Connect with us

Επίκαιρα Πρόσωπα

Χαρά Κουταλού: «Πρωτοπόρος στην Αγροτικό Τομέα »

Η Χαρά Κουτάλου είναι πτυχιούχος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος MSc in Computer Science από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Από το 1993 και ως το 2010 δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της πληροφορικής και της ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής. Το 2010 ίδρυσε τη MATRIX Information Technologies με αντικείμενο την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών λογισμικού για τον αγροτικό τομέα. Από το 1996 είναι μέλος της Ομάδας Διοίκησης του Ελληνικού Ινστιτούτου Πληροφορικής (ΕΙΠ) του παραρτήματος Μακεδονίας της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ). Από το 2015 είναι μέλος ΔΣ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βόρειας Ελλάδας (ΣΕΠΒΕ) και από το 2017 Γραμματέας του Συνδέσμου. 

 1. Συστήστε μας την ομάδα σας και μιλήστε μας για το πως αποφασίσατε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό InnoWise Challenge Lab;

Ίδρυσα την επιχείρηση με όραμα την παροχή καινοτόμων λύσεων τεχνολογίας για την ολοκληρωμένη γεωργία στην Ελλάδα και διεθνώς. Εδώ και 5 χρόνια ασχολούμαστε με την παροχή υπηρεσιών στον αγροτικό τομέα, τόσο προς τους ίδιους τους αγρότες όσο και προς φορείς που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή. Με την ομάδα μου φιλοδοξούμε να κάνουμε προσιτές τις νέες τεχνολογίες σε όλους τους εμπλεκόμενους. 

Ο διαγωνισμός Innowise Challenge Lab θα έλεγα ότι ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Έχουμε αναπτύξει μια λύση για τη διαχείριση του αρδευτικού νερού η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης, της Μεσογείου και διεθνώς. Αυτό που μας έλειπε ήταν η αναγνώριση εκτός της χώρας μας και ο διαγωνισμός μας παρέχει αυτή την ευκαιρία. 

 1. Ποιο είναι το καινοτόμο προϊόν που προσφέρει η επιχείρησή σας και πώς προέκυψε η δημιουργία του;

Πρόκειται για την υπηρεσία SmartWater η οποία είναι μια εφαρμογή λογισμικού που διατίθεται μέσω Web σε φορείς που διαχειρίζονται το αρδευτικό νερό στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης και της Μεσογείου. Διαχειρίζεται όλα τα μητρώα δεδομένων καθώς και όλες τις καθημερινές ή εποχιακές εργασίες του φορέα. Παράγει αυτόματα όλες οι απαραίτητες εκτυπώσεις για την καθημερινή λειτουργία του φορέα καθώς και στατιστικά στοιχεία. Παρέχει όλες τις διαδικασίες που δίνουν τη δυνατότητα λήψης έγκυρων αποφάσεων με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση του έργου του φορέα. Καταργεί τη χρήση χαρτιού, παρέχει διαφάνεια στη χρήση του νερού, διευκολύνει την καθημερινή εργασία όλων των εμπλεκομένων, κι όλα αυτά μόνο με ένα κινητό τηλέφωνο κα μερικά κλικ! Μέσω του διαδικτύου όλοι οι εμπλεκόμενοι μπορούν να έχουν ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. 

Η εφαρμογή μπορεί να λειτουργήσει είτε με καταχωρήσεις με το χέρι είτε να δεχτεί δεδομένα από αισθητήρες. Μπορεί επίσης να συνδεθεί με τηλεχειριζόμενο εξοπλισμό κι έτσι όλες οι ενέργειες να γίνονται χωρίς αλλαγή περιβάλλοντος από το χρήστη.  

Συνοπτικά θα έλεγα ότι η χρήση της εφαρμογής SmartWater οδηγεί στην καλλιέργεια μιας νέας κουλτούρας για την ορθολογικότερη χρήση του νερού τόσο στο προσωπικό του φορέα όσο και στους αγρότες. 

Να προσθέσω ότι ο φορέας όχι μόνο δεν θα επιβαρυνθεί οικονομικά από τη χρήση της εφαρμογής αλλά μπορεί να έχει και κέρδος. 

Μελλοντικά μπορεί να δώσει τη δυνατότητα χρέωσης ανάλογα με τη χρήση του αρδευτικού νερού. 

Με τη διαχείριση του νερού και ειδικότερα του αρδευτικού ασχολούμαστε εδώ και μερικά χρόνια. Ήδη διαθέτουμε στην αγορά την εφαρμογή Agrenio η οποία δίνει στους αγρότες συγκεκριμένες συμβουλές για το πόσο και πότε να ποτίσουν τα χωράφια τους με τη χρήση αισθητήρων εδάφους ή μετεωρολογικών δεδομένων. Η εφαρμογή SmartWater θα έλεγα ότι είναι το επόμενο βήμα στη διαχείριση του αρδευτικού νερού κι αυτό που ίσως έχει το μεγαλύτερο αντίκτυπο μιας και οδηγεί στο εξορθολογισμό της χρήσης του νερού σε μεγάλες εκτάσεις. 

 1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι η τεχνολογία θα βοηθήσει στην εύρεση λύσεων που διασφαλίζουν τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων στην χώρα μας και στην Ευρώπη;

Το νερό είναι ένας φυσικός πόρος που καταλαμβάνει περίπου το 70% της γης. Παρόλο που υπάρχει νερό πάνω στη γη περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, δεν είναι ανεξάντλητο. Κατά τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογική εξέλιξη οδήγησε στην υπερεκμετάλλευση του πολύτιμου αυτού αγαθού με τη χρήση όλο και περισσότερο από τα αποθέματα υπόγειου νερού. Δημιουργήθηκε τότε και μια αντίληψη ότι το νερό είναι ανεξάντλητο, πράγμα που προφανώς δεν ισχύει. Επίσης μια λανθασμένη αντίληψη είναι ότι όσο περισσότερο νερό ρίξει κάποιος σε μια καλλιέργεια, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η απόδοση. Το νερό φυσικά και είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη των φυτών, όμως η υπερβολική χρήση νερού μπορεί να επιφέρει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα και να οδηγήσει σε ασθενικά φυτά. Σήμερα ο Νέες Τεχνολογίες με τη χρήση του διαδικτύου, τους αισθητήρες, την Τεχνητή Νοημοσύνη και άλλα εργαλεία που διαθέτει έρχεται να ανατρέψει αυτό το ισοζύγιο στη χρήση του νερού. Η τεχνολογία μπορεί να συμβάλει στην ανατροπή της κουλτούρας σχετικά με τη χρήση του νερού και να οδηγήσει σε πιο ορθολογική χρήση του. Το πρώτο βήμα για οποιαδήποτε αλλαγή, γνωρίζουμε ότι είναι οι ακριβείς μετρήσεις. Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων οι επιστήμονες και οι αρμόδιοι θα μπορέσουν να βρουν λύσεις που να διασφαλίζουν τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων στην χώρα μας και σε οποιαδήποτε χώρα. 

 1. Πόσο εύκολος είναι ο χώρος της τεχνολογίας και της καινοτομίας για τις γυναίκες επιχειρηματίες και ποιες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζετε;

Ο χώρος της τεχνολογίας και της καινοτομίας για τις γυναίκες παρουσιάζει επιπλέον δυσκολίες, κι αυτό όχι επειδή οι γυναίκες υστερούν σε γνώσεις και δεξιότητες αλλά εξαιτίας της κουλτούρας. Η κουλτούρα είναι αυτή που προκαλεί εμπόδια επιπλέον αυτών που αντιμετωπίζει οποιοσδήποτε ασχολείται με αυτούς τους τομείς. Ξέρετε, πολλές γυναίκες στο παρελθόν είχαν ασχοληθεί και είχαν παρουσιάσει εξαιρετικά αποτελέσματα στο χώρο της τεχνολογίας. Σιγά σιγά όμως βλέπουμε όλο και λιγότερες γυναίκες να ασχολούνται με την τεχνολογία κι αυτό συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ξαφνικά οι γυναίκες δεν τα καταφέρουν πια με την τεχνολογία, είναι το κοινωνικό αφήγημα που τις αποτρέπει. Είναι καιρός αυτό το αφήγημα να ανατραπεί γιατί τελικά δεν είναι μόνο οι γυναίκες χαμένες αλλά ολόκληρη η κοινωνία. Οι γυναίκες μπορούν να φέρουν νέα οπτική στην τεχνολογία και την καινοτομία. Αυτή η νέα οπτική ξενίζει στην αρχή κι αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχω αντιμετωπίσει. Θα πρέπει να ασχοληθώ και να αφιερώσω ενέργεια και χρόνο για να πετύχω την αποδοχή, το σημείο μηδέν, εκεί από όπου ξεκινάν συνήθως οι άνδρες. Υπάρχει μια αμηχανία τουλάχιστον για το γεγονός ότι μια γυναίκα ασχολείται με την τεχνολογία, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα ταυτόχρονα. 

 1. Τι στόχους έχετε για το μέλλον, μετά και τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό InnoWise Challenge Lab; Πως σας φαίνεται η εμπειρία συμμετοχής σε έναν διαγωνισμό καινοτομίας που διοργανώνεται από έναν σημαντικό ευρωπαϊκό φορέα;

Και μόνο η συμμετοχή μου στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό Innowise Challenge Lab θεωρώ ότι είναι επιτυχία. Είναι μια πολύ πλούσια εμπειρία που με έχει φέρει σε επαφή με αξιόλογους ανθρώπους που ασχολούνται με το νερό σε όλη την Ευρώπη. Η βοήθεια που μας παρέχουν οι μέντορες αλλά και όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το διαγωνισμό είναι πέρα από κάθε φαντασία. Η ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων με την ελίτ της Ευρώπης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος με έχει εξιτάρει και μου δίνει τεράστια δύναμη να συνεχίσω. 

Είτε κερδίσω κάποιο βραβείο είτε όχι, έχω κερδίσει ήδη πολλά. Φυσικά και το βραβείο είναι σημαντικό και θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να πάρω κάποιο. 

Ο διαγωνισμός μπορεί να γίνει η αρχή για το άνοιγμα σε άλλες αγορές στην Ευρώπη αλλά και εκτός Ευρώπης για το SmartWater. Είναι πολλοί αυτοί που παρακολουθούν το διαγωνισμό και ενδιαφέρονται για τις καινοτομίες που παρουσιάζονται. Στόχος μου είναι να προχωρήσει η υπηρεσία σύντομα σε αγορές και εκτός της ελληνικής. Η αρχή μπορεί να γίνει με χώρες με παρόμοιες συνθήκες διαχείρισης του αρδευτικού νερού όπως οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, τα Βαλκάνια και η Μεσόγειος. 

Επίκαιρα Πρόσωπα

Αφροδίτη Κράβαρη: θηλυκό Su-57 στο χώρο της πολιτικής;

Η Αφροδίτη βρέθηκε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη και μπορέσαμε να τα πούμε από κοντά. Κάθισε μπροστά μου με τη μάσκα και όσα χρόνια τη γνωρίζω εξακολουθεί να βάζει στο αθόρυβο το κινητό και να παίρνει στο χέρι μολύβι και χαρτί όταν αφοσιώνεται να σου μιλήσει για δουλειά. Όση ώρα της μιλάς μπορεί να εμπνευστεί τίτλους, λογότυπα, μηνύματα και είναι εντυπωσιακό το πώς άφησε πίσω μια διαδρομή για ακαδημαϊκή καριέρα για τον άγνωστο χώρο του Digital τότε. Ποτέ δεν είσαι σίγουρος με τι ακριβώς ασχολείται… επικοινωνιολόγος στα χαρτιά μα τι παραπάνω ακόμα; 

Την έχουμε δει να αναλαμβάνει εταιρείες, brands, πολιτικούς, υπηρεσίες , να αρθρογραφεί, να σχεδιάζει τη στρατηγική και την επικοινωνία σε οργανισμούς, να φωτογραφίζει και να φωτογραφίζεται, να ασχολείται με design,να σου τρέχει καμπάνιες στα social media, να διδάσκει για digital media, να σε ντύνει, να παθιάζεται με το public speaking ή να ενισχύει το personal branding σου. Η πένα της είναι πάντα καυστική και αυτό που σκέφτεται θα στο δηλώσει ευθαρσώς αδιαφορώντας αν το πάρεις στραβά ή όχι. Μαζί της δε τσακώνεσαι ποτέ. Θα σου δώσει το χώρο και το χρόνο σου και είναι σίγουρο πως θα επιστρέψεις αργά ή γρήγορα κοντά της – έχει το κοκκαλάκι της νυχτερίδας.  Αυτό το κορίτσι που κατακλύζει με περιεχόμενο τα social media, δύσκολα θα σε κάνει φίλο στο Facebook & με μεγάλη ευκολία θα σε πετάξει έξω από το Instagram αν την ενοχλείς δίχως λόγο. 

Πήρε μια μεγάλη απόφαση να αφήσει πίσω κάποιους τομείς και να ασχοληθεί ενεργά πίσω από τα φώτα με την πολιτική αν και στο παρελθόν θυμάμαι πως μου έλεγε πως δεν ήθελε να το κάνει. 

Μια απολαυστική συνέντευξη εφ’όλης της ύλης με τη δική της πάντα ανατρεπτική ματιά. 

 

Ξέρεις τι είναι το Su-57;

 

 • Χαχαχα Θα έπρεπε;  Όχι! Εγώ θα έπρεπε να ρωτήσω γιατί διάλεξες τέτοιο τίτλο! Περίμενε να δω.

 

[ανοίγει google, διαβάζει και σοβαρεύει για 2 λεπτά, αφήνει πάλι κάτω το κινητό και γελάει]

Είχα διαβάσει πρόσφατα ένα άρθρο για αυτό το μαχητικό αεροσκάφος,  το οποίο είναι από τα καλύτερα του κόσμου και διαθέτει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης πτήσης, πλοήγησης, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου,  πυροβόλα λέιζερ κά. Είναι ένα μαζικό υπερόπλο.  Σκέφτηκα  πως σου ταιριάζει αν αναλογιστεί κανείς πως είσαι πολυεργαλείο, πως εντοπίζεις το issue από μίλια μακριά, εγκλωβίζεις εύκολα στόχους και έχεις εξωτικές δυνατότητες εξόντωσης . Υψηλές προδιαγραφές και απαιτήσεις. Θα το δεχτείς ως τίτλο;

 

 • Αν και έχω τρέλα με τα αεροπλάνα, να φανταστείς πως ήθελα να γίνω πιλότος μικρή ανάμεσα στα άλλα, είμαι εντελώς άσχετη. Αυτή ήταν η νέα γνώση της μέρας. Δε θα σχολιάσω κάτι άλλο. 

 

 

Πίσω ή μπροστά από τα φώτα στην πολιτική;

 • Χαχαχα μου τη φυλούσες. Προς το παρόν πίσω. Εγώ βρίσκομαι εδώ για να προσφέρω βάσει τεχνογνωσίας τον καλύτερο εαυτό μου στηρίζοντας μόνο ανθρώπους που πραγματικά πιστεύω. Να τους προετοιμάζω, να βελτιώνω τη δημόσια εικόνα τους, να τους βοηθώ με τα λεκτικά τους, με τη μη λεκτική επικοινωνία τους και να βάζω μαζί τους μεγάλους στόχους. Δε με νοιάζουν οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι, ούτε να κάνω κάτι απλά για λίγο και να εγκαταλείψω. Είμαι εδώ για να είμαι δημιουργική μέχρι αηδίας, γρήγορη, αποτελεσματική και φυσικά να μαθαίνω όσα περισσότερα μπορώ γιατί όσα γνωρίζεις εσύ δεν τα ξέρουν άλλοι, και όσα ξέρουν οι άλλοι τα αγνοείς εσύ- η γνώση είναι δούναι και λαβείν και εγώ αγαπώ τη δια βίου μάθηση. Αν με ρωτάς αν θα έβαζα ποτέ υποψηφιότητα για κάτι, όχι δε νομίζω πως θα το έκανα, δουλειά μου είναι να προετοιμάζω άλλους και να είμαι στο στενό κύκλο των συμβούλων τους.  Επειδή στη ζωή όμως όλα είναι ρευστά και δε ξέρεις τι σου ξημερώνει, η μοναδική υποψηφιότητα που θα μπορούσα να σκεφτώ ή θα ταίριαζε σε αυτό που είμαι είναι μόνο για Ευρωβουλή.

 

Πως πήρες την απόφαση να δώσεις εξωστρέφεια σε αυτό που κάνεις στη ΝΔ; Τι ακριβώς κάνεις αυτήν την στιγμή;

 

 • Άπαξ και πάρεις μια απόφαση, πρέπει να την υποστηρίξεις. Ως υπεύθυνη Επικοινωνίας & Digital Media της Γραμματείας Παραγωγικών Τομέων της ΝΔ, αν μη τι άλλο πρέπει να πρεσβεύω αυτό που λέει η λέξη: επικοινωνία. Και δε νοείται επικοινωνία χωρίς εξωστρέφεια. Προσπαθώ συνεχώς να περνώ το μήνυμα πως γίνονται τόσα πολλά πράγματα που ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Η συγκεκριμένη Γραμματεία επανδρώνεται συνεχώς ακόμα και μέχρι σήμερα με πολύ ποιοτικά και σημαντικά στελέχη της αγοράς. Αν φανταστείς πως η κάθε μικρομεσαία επιχείρηση που ανήκει σε παραγωγικό τομέα βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα της γραμματείας μας, θα καταλάβεις πως οι ιδέες, οι ενέργειες, οι συναντήσεις, οι πρωτοβουλίες, είναι πολυπληθείς – διαδικτυακά βέβαια πλέον. Επεξεργαζόμαστε και αξιολογούμε προτάσεις, προβλήματα, αφουγκραζόμαστε την κοινωνία και προσπαθούμε να βρούμε απτές λύσεις στα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θεωρούμε τους επαγγελματίες ως κρίσιμους παράγοντες στήριξης και αύξησης του εθνικού εισοδήματος και ως τέτοιους τους αντιμετωπίζουμε. Όλες οι δράσεις αυτές όμως δεν είχαν μέχρι σήμερα την εξωστρέφεια που έπρεπε. Νευριάζω πολύ όταν μου λένε…τι κάνετε πια; Αν ήξερε την ενέργεια, το ζήλο, το χρόνο και τη δουλειά που αφιερώνουμε καθημερινά, δεν θα το έλεγε αυτό. Όλοι περιμένουν με ένα μαγικό ραβδί να αλλάξει ο τόπος μεμιάς. Εγώ πιστεύω πως ο καθένας πρέπει να βάζει το δικό του λιθαράκι και με τις πράξεις του να δίνει το παράδειγμα. Να δείχνει το δρόμο. Η δουλειά που γίνεται στη ΝΔ, τόσο στη δική μας Γραμματεία, στις υπόλοιπες, όσο και στη κεντρική διοίκηση, θα έπρεπε να αναπτερώνει κάθε πολίτη πως υπάρχει μέλλον γι αυτή τη χώρα και ότι η χώρα κινείται με ρυθμούς της εποχής της πλέον. Πάμε μπροστά και δεν κοιτάμε πίσω, παρά μόνο για να μη ξανακάνουμε ίδια λάθη.

 

 

Στην πολιτική παρατηρείται να χρησιμοποιούνται συχνά από πολιτικούς τεχνάσματα και τακτικές όταν δε μπορούν  να ανταπεξέλθουν σε μια ερώτηση ή όταν στριμώχνονται επικοινωνιακά. Θεωρείς πως είναι μια καλή λύση για να αποφύγεις να απαντήσεις;

 

 • Είναι μια λύση για να αποφύγεις ή να δημιουργήσεις μια συγκεκριμένη εικόνα, ή ακόμα και να διαμορφώσεις ένα συγκεκριμένο κλίμα ανάλογα με το που θέλεις να οδηγήσεις την κουβέντα. Ένας έμπειρος δημοσιογράφος δε θα σε αφήσει να ξεφύγεις, αλλά και ένας έμπειρος ή καλά μαθητευόμενος πολιτικός μπορεί να ξεγλιστρήσει αν είναι διαβασμένος.  Το θέμα είναι ένα: ένα τέχνασμα ή μια στρατηγική σε γλυτώνει προσωρινά κι αυτό το αντιλαμβάνεται ο θεατής – όταν δεν είσαι ακριβής στις απαντήσεις σου. Ο δημόσιος λόγος είναι δύσκολος. Δεν αρκεί να διαβάζεις και να αναπαράγεις ένα κατεβατό από δηλώσεις. Θέλει ταλέντο να δημιουργείς θετικό κλίμα υπέρ σου και με βάση τη συνεπή και αξιόλογη πορεία σου να δείχνεις πως δεν ήρθες για να φύγεις.

 

 

Τι διαφορετικό έχει η πολιτική επικοινωνία; Την προτιμάς από την εταιρική;

 

 • Για μένα δεν παίζει ρόλο το είδος, αλλά η ουσία. Θέλω να «δένομαι» χειροπόδαρα με όποιον αναλαμβάνω γιατί η επικοινωνία δεν είναι 5 βήματα γραμμένα σε ένα χαρτί, ούτε 2 συμβουλές που θα τις υλοποιήσεις και θα πετύχεις το στόχο σου. Ξέρεις έχει πολύ μεγάλη σημασία η μη λεκτική επικοινωνία στην οποία και εξειδικεύομαι σε συνδυασμό με το personal branding. Ο τρόπος που θα ντυθείς, τα χρώματα που θα επιλέξεις, η ματιά σου, πόσο δυνατά ή όχι θα σφίξεις το χέρι του άλλου σε χειραψία αν και δεν υπάρχουν χειραψίες πια, η στάση του σώματός σου, το χαμόγελό σου, οι εκφράσεις του προσώπου σου, το περπάτημά σου, η οικειότητα με τους γύρω σου, η αύρα σου στο χώρο σε διαπροσωπικό ή όχι επίπεδο, όλα παίζουν μεγαλύτερη σημασία από όση ίσως πιστεύεις. Σημασία δεν έχει τι λες, αλλά πως το λες. Ακόμα κι ένα μεγάλο ψέμα, με ωραίο περιτύλιγμα και φρου φρου θα το καταπιείς σαν τη μεγαλύτερη αλήθεια. Μη μου πεις πως δεν το έχεις δει αυτό στην πολιτική ιστορία! Η πολιτική επικοινωνία με γοητεύει περισσότερο γιατί απευθύνεται σε ευρύ κοινό και το ευρύ κοινό είναι απρόβλεπτο. Αυτό ενέχει τη μεγαλύτερη γοητεία. 

 

 

Υπάρχει κάτι που εσύ λόγω δουλειάς δίνεις ιδιαίτερη σημασία επικοινωνιακά, αλλά διακρίνεις πως δε γίνεται στην πλειοψηφία της Κυβέρνησης;

 

 • Θα σου πω. Εγώ δίνω μεγάλη αξία στα σχόλια του κόσμου. Αφιερώνω μέσα στη μέρα 2 ώρες που κάνω αποδελτίωση σχολίων, φράσεων και κλίματος. Αυτό δε ξέρω αν γίνεται στο πρωθυπουργικό γραφείο από συγκεκριμένη ομάδα που επιβάλλεται να κάνει μόνο αυτό, αλλά εγώ το κάνω και στις υπόλοιπες δουλειές μου που δεν αφορούν την πολιτική. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να αφουγκράζεσαι τη γνώμη του κόσμου που ευθαρσώς γράφει δημόσια πια σχολιασμούς με ύφος – άλλοτε με θετικό, άλλοτε με αρνητικό πρόσημο. Κατανοείς τι αισθάνονται, τι σκέφτονται, τι συζητάνε στις παρέες τους, τα παράπονά τους, το θυμό τους, τις ελπίδες τους, την αγανάκτησή τους. Όλα αυτά τα μαζεύεις σε μια γαβάθα και με το feedback που παίρνεις προχωράς. Δε νοείται να θέλεις να έχεις social media και να προωθείς τα μηνύματά σου, αλλά όταν έρχεται η ώρα του σχολιασμού να απουσιάζεις. Παρατηρώ posts με πολλά σχόλια και ο συγγραφεύς δε μπαίνει καν στον κόπο να πατήσει ένα like στα σχόλιά τους ή να κουβεντιάσει μαζί τους. Τώρα θα με ρωτήσεις και σε προλαβαίνω, αν πρέπει ή όχι να απαντάμε σε σχόλια χρηστών. Εξαρτάται. Αν σε έπαιρνα τηλέφωνο να σου πω πως το προϊόν σου που μόλις αγόρασα δεν ήταν καλό, θα μου το έκλεινες στα μούτρα; Αν σε καλούσα για χρόνια πολλά, θα έβλεπες ποιος ήμουν και δε θα το σήκωνες;  Το μέσο αλλάζει, όχι η επικοινωνία, ούτε η στρατηγική. Εξαρτάται τι είδους διαχείριση crisis θέλεις να κάνεις. Πόσο κοντά θέλεις να είσαι με το community που φτιάχνεις. Πόσο σε ενδιαφέρει ή βαριέσαι να ασχοληθείς. Αυτή τη δουλειά φυσικά ποτέ δεν την κάνει το άτομο μόνο του, αλλά η ομάδα του, οι σύμβουλοί  του. Είσαι γελασμένος αν θεωρείς πως μπορείς να διαχειριστείς όλο αυτό, όπως μιλάς με ένα φίλο σου απλά στο messenger. 

 

Βασικά γνωρίσματα του χαρακτήρα σου;

 

 •  Υπομονετική μέχρι αηδίας, επίμονη/ προσηλωμένη στον εκάστοτε στόχο, ετοιμόλογη, ειλικρινής & απαιτητική/τελειομανής.

 

 

Σε ποια περίπτωση θα έλεγες ψέματα;

 

 • Σε καμιά. Τα μεγαλύτερα ψέματα τα λέω στον εαυτό μου, αλλά πια με ξέρει και μου λέει “πόσο νομίζεις ακόμα πως μπορείς να ξεγελάς εμένα και τους άλλους;”. ‘Ετσι ούτε εκεί τολμώ να πω πλέον.

 

Facebook,Messenger,  Instagram ή Tik Tok;

 

 • Χαχαχ όλα. Fb για τους φίλους & για προβολή της δουλειάς, Messenger για τα προσωπικά μου, Instagram με κλειστό προφίλ για τη φωτογραφία που τόσο αγαπώ και tik tok για την καραντίνα! 

 

Πες μου κάτι που δε μπορεί να γνωρίζει ο κόσμος που συνεργάζεται ή συναναστρέφεται μαζί σου;

 

 • Μ’αρέσει η ποίηση, γράφω κιόλας, η φωτογραφία, τα πορτραίτα κυρίως και είμαι εξαιρετική στη ζαχαροπλαστική 

 

Τι δεν αντέχεις σε άνθρωπο;

 

 • Την τσιγκουνιά και την αγένεια. 

 

Πότε ήταν η τελευταία φορά που έκλαψες;

 

 • Πολύ πρόσφατα. 

 

Τι σχέση έχεις με το κινητό σου; Πως προλαβαίνεις να απαντάς τόσο γρήγορα πάντα;

 • Η σχέση μου με το κινητό μου είναι ερωτική! Το θέλω συνέχεια δίπλα μου, απαγορεύεται να το αγγίξεις χωρίς την έγκρισή μου και έχω τρελή εξάρτηση γιατί είναι η προέκταση του χεριού μου στη δουλειά και στις επικοινωνίες μου. Η αλήθεια είναι πως είμαι πολύ γρήγορη, ναι, αλλά αυτό συμβαίνει γιατί το online είναι ζωντανός οργανισμός. Όπως όταν σου μιλάω, σε κοιτώ στα μάτια και περιμένω να μου απαντήσεις, έτσι και οι χρήστες αναμένουν μια απάντηση από σένα όχι απλά άμεσα, αλλά τώρα. Όποιος δε μπορεί να ανταπεξέλθει σε τέτοιο ωράριο ή πίεση δε μπορεί να ασχοληθεί επαγγελματικά με τα social media. Τα social media δεν είναι ααα τι ωραία μέρα έχουμε σήμερα, ας ανεβάσουμε ένα post. Αντιθέτως, καθετί που αναρτάται σε επαγγελματικό προφίλ πρέπει να είναι απόρροια στρατηγικής, σε σωστή ώρα, με σωστό ύφος, γραφή και φυσικά να περιμένεις διάδραση. Στα προσωπικά μου μηνύματα απαντώ αμέσως μόνο όταν κάτι με ενδιαφέρει πολύ χαχα

Λογική ή ένστικτο;

 

 • Ένστικτο, διαίσθηση και συναίσθημα. Έχω πολύ ισχυρό τέτοιο τρίγωνο που δε με έχει αφήσει να πέσω έξω ποτέ. Ούτε σε δουλειά, ούτε σε άνθρωπο, ούτε στα προσωπικά μου. Η λογική καταστρέφει τα καλύτερα μυαλά, κρίμα δεν είναι;

 

 

Αναπολείς πίσω τα χρόνια ως ξενόγλωσση καθηγήτρια; Σου λείπει η διδασκαλία; Πόσο διαφορετική ζωή έκανες τότε;

 

 • Ωραία ερώτηση. Είναι σα να σε ρωτάω αν θυμάσαι τη ζωή σου πριν το κινητό τηλέφωνο.  Είναι ριζική η αλλαγή. Θα σου πω τι μου έχει λείψει. Ο πίνακας και οι κιμωλίες. Τα γραπτά στην τσάντα μου και τα πράσινα στυλό γιατί ποτέ δε διόρθωνα με κόκκινο, το θεωρούσα πολύ επιθετικό. Μου λείπουν τα ιδιαίτερα μαθήματα και τα απροειδοποίητα τεστ που τους έβαζα. Η διδασκαλία είναι ιερό πράγμα. Διαμορφώνει χαρακτήρα και 

 • προσωπικότητα. Ανοίγει το νου και τους ορίζοντες. Ήταν ο λόγος που στο πρώτο μου μάστερ επέλεξα τη διδακτική της τεχνολογίας με κατεύθυνση στο eLearning. Αυτό που συνέβη στην καραντίνα το Μάρτιο, ήξερα πως θα γίνει από το 2009. Ηλεκτρονική μάθηση, διδασκαλία, εργασία, επικοινωνία.  Έχω μεγάλη διόραση στο να βλέπω τι έρχεται μπροστά και να προετοιμάζομαι γι αυτό. Η ζωή που έκανα τότε ήταν πολύ διαφορετική, χωρίς κινητά, χωρίς social media, χωρίς φρενήρεις ρυθμούς, περισσότερη προσωπική επαφή που εγώ την κρατώ μέχρι σήμερα με όσους θέλω και φυσικά με λιγότερη αβεβαιότητα και ρευστότητα από ό,τι ζούμε σήμερα. 

 

 

Ποιο είδος ανθρώπων λατρεύεις;

 

 • Λατρεύω όσους ρισκάρουν. Αυτούς που βγαίνουν από τη ρουτίνα τους και τολμούν να ζήσουν. Η ζωή είναι μια διαδρομή με σταυροδρόμια, ανθρώπους, εμπειρίες, πεπραγμένα, συναισθήματα και άγνωστες έννοιες που ίσως δεν καταλάβουμε ποτέ. Φαντάσου να έπρεπε να διανύσεις αυτήν τη διαδρομή στην ίδια ταχύτητα, με τον ίδιο συνεπιβάτη, στο ίδιο αμάξι, από τον ίδιο δρόμο. Προτιμώ να πεθάνω τώρα παρά να με σκοτώσει η ρουτίνα και η δειλία μου για αλλαγή. Είμαι άνθρωπος που αν το ένστικτό μου λέει πως αξίζεις, θα ρισκάρω για σένα. Τόσο απλά. 

 

Σε έχουν υποτιμήσει ποτέ στη δουλειά; Πως αντιδράς;

 

 • Ναι το έχουν κάνει. Δεν τους αδικώ. Οι Έλληνες έχουμε γεννηθεί για να κατασπαράζει ο ένας τον άλλο.Στο εξωτερικό περπατάς ανάμεσα σε δάφνες και κρέμονται από το χείλη σου.  Οι ίδιοι βεβαίως  που με υποτίμησαν, ζήτησαν μετά από καιρό συγγνώμη. Οι λόγοι συνήθως ήταν πως δεν αναγνώρισαν αλλού τη συνέπεια, τον επαγγελματισμό και την οργάνωσή μου & ότι όταν βλέπεις το χειρότερο, εκτιμάς το καλύτερο.  Δεν κρατώ καμιά κακία ποτέ. Δε βροντοφωνάζω ποτέ ό,τι κάνω. Αφήνω τη δουλειά μου να μιλάει για μένα και έτσι ενεργοποιείται πολύ εύκολα το word of mouth. Δε θα σου πουλήσω ποτέ άμεσα τη δουλειά μου, δε με ενδιαφέρει. Δίνω συναισθηματικό πρόσημο σε ό,τι αναλαμβάνω γιατί είτε είσαι προϊόν, είτε υπηρεσία, είτε οργανισμός, είτε πρόσωπο, έχεις να κάνεις με ανθρώπους και οι άνθρωποι μόνο όταν συνδέονται συνειρμικά συναισθηματικά μαζί σου μπορούν να σε ακούσουν και να δεχτούν το μήνυμα που έχεις να τους πεις.

 

 

 

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις μόλις ξυπνάς;

 

 • Κοιτάζω το κινητό μου. Μ’ αρέσει να βλέπω καλημέρα από τους ανθρώπους που αγαπώ. Μου φτιάχνει τη μέρα.

 

Πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία στις μέρες μας;

 

 • Πολύ σημαντική γιατί τείνει να εξαλειφθεί. Για να υπάρξει όμως καθαρή επικοινωνία πρέπει το μήνυμα που διαβιβάζεται από τον πομπό από ένα συγκεκριμένο μέσο να φτάνει και να κατανοείται πλήρως από τον αποδέκτη. Δεν είμαι σίγουρη πως συμβαίνει αυτό. Ο καθένας λέει αυτό που θέλει, ο αποδέκτης καταλαβαίνει τα μισά, η κατανόηση συνήθως είναι αμφίσημη και ελλιπής. Σκύβαλα επικοινωνίας τα ονομάζω εγώ. Γι αυτό είμαι λάτρης της μη λεκτικής επικοινωνίας. Όσα μπορείς να πεις με τη γλώσσα του σώματος και με τα μάτια, δε μπορούν να εκφραστούν ούτε με υπόμνημα. Τα μάτια είναι το ισχυρότερο μέσο για να λες αυτό που θες ακόμα κι αν η γλώσσα σου σχηματίζει άλλες λέξεις. 

 

Θα έχουμε ξανά καραντίνα;

 

 • Αν συνεχίσουμε να είμαστε ανεύθυνοι, να μην καταλαβαίνουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης, να περιφερόμαστε σαν να μην υπάρχει αύριο αγνοώντας τον κίνδυνο, να μην ακούμε τους ειδικούς και να μην είμαστε παραδείγματα προς μίμηση ατομικής ευθύνης, ναι μπορεί να έχουμε ξανά. Μέχρι στιγμής λαμβάνονται όλα τα μέτρα για να το αποφύγουμε. Δεν είναι πυρηνική φυσική για να κατανοήσει κανείς πως η δημόσια υγεία είναι πρώτη στην ατζέντα. Είμαστε παράδειγμα προς μίμηση παγκοσμίως γιατί πήραμε δύσκολα μέτρα στην αρχή και τα τηρήσαμε. Αν χρειαστεί να γίνει ξανά, ας γίνει. Η μαθηματική πράξη είναι εύκολη. Φοράς τη μάσκα σου, πλένεις τα χέρια σου, αποφεύγεις το συνωστισμό. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι απορώ.

 

Έχεις κάνει τεστ για covid;

 

 • Ναι έχω κάνει. Προφανώς ήταν αρνητικό, αλλά θεωρώ πως θα ξανακάνω. 

 

Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι; Σηματοδοτεί κάτι;

 

 • Έτσι ξαφνικά, Ρέμος. Ναι, είναι ιδιαίτερο για μένα. 

 

Υπάρχει ερώτηση που θα ήθελες να σου κάνω και δεν την έκανα; 

 

 • Θα ήθελα να σου πω περισσότερα περί επιχειρήσεων και τι βλέπω να έρχεται μπροστά από θέμα τεχνολογίας, αλλά μάλλον την επόμενη φορά. Θα είμαι και περισσότερο προετοιμασμένη!

 

 

Continue Reading

Επίκαιρα Πρόσωπα

Δήμητρα Χριστοπούλου: «Φιλανθρωπικό έργο με “Σκοπό Ζωής”»

Ο «Σκοπός Ζωής» είναι φιλανθρωπικός οργανισμός που έχει «αγκαλιάσει» δημιουργούς και καλλιτέχνες. Στόχος του είναι μέσα από τις δράσεις του να αναδεικνύει το ταλέντο και το έργο των εθελοντών-συνεργατών του, ενισχύοντας τη δημιουργικότητά τους και παράλληλα αποδίδοντας φιλανθρωπικό έργο στις κατά τόπους κοινωνίες. Με πάνω από 400 εθελοντές, πάνω από 60 φιλανθρωπικά bazaar έχει στηρίξει περισσότερα από 60 ιδρύματα, οργανισμούς και δομές στήριξης σε συνεργασία με 16 Δήμους σε όλη την Ελλάδα. Η Δήμητρα Χριστοπούλου είναι εμπνεύστρια και διαχειρίστρια του «Σκοπού Ζωής» και μας μίλησε για το έργο τους με αφορμή την εκδήλωση Recycling Fashion που διοργανώνουν 26-27 Σεπτεμβρίου στο Αίθριο στη ΧΑΝΘ στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να συγκεντρώσουν χρήματα για την ενίσχυση με υγειονομικό υλικό της Πνευμονολογικής Κλινικής Παπανικολάου Θεσσαλονίκης.

Κα Χριστοπούλου συστήστε μας την ομάδα σας και μιλήστε μας για το πώς αποφασίσατε να δημιουργήσετε τον φιλανθρωπικό οργανισμό “Σκοπό Ζωής”;

 

Η κεντρική μας ομάδα αποτελείται από τον Ιωάννη Παναγόπουλο και εμένα, που είμαστε διαχειριστές του φιλανθρωπικού οργανισμού “Σκοπός Ζωής”, την Ξανθή Παπαδημητρίου υπεύθυνη εθελοντών και τους εθελοντές- συμβούλους:Χρύσα Σαραντοπούλου δημοσιογράφο- πρέσβειρα μας και ιδιοκτήτρια του “Best News”, την Ελευθερία Καμπούρογλου δημοσιογράφο και Communication Manager, την Δήμητρα Οικονόμου υπεύθυνη για το eshop μας, την Εύη Κολιαδήμα κοινωνική λειτουργό, σύμβουλο ψυχικής υγείας και συγγραφέα και την Ελπίδα Μηναδάκη δημοσιογράφο, συγγραφέα και θεατρική παραγωγό. Πρέπει να γνωρίζεται όμως ότι όλη μας η δύναμη είναι οι 400 εθελοντές μας που δραστηριοποιούνται σε 16 πόλεις στην Ελλάδα και αυτοί είναι η ψυχή του φιλανθρωπικού οργανισμού, που μέσα από τις δραστηριότητές τους προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Συνοδοιπόρος μου στην απόφαση δημιουργίας ενός διαφορετικού φιλανθρωπικού οργανισμού, του “Σκοπός Ζωής” ήταν η σκέψη ότι είναι χαμένη ενέργεια και χρόνος να ασκώ κριτική σε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μου. Έτσι αποφάσισα να επικεντρωθώ στη δημιουργία ενός οργανισμού που θα βοηθήσει την προσωπική εξέλιξή μου ως άνθρωπο, αλλά και όλων όσοι το επιθυμούν.

 

Ποια είναι η καινοτομία του οργανισμού σας;

Η καινοτομία στον οργανισμό μας είναι ότι εστιάζουμε απευθείας στον συνάνθρωπο μας δίνοντας του την ευκαιρία και την δυνατότητα να δει τα πράγματα με θετική ματιά. Στηρίζουμε τον άνθρωπο και επικεντρωνόμαστε στην ενθάρρυνσή του, προκειμένου να προωθήσει μέσα από συλλογικές δράσεις τη δουλειά του. Σκοπός μας είναι να δώσουμε στους εθελοντές-συνεργάτες μας την ευκαιρία και τα εργαλεία να δημιουργήσουν ξανά, πάνω σε γερές βάσεις, να τους δώσουμε πίσω τη χαμένη αξιοπρέπεια, αυτοπεποίθηση και δύναμη να προχωρήσουν στη ζωή. Στόχος μας δεν είναι να τους προσφέρουμε οικονομική ενίσχυση μόνο και στήριξη όταν το χρειάζονται, αλλά και το έναυσμα να βρουν τον επαγγελματικό τους δρόμο ξανά. Δεν είναι λίγοι οι επιτυχημένοι επαγγελματίες που ξεκίνησαν μαζί μας. Στηρίζουμε την ψυχολογία, την αυτοπεποίθηση, το δικαίωμα για ζωή, όχι μόνο τους ίδιους, αλλά και στις οικογένειές τους. Ας θυμηθούμε το «ουδέν κακό αμιγές καλού».

 

Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι έχετε βοηθήσει τους συνανθρώπους μας;

Δίνοντας τους διέξοδο να ανακαλύψουν τα θέλω τους, να αξιοποιήσουν τον χρόνο τους, να βρουν χαρά μέσα από την δημιουργία και την έμπνευση προβάλλοντας ο καθένας το ταλέντο του. Ταυτόχρονα να στηρίζουν ανθρώπους στον τόπο τους που πραγματικά το χρειάζονται.

 

Περισσότερες γυναίκες ή άνδρες είναι εθελοντές σας; Είναι οι γυναίκες πιο ευαισθητοποιημένες στον ζήτημα του εθελοντισμού; Αν ναι που το αποδίδεται αυτό;

Οι γυναίκες είναι πιο ευαισθητοποιημένες γιατί έχουν πολλούς ρόλους στην ζωή τους (της κόρης, της μαμάς, της γιαγιάς, της αδελφής, της φίλης, της συντρόφου, της νοικοκυράς, της εργαζόμενης κ.α).Οι άντρες είναι λιγότερο ευαισθητοποιημένοι αν και τα τελευταία χρόνια αυτό φαίνεται ότι αλλάζει.

 

Υπάρχει ανάγκη ανθρώπινου δυναμικού, εθελοντών και με ποιους τρόπους μπορεί κάποιος να συμμετάσχει στις δράσεις σας; 

Οι εθελοντές είναι πάντα ευπρόσδεκτοι και απαραίτητοι για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε περισσότερες δράσεις σε πιο πολλές πόλεις της Ελλάδας δίνοντας στήριξη όπου μας χρειάζονται. Ένας εθελοντής μπορεί να προσφέρει τόσο με τη φυσική του παρουσία, όσο και με τις γνώσεις του. Επαγγελματίες από όλους τους κλάδους: δικηγόροι, γιατροί, εκπαιδευτικοί, επιχειρηματίες,όλοι μπορούν να προσφέρουν ώστε να γίνουμε καλύτεροι, να καταγράψουμε τις ανάγκες όπου υπάρχουν και να μπορέσουμε να τις καλύψουμε. Στο site μας μπορούν να δουν όσοι ενδιαφέρονται περισσότερες πληροφορίες σε περίπτωση που θέλουν να συμμετέχουν στην ομάδα μας ως σύμβουλοι https://skoposzois.gr/simvouloi/, ως εθελοντές προσφέροντας τις δεξιότητές τους https://skoposzois.gr/gine-ethelodis/  και ως εθελοντές συνεργάτες https://skoposzois.gr/gine-ethelodis-sinergatis/ για όσους ενδιαφέρονται να προβάλλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους μέσα από τις δράσεις μας. Επίσης, θα ήταν σημαντικό για οποιον επιθυμεί να προσφέρει τη δωρεά του, όσα μπορεί και 1€, κάνοντας πιο όμορφη τη ζωή ενός συνανθρώπου του μέσα από το https://skoposzois.gr/kane-mia-dorea/.

Μιλήστε μου για την δράση σας “Αλυσίδα Τροφίμων”;

Από την αρχή της πανδημίας κινητοποιηθήκαμε προκειμένου να γίνουμε ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις επιχειρήσεις ειδών πρώτης ανάγκης και όσες οικογένειες χρειάζονται στήριξη. Καταγράψαμε τις ανάγκες σε κοινωνικές δομές (γηροκομεία,ορφανοτροφεία κ.α.) που συνεργαζόμαστε καθώς και μέσα από τους δήμους οικογένειες μεμονωμένες που χρειάζονται στήριξη. Ο αγώνας μας δεν έχει σταματήσει ως σήμερα. Ανάμεσα στις αποδόσεις μας από την συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης είναι και αυτή στον ΚΥΑΔΑ του Δήμου Αθηναίων. Σε αυτή μας την προσπάθεια μπορούν να συνεισφέρουν όλοι, επιχειρήσεις και ιδιώτες. Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστείλουν τα προϊόντα τους στα κεντρικά μας γραφεία στον Πειραιά και εμείς θα φροντίσουμε με απόλυτη διαφάνεια να παραδοθούν σε όσους τα χρειάζονται. Όσοι  ενδιαφέρονται για την δράση μας μπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες από εδώ: https://skoposzois.gr/gine-melos-tis-drasis-mas-alisida-trofimon-prosfere-se-osous-to-exoun-anagi/

 

Καλλιτέχνες, δημιουργοί, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες είναι κάποιοι από τους τομείς που στηρίζει ο φιλανθρωπικός οργανισμός “Σκοπός Ζωής”. Σε μια περίοδο που ο καλλιτεχνικός κόσμος έχει πληγεί ίσως περισσότερο από τους υπόλοιπους εργατικούς κλάδους, εσείς ανοίγετε την αγκαλιά σας και τους βοηθάτε, πώς;

Γενικά η τέχνη έχει πληγεί. Είμαστε δίπλα σε όποιον ζητήσει την στήριξη μας (άλλωστε το έχουμε αποδείξει) δημιουργό και καλλιτέχνη, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες που θα του επιτρέψουν να ανακάμψει.

 

Στις δύσκολες μέρες που διανύουμε είναι πιο δύσκολο να λάβετε χορηγίες προκειμένου να στηρίξετε τις δράσεις σας;

Οι χορηγίες που έχουμε λάβει είναι ελάχιστες και αυτό οφείλεται στον λίγο χρόνο λειτουργίας μας και στην μη γνωστοποίηση στο ευρύ κοινό της ύπαρξης και της προσφοράς μας. Τη βιωσιμότητα μας την οφείλουμε στους εθελον

τές μας.

 

Πώς μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας και με ποιο τρόπο μπορεί να συνδράμει στο έργο σας;

Μπορει να επικοινωνήσει μαζί μας τηλεφωνικά στο τηλ. 213 044 3768 , με email: [email protected] ή μέσω messenger στο Facebook https://www.facebook.com/skoposzois/ και να συνδράμει στο έργο μας με τον τρόπο που θα επιλέξει. Άλλωστε οι ανάγκες είναι αρκετές.

 

Στα τέσσερα χρόνια πορείας του φιλανθρωπικού οργανισμού, μετράτε πάνω από 230 εθελοντές, περισσότερες από 215 εκδηλώσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα πανελλαδικά, 60 φιλανθρωπικά bazaar των εθελοντών σας και έχετε στηρίξει 27 ιδρύματα και οργανισμούς για το παιδί, 4 ιδρύματα και δομές φιλοξενίας  κακοποιημένων γυναικών και 24 δομές και εθελοντικές ομάδες. Που βρίσκεστε  αυτή τη στιγμή ως προς τους στόχους σας;

Στόχος μας είναι όλα τα παραπάνω να πολλαπλασιαστούν.Να γίνει γνωστός ο λόγος της ύπαρξης μας. Να προβάλλουμε τα εργα και τις υπηρεσίες όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων και να προσφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα.

 

Πάνω από 215 εκδηλώσεις και συνεχίζετε. Τέλος Σεπτεμβρίου  στο Αίθριο στη ΧΑΝΘ διοργανώνετε το 

“Recycling Fashion”. Μιλήστε μου γι’αυτή την εκδήλωση. Πώς ξεκίνησε η ιδέα και ποιος είναι ο στόχος ;

Το “Recycling Fashion” είναι το επιστέγασμα μιας σειράς εκδηλώσεων που ξεκίνησαν στη Θεσσαλονίκη με την άρση του lock down τον Ιούλιο και συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Στόχος μας είναι η συγκέντρωση χρημάτων για την ενίσχυση με υγειονομικό υλικό της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης. Η ιδέα για το “Recycling Fashion” είναι της Ελευθερίας Καμπούρογλου εθελόντρια-σύμβουλος της ομάδας μας που ανέλαβε και όλη την διοργάνωση. Ευχαριστούμε θερμά την ΧΑΝΘ και το Αίθριο για την παραχώρηση των χώρων τους για την διεξαγωγή της εκδήλωσης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις ομάδες που στηρίζουν δωρεάν την προσπάθειά μας που μέσα από τα εκπαιδευτικά τους παιχνίδια θα δώσουν περισσότερες γνώσεις σε μικρούς και μεγάλους σχετικά με τη σημαντικότητα της ανακύκλωσης και την επαναχρησιμοποίηση των ειδών. Μαζί μας 26-27 Σεπτεμβρίου από τις 10.00 το πρωί θα βρίσκονται η ομάδα του Παιδικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, η εταιρεία ανακύκλωσης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., το εργαστήρι “Μορφογέννεσις” με τον εκλεκτό εικαστικό κ.Κοσμίδη, το πρότυπο εργαστήρι μόδας για μικρά κορίτσια “Catwalk”, το εργαστήρι αρχιτεκτονικής arciZΩ και φυσικά η η δική μας εθελόντρια, η συγγραφέας Ελπίδα Μηναδάκη με το δημιουργικό εργαστήρι συγγραφής “Σπίθες”. Ευχαριστούμε τους χορηγούς επικοινωνίας για την προβολή και διάδοση της εκδήλωσής μας, το Δημοτικό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση της πόλης TV100 και FM 100, την εφημερίδα “Μακεδονία”, το Cosmo Radio, το Plus Radio, το cityportal, το orathess και φυσικά εσάς. Την αμέριστη στήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης που είναι πάντα δίπλα μας, υποστηρικτής των εκδηλώσεών μας στην πόλη και που είναι μαζί μας για άλλη μια φορά, αφού η εκδήλωση τελεί υπό την Αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.  

Η είσοδος θα είναι δωρεάν. Στόχος της θεματικής ενότητας της διοργάνωσης, η οποία θα προσφέρει πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα με θεματικά εργαστήρια, happenings και φυσικά bazaar από τις εθελόντριές μας με δημιουργίες φτιαγμένες από ανακυκλώσιμα υλικά, είναι η ενημέρωση των πολιτών γύρω από το θέμα της ανακύκλωσης, με έμφαση στα οφέλη που προκύπτουν για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Σας περιμένουμε όλους για να ενημερωθούμε και να προσφέρουμε.

Continue Reading

Επίκαιρα Πρόσωπα

Αλεξάνδρα Ευκαρπίδου: «Στόχος η προσωπική ανάπτυξη»

H Aλεξάνδρα Ευκαρπίδου μετά από τον πρώτο κύκλο Πανεπιστημιακών
Σπουδών της στις ανθρωπιστικές επιστήμες της θεολογίας , της
Φιλοσοφίας και των παιδαγωγικών, εργάστηκε ως καθηγήτρια Μέσης
Εκπαίδευσης για 22 έτη. Παράλληλα παρακολούθησε ένα κύκλο
σπουδών στο χώρο της προσωπικής ανάπτυξης μέσω live σεμιναρίων
ψυχολογίας, ανθρωπίνων σχέσεων, επικοινωνίας και μάρκετινγκ στην
Ελλάδα και το εξωτερικό. Ασχολήθηκε χρόνια με το δικτυακό
μάρκετινγκ, πράγμα που της προσέθεσε μια τεράστια εμπειρία στο
χώρο των ανθρωπίνων σχέσεων, της επικοινωνίας και της ηγεσίας.
Δίδαξε ως παιδαγωγός επί σειρά ετών σε σχολές γονέων, όπως και σε
άλλα σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης και βελτίωσης.
Αρθρογραφεί χρόνια πολλά στο ηλεκτρονικό περιοδικό Businesswoman
Στη στήλη Γονείς-Παιδί
Επειδή το αντικείμενο της καρδιάς και της ενασχόλησης της είναι οι
άνθρωποι και η βελτίωση της ζωής τους για την επιτυχία των στόχων
και της επιτυχίας τους, σπούδασε το life coaching στο κολλέγιο Αegean,
από όπου απέκτησε diploma in life Coaching καθώς και βεβαίωση
Accredited practitioner Coach(APC), από τον Αγγλικό οργανισμό
IAPC&M (The International Authority for Professional Coaching and
Mentoring) στον οποίο είναι και μέλος.
Η Αλεξάνδρα Ευκαρπίδου πιστεύει ότι το coaching ως ειδικότητα είναι
ένα εξαίρετο εργαλείο για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πετύχουν:
-Αυτογνωσία
-Κίνητρα και έμπνευση
-Υψηλότερη Αυτοεκτίμηση
-Ευθύνη και Δέσμευση
-Καλύτερη Απόδοση(Στην προσωπική και Επαγγελματική τους ζωή)
-Αποτελεσματικότητα
-Να βρουν τα ταλέντα και το Σκοπό της ζωής τους

-Να αποκτήσουν καλύτερη επικοινωνία
-Να Ανθίσουν και να Γίνουν η καλύτερη Εκδοση του εαυτού Τους.
Προσφέρει εξαιρετική βοήθεια σε ζευγάρια για βελτίωση της
επικοινωνίας τους και των σχέσεων τους.
Η Αλεξάνδρα Ευκαρπίδου εκτός από τις Life coaching συνεδρίες κάνει
με επιτυχία συνεδρίες Parenting Coaching, στις οποίες οι γονείς
βελτιώνουν τις σχέσεις με τα παιδιά τους και βοηθούνται στο να
επιτελούν το γονεϊκό τους έργο με μεγαλύτερη επιτυχία.
Οι ατομικές συνεδρίες είναι διαθέσιμες μέσω What’s Up και Skype.

Τηλέφωνο:+30 6949892893

Skype ID: Αλεξάνδρα Ευκαρπίδου

Email: [email protected]
Instagram: @aleefkarpidou

 

Continue Reading

Trending