Connect with us

Υγεία

“Καρκίνος του Μαστού: Αντιμετωπίζοντας την Πρόκληση, Αναζητώντας Προοπτικές”

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί πλέον σημαντικό πρόβλημα για τις γυναίκες της Ευρώπης. Κάθε χρόνο εμφανίζονται 216000 νέα περιστατικά καρκίνου του μαστού και 79000 γυναίκες πεθαίνουν κάθε χρόνο από τη νόσο αυτή.

Η συχνότητα του καρκίνου του μαστού συνεχίζει να αυξάνει και πλέον προσβάλλεται και ένας μεγάλος αριθμός πολύ νεώτερων γυναικών. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια το ποσοστό επιβίωσης των γυναικών με καρκίνο του μαστού έχει αυξηθεί. Αυτό οφείλεται στη βελτίωση των μεθόδων θεραπείας και στον προληπτικό έλεγχο που επιτυγχάνει την έγκαιρη εντόπιση της νόσου. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στη διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση των ασθενών με καρκίνο του μαστού.

Οι διαφορές στην ποιότητα παροχής ιατρικών υπηρεσιών στη συγκεκριμένη νόσο είναι μεγάλες μεταξύ των διαφόρων κρατών-μελών της Ενωμένης Ευρώπης, μεταξύ των διαφόρων πόλεων, ακόμη και μεταξύ των διαφόρων νοσοκομείων. Έτσι φαίνεται ότι κάποιες φορές η καλή αντιμετώπιση των γυναικών με καρκίνο του μαστού από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό εξαρτάται πραγματικά από την τύχη.

Οι διαφορές στην αντιμετώπιση των γυναικών στα κράτη-μέλη οδηγούν σε μια διαφορά στο ποσοστό 5ετούς επιβίωσης της τάξης του 16%. Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά και αν θεωρήσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο τον υψηλό βαθμό προστασίας της υγείας, τον Ιούνιο του 2003, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακοίνωσε στα μέλη ότι μέχρι το 2008 πρέπει να υπάρξουν οι συνθήκες εκείνες που θα οδηγήσουν σε μείωση της θνητότητας από καρκίνο του μαστού κατά 25% και μείωση στη διαφορά στα ποσοστά 5ετούς επιβίωσης σε 5%.

Ο αγώνας κατά του καρκίνου του μαστού έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη από το 1987 με διάφορα προγράμματα που έχουν τους εξής στόχους

  1. πρόληψη του καρκίνου του μαστού
  2. σωστή πληροφόρηση του πληθυσμού για τον καρκίνο
  3. εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού που ασχολείται με το αντικείμενο αυτό

Έχουν ήδη δημιουργηθεί ευρωπαϊκές οργανώσεις που ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό όπως η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρκίνου του Μαστού (EBCN) και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μαστολογίας που παρέχουν συστάσεις και οδηγίες για τον προληπτικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού καθώς και για τη δημιουργία των κέντρων μαστού. Επίσης δίδονται σημαντικά χρηματικά ποσά για την έρευνα στο πεδίο αυτό.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση και σωστή αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού με 

  • προληπτικό έλεγχο του πληθυσμού σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρώπης
  • δημιουργία εξειδικευμένων κέντρων μαστού

Ο προληπτικός έλεγχος του πληθυσμού (mammography screening) εφαρμόζεται ήδη μόνο σε 8 κράτη-μέλη,  αν και στα κράτη αυτά ο έλεγχος δεν ακολουθεί πιστά τις οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας θεωρεί ότι αναμένεται μείωση του ποσοστού θνητότητας κατά 25%. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει θέσει τους εξής στόχους

1)όλες οι γυναίκες μεταξύ 50-69 ετών πρέπει να ελέγχονται με μαστογραφία κάθε δύο χρόνια από το εθνικό σύστημα υγείας. Κινητές μονάδες θα πρέπει να δημιουργηθούν για την εξυπηρέτηση των αγροτικών περιοχών.

2) κάθε μαστογραφία θα πρέπει να ελέγχεται ανεξάρτητα από δύο ακτινολόγους, οι οποίοι θα πρέπει να ελέγχουν το λιγότερο 5000 γυναίκες το χρόνο.

3) ο μαστογράφος θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά για τη διατήρηση της ακτινοβολίας στο ελάχιστο και την ποιότητα της εικόνας στο μέγιστο.

Υπάρχει ήδη πρόταση για δημιουργία δικτύου εξειδικευμένων κέντρων μαστού στην Ευρώπη που θα καλύπτουν τις ανάγκες μεγάλου αριθμού γυναικών. Τα κέντρα αυτά πρέπει να λειτουργούν με συγκεκριμένο τρόπο. Η ιατρική ομάδα (χειρουργός μαστού, παθολογοανατόμος, ακτινολόγος, ογκολόγος, εξειδικευμένη νοσηλεύτρια) θα πρέπει να έχει εξειδικευτεί στις παθήσεις του μαστού. Ο χειρουργός μαστού θα πρέπει να εκτελεί τουλάχιστον 50 επεμβάσεις πρώιμου καρκίνου του μαστού ετησίως και κάθε κέντρο μαστού θα πρέπει να εκτελεί τουλάχιστον 150 επεμβάσεις πρώιμου καρκίνου του μαστού ετησίως.

Επίσης θα πρέπει να οργανώνονται συσκέψεις της ομάδας κάθε εβδομάδα, με σκοπό τη συζήτηση του κάθε περιστατικού. Οι γιατροί και το προσωπικό θα πρέπει να παρακολουθούν συνεχώς εξειδικευμένα σεμινάρια. Οι ασθενείς θα πρέπει να υποβάλλονται σε ψυχολογική υποστήριξη. Τέλος, κάθε γυναίκα με καρκίνο του μαστού πρέπει να  αντιμετωπίζεται σε διάστημα μικρότερο των 4 εβδομάδων από την ημέρα της διάγνωσης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω απαιτείται ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Η εξειδίκευση, ο σωστός προληπτικός έλεγχος, η έγκαιρη και σωστή θεραπεία και παρακολούθηση των γυναικών αποτελούν το μόνο δρόμο που θα οδηγήσει κάθε γυναίκα στην Ευρώπη, ανεξάρτητα από το μέρος στο οποίο ζει, την κοινωνικοοικονομική της κατάσταση ή τη μόρφωσή της, να λάβει τον καλύτερο προληπτικό έλεγχο, πολύ καλή θεραπεία και παρακολούθηση χωρίς καμιά διαφορά από το ένα κέντρο μαστού στο άλλο.

Όλα αυτά βεβαίως θα βοηθήσουν την οικονομία της υγείας αφού το κόστος της θεραπείας στα αρχικά στάδια της νόσου είναι σαφώς μικρότερο, ενώ παράλληλα το ποσοστό επιβίωσης των γυναικών με καρκίνο του μαστού θα αυξηθεί, κάτι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο για τη σύγχρονη γυναίκα στην Ευρώπη.


Άρθρο αρχείου

Δέσποινα Καζαντζίδου

Υγεία

Νέες τάσεις στο χώρο του Fitness

Οι τάσεις στο χώρο των συστημάτων εκγύμνασης ολοένα και αλλάζουν. Από τη χρυσή εποχή του aerobics έχουμε περάσει τώρα πια σε εναλλακτικές μεθόδους, που παράλληλα με τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της υγείας, προσφέρουν στους ασκούμενους ηρεμία, ψυχική χαλάρωση και ευεξία. Μέθοδοι που πρωτοεμφανίστηκαν σε προηγούμενες δεκαετίες, πέρασαν σχεδόν απαρατήρητες λόγω του δημοφιλέστατου τότε aerobics. Τώρα πλέον επανέρχονται δυναμικά αποκτώντας όλο και περισσότερους οπαδούς. Τα πλεονεκτήματά τους είναι ότι κινούνται σε χαλαρούς ρυθμούς και  έχουν άμεσα αποτελέσματα.   

CALLANETICS

Το callanetics είναι ένα καινούργιο σύστημα εκγύμνασης, που επιδρά κυρίως στο μυϊκό σύστημα των ασκουμένων. Δημιουργός του είναι η Αμερικανίδα Callan Pinckney, από το όνομα της οποίας η λέξη “callanetics” εισήλθε στο λεξιλόγιο της αγγλικής γλώσσας και σημαίνει «σύστημα ασκήσεων με επαναλαμβανόμενες μικρές κινήσεις και μυϊκές συστολές, οι οποίες βελτιώνουν το μυϊκό τόνο». Αυτό το καινούργιο σύστημα εκγύμνασης πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του 1980 και επεκτάθηκε πολύ γρήγορα σε όλο τον κόσμο συναντώντας μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά ανάμεσα στις γυναίκες.

Το πρόγραμμα callanetics περιλαμβάνει ασκήσεις που εκτελούνται χωρίς βιασύνη και με συνοδεία απαλής μουσικής, προσφέροντας στους ασκούμενους ηρεμία, ψυχική χαλάρωση και ευεξία. Είναι κατάλληλο και ασφαλές για όλους, αφού οι ασκήσεις δεν περιλαμβάνουν αναπηδήσεις και η καρδιακή συχνότητα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, ακόμα και για άτομα που αντιμετωπίζουν μυοσκελετικά  ή άλλα προβλήματα και δεν τους επιτρέπεται να ασχοληθούν με άλλα συστήματα εκγύμνασης, όπως π.χ. αεροβική.

Αν εξασκείστε συστηματικά μπορείτε να μειώσετε το λιπώδη ιστό στο σώμα σας και να βελτιώσετε την εμφάνιση των «προβληματικών» περιοχών (κοιλιά, γλουτοί, πόδια). Το σώμα σας θα γίνεται ολοένα και πιο σφριγηλό και παράλληλα θα αναπτύσσετε την ευλυγισία, τη δύναμη και την αντοχή. Μπορείτε να επιλέξετε το κατάλληλο για σας πρόγραμμα ανάλογα με την ηλικία, το επίπεδο φυσικής κατάστασης, τις ανάγκες σας και τον ελεύθερο χρόνο που διαθέτετε.

PILATES

Βασισμένο στη βαθύτερη γνώση του σώματος μας και της μυϊκής μας λειτουργίας το pilates είναι ένα σύστημα εκγύμνασης μυϊκής ενδυνάμωσης και ελαστικότητας, που επικεντρώνεται στην αποκατάσταση της ισορροπίας και της συμμετρίας του σώματος.

Δημιουργός του είναι ο Γερμανός Joseph Pilates, από τον οποίο πήρε  και το όνομα του. O Pilates στις αρχές του 1900 δημιούργησε ένα σύστημα ασκήσεων η σωστή εκτέλεση των οποίων εξασφαλίζει και διατηρεί τη φυσική και πνευματική κατάσταση του ατόμου σε ιδανικό επίπεδο. Ο ίδιος ονόμασε τη μέθοδο του «Τέχνη της Ελεγχολογίας» (Art of Contrology). Είναι ένα από τα γρηγορότερα αναπτυσσόμενα συστήματα  εκγύμνασης του fitness με εκατομμύρια οπαδούς (καλλιτέχνες, αθλητές και όχι μόνο).

Το pilates απευθύνεται σε όλους, ανεξαρτήτου ηλικίας ή φυσικής κατάστασης και ο καθένας μπορεί να απολαύσει τα οφέλη του αυξάνοντας κλιμακωτά τη δυσκολία των ασκήσεων. Τα είδη των προγραμμάτων pilates ποικίλουν. Μπορείτε να ξεκινήσετε με πρόγραμμα εδάφους και να συνεχίσετε με πρόγραμμα μπάλας, μαγικού κύκλου, ελαστικών αντιστάσεων ή επιβαρύνσεων.

Αν ακολουθήσετε πιστά κάποιο πρόγραμμα pilates, θα αναπτύξετε σταθερότητα στον κορμό και τη λεκάνη, θα βελτιώσετε την κίνηση της σπονδυλικής σας στήλης και θα αποκτήσετε μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στους μυείς σας.

YOGA

Η λέξη yoga σημαίνει Ένωση. Αυτή η ένωση υπονοεί την αρμονία νου, σώματος και πνεύματος. Ένα πρόγραμμα yoga περιλαμβάνει αναπνευστικές ασκήσεις και συνδυασμό δυναμικών και στατικών ασκήσεων. Μέσα από αυτό το συνδυασμό θα καταλάβετε την επίδραση που μπορεί να έχει η yoga στο σώμα, την ενεργητικότητα και την υγεία σας. Η yoga μπορεί να εξασκηθεί από τον κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου, σωματότυπου και επιπέδου φυσικής κατάστασης, με την προϋπόθεση βέβαια της προσαρμογής του επιπέδου των ασκήσεων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθένα.

Αν εξασκείστε τακτικά στη yoga μπορείτε να αυξήσετε την ενέργεια και την ευλυγισία σας, να βελτιώσετε τον έλεγχο του βάρους, την κυκλοφορία του αίματος και την πέψη και να ανακουφιστείτε από την αρθρίτιδα. Επίσης η yoga, όπως και κάθε μορφή άσκησης αποτελεί ασπίδα προστασίας ενάντια  στην οστεοπόρωση και μετριάζει το άγχος  και την κατάθλιψη.


Άρθρο αρχείου

Εύα Σαμπροβαλάκη

Continue Reading

Διατροφή

Γιατί ενώ κάνω δίαιτα δεν αδυνατίζω;

Από τότε που έκανα αυτή τη δίαιτα πήρα τα κιλά…

Συχνές απορίες και διαπιστώσεις ανθρώπων που χρόνια ταλαιπωρούνται με ανορθόδοξες δίαιτες. Η μείωση του σωματικού βάρους είναι μια πολύ περίπλοκη και πλήρως εξατομικευμένη διαδικασία. Αναλύοντας τους μέχρι σήμερα γνωστούς μηχανισμούς ελάττωσης του σωματικού βάρους, μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί οι εξαντλητικές και οι αυτοαποκαλούμενες «μαγικές δίαιτες» οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην πρόσληψη κιλών.

Εξαιρετικά υποθερμιδικές δίαιτες: Ο οργανισμός για να λειτουργήσει ένα 24ωρο σε απόλυτη ηρεμία χρειάζεται ποσό ενέργειας το οποίο ονομάζεται ενεργειακή δαπάνη ηρεμίας και στην ουσία υποδεικνύει την ενέργεια που χρειάζεται κανείς για να υποστηρίζει τις βασικές λειτουργίες της ύπαρξής του. Όταν η ενέργεια που καταναλώνει κάποιος είναι χαμηλότερη από αυτή, αυτομάτως οι καύσεις μειώνονται προς εξοικονόμηση ενέργειας, το ισοζύγιο ενέργειας δεν είναι αρνητικό, δηλαδή παρά την πολύ χαμηλή πρόσληψη, ο οργανισμός είναι ανίκανος να μεταβολίσει την προσλαμβανόμενη τροφή και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ικανή συνθήκη για αύξηση βάρους.

Μικρός αριθμός γευμάτων: Δεν είναι λίγες οι φορές που στην προσπάθεια απώλειας βάρους περιορίζεται ο αριθμός των γευμάτων. Τα 5, 6 ή και παραπάνω μικρά γεύματα είναι ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία της διατροφής, διότι όταν ο οργανισμός αφεθεί περισσότερο από 6 ώρες χωρίς τροφή, εξαντλείται και η αποθηκευμένη με τη μορφή γλυκογόνου ενέργεια. Τότε εισάγεται σε μια στρεσσογόνο κατάσταση και στην επόμενη λήψη τροφής προσπαθεί να αποθηκεύσει την ενέργεια στην πιο «δυνατή» ενεργειακή του μονάδα, δηλαδή το λίπος.

Δίαιτες που εστιάζουν σε ένα μακροθρεπτικό συστατικό: Οι πιο δημοφιλείς από αυτή την ομάδα δίαιτες αποκλείουν τους υδατάνθρακες και δίνουν προβάδισμα κυρίως στην πρωτεΐνη ή και το λίπος. Με τον τρόπο αυτό υποτίθεται πως ο οργανισμός μη έχοντας υπόστρωμα για να παράγει γλυκόζη, μεταβολίζει το αποθηκευμένο λίπος του. Είναι περιττό να αναλυθεί ο εξαιρετικά σημαντικός ρόλος που επιτελεί καθένα από τα 3 μακροθρεπτικά συστατικά στη υγεία, αλλά είναι σημαντικό να καταστεί σαφές πως εφόσον υπάρχει επαρκής πρόσληψη τροφής, όλοι οι μεταβολικοί δρόμοι συγκλίνουν στην παραγωγή γλυκόζης. Το οποίο σημαίνει πως ακόμη και αν αποκλειστούν οι υδατάνθρακες από την διατροφή, ο οργανισμός με ενδιάμεσους δρόμους πάλι θα παράγει γλυκόζη. Επίσης, είναι γνωστό πως όταν η γλυκόζη δεν επαρκεί, ο οργανισμός στρέφεται πρώτα ενάντια στην μυϊκή μάζα και όχι στο λίπος, με αποτέλεσμα μείωση αυτής, ενώ το αποθηκευμένο λίπος παραμένει.

Και το πιο βασικό, αυτό που η σύγχρονη διαιτολόγια αποσκοπεί να αφορίσει είναι οι αντισταθμιστικές συμπεριφορές. Συνεπώς δίαιτες στερητικές, που εστιάζουν σε συγκεκριμένες ομάδες τροφίμων, που δεν επιτρέπουν την κοινωνική ζωή στο άτομο και στερούν την εκπλήρωση της παραμικρής επιθυμίας, οδηγούν όχι μόνο στην αφετηρία(επαναπρόσληψη βάρους), αλλά και σε βαρύτατες ψυχικές διαταραχές. Πρέπει να γίνει αντιληπτό πως η απόκτηση υγιών διατροφικών συνηθειών δεν είναι κάτι προσωρινό, αλλά ορίζεται ως η μεταβολή της νοοτροπίας απέναντι στη σωματική, ψυχολογική αλλά και κοινωνική ανάγκη της λήψης τροφής.

Δέσποινα Βασιλάκου
Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος


Άρθρο αρχείου

Δέσποινα Βασιλικού

Continue Reading

Διατροφή

Η αξία της υγιεινής διατροφής

Καταρρίπτοντας τους μύθους δημοφιλών τύπων δίαιτας

Τα τελευταία χρόνια, το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον του κοινού γύρω από θέματα διατροφής έχει οδηγήσει τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο στην ανακύκλωση πληροφοριών γύρω από διάφορους τύπους «σωστής» διατροφής και τύπους «ορθού» αδυνατίσματος. Αποτέλεσμα αυτού είναι  αρκετές διαφορετικού τύπου δίαιτες να είναι πολύ δημοφιλείς, οι βασικές αρχές των οποίων στηρίζονται στη διαστρέβλωση βασικών επιστημονικών αρχών, στο βωμό του οικονομικού κέρδους ή της προσωρινής ταχείας απώλειας βάρους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η υγεία του ατόμου. Τόσο η γνωστή δίαιτα Άτκινς ή η τελευταίως διαδεδομένη δίαιτα ομάδας αίματος, στηρίζονται σε αρχές αντίθετες από τις επιστημονικά τεκμηριωμένες, και δύνανται να προκαλέσουν και συγκεκριμένα προβλήματα στην υγεία.

Απαραίτητο στοιχείο για την αποφυγή των κινδύνων είναι η σωστή ενημέρωση και η κριτική σκέψη. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες από τις δημοφιλέστερες δίαιτες, για τις οποίες δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες, οι οποίες να υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητά τους και κυρίως να αποδεικνύουν την απουσία κινδύνου, όταν κάποιος τις υιοθετεί.

Δίαιτα σύμφωνα με την  ομάδα αίματος

Από το 1996 στο βιβλίο “Εat right for your type”, προτάσσεται δίαιτα σύμφωνα με την οποία το κάθε άτομο πρέπει να τρέφεται ανάλογα με την ομάδα αίματος του, κατά το σύστημα ΑΒΟ. Το βιβλίο έγινε ανάρπαστο, πουλώντας περισσότερα από δύο εκατομμύρια αντίτυπα και μεταφράστηκε σε 50 γλώσσες, ενώ η δίαιτα αυτή διέπεται από δύο βασικές αρχές, οι οποίες είναι οι εξής:

1. «Οι αγλουτινίνες, έχουν την ιδιότητα να προκαλούν αιμοσυγκόλληση όταν προσκολλούνται στα σάκχαρα των συγκολλητινογόνων A ή Β, που εντοπίζονται στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων.»  Όμως αυτό δεν θα μπορούσε να είναι επιβλαβές για τον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες αγλουτινίνες εντοπίσθηκαν και σε ζωτικά όργανα του ανθρώπου και εξυπηρετούν πιθανώς την άμυνα του οργανισμού.

2. «Η ομάδα Ο είναι η αρχαιότερη, ενώ Α, Β και ΑΒ είναι μεταγενέστερες.» Γεγονός που επίσης δεν ευσταθεί.

Η περαιτέρω ανάλυση αποφαίνεται περιττή, καθώς τα παραπάνω δεδομένα που αποτελούν τους θεμέλιους λίθους της δίαιτας αυτής, δεν είναι ούτε στο ελάχιστο επιστημονικά  τεκμηριωμένα. Εξάλλου, δεν είναι γνωστές κλινικές μελέτες που να υποστηρίζουν πως η ομάδα αίματος ενός ατόμου σχετίζεται με την διατροφή του.

Δίαιτα Atkins

Η δίαιτα του Atkins, προτείνει τον αυστηρό περιορισμό των υδατανθράκων, είναι υψηλή σε πρωτεΐνη και κατά συνέπεια υψηλή σε λίπος. Αποτελείται από 4 φάσεις. Σε πρόσφατες συγκριτικές μελέτες που διήρκεσαν περισσότερο από 12 μήνες, οι διαφορές που παρατηρήθηκαν στην απώλεια δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. Εξάλλου, η όποια απώλεια παρατηρείται αρχικά κατά την δίαιτα του Atkins, οφείλεται στην εξάντληση των αποθεμάτων γλυκογόνου του οργανισμού και κατά συνέπεια την μεγάλη απέκκριση νερού.

Εκτός από τα μη αξιοσημείωτα αποτελέσματα, όσον αφορά την απώλεια βάρους, πρέπει να επισημανθεί και ο κίνδυνος για την υγεία που ενέχεται σε αυτήν. Σύμφωνα με κλινικές μελέτες μια υψηλοπρωτεϊνική δίαιτα, επιβαρύνει τη νεφρική λειτουργία και καταπονεί αρκετά τους νεφρούς. Επίσης, μια δίαιτα υψηλή σε λιπαρά αποτελεί παράγοντα κινδύνου για ανάπτυξη καρδιαγγειακών νοσημάτων. Η κέτωση δεν είναι «ένα θαυμάσιο δώρο της ζωής», όπως ο ίδιος ο Atkins συνήθιζε να την χαρακτηρίζει, αλλά μία ιδιαίτερα στρεσογόνος κατάσταση για τον οργανισμό. Τέλος, η δίαιτα αυτή αποφαίνεται επιζήμια και για την υγεία των οστών, καθώς προάγει την απώλεια Ca.

Του Μιχάλη Χουρδάκη

Κλινικού Διαιτολόγου – Διατροφολόγου Δημόσιας Υγείας

Αντιπροέδρου Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων.


Άρθρο αρχείου

Μιχάλη Χουρδάκη

Continue Reading

Trending