρίες επιμόρφωσης, ενδυνάμωσης, δικτύωσης, χρηματοδότησης, mentoring και coaching, συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος έως τις 1/10 και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Female Founders Hub και τα οφέλη που προσφέρει, δηλώστε συμμετοχή στην επόμενη συνάντηση. Είμαστε εδώ για να σας υποστηρίξουμε στην επιτυχία της επιχείρησής σας!

Continue Reading

Trending