Connect with us

Επιχειρηματικότητα

GYA : Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Από το 2019 η GYA Media προσφέρει υπηρεσίες ψηφιακής επικοινωνίας και μάρκετινγκ με εγγύηση απόδοσης (ROI) που σύμφωνα με τα στατιστικά του 2021 είναι, κατά μέσο όρο, +540%. 

H ομάδα μας κατανοεί ότι οι πωλήσεις μπορούν να είναι χρονοβόρες ή και εξαντλητικές και για τον λόγο αυτό έχουμε εστιάσει στην αποτελεσματική συμβουλευτική και εκπαίδευση ώστε να αντιστρέψουμε τους προβληματικούς παράγοντες για λογαριασμό των επιχειρήσεων που μας εμπιστεύονται. Ετσι, η ποσοτικά μετρήσιμη ανάπτυξη και η δημιουργική διαδικτυακή επικοινωνία που εφαρμόζουμε με στρατηγική και προγραμματισμό, κτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης, ενισχύουν την ποιότητα της ψηφιακής εμπειρίας του χρήστη και εδραιώνουν τα αναμενόμενα οφέλη για τους πελάτες μας. 

Στην GYA σεβόμαστε τον χρόνο και τα χρήματα του πελάτη μας και επιτυγχάνουμε την άμεση εφαρμογή των εξατομικευμένων επιλεγμένων υπηρεσιών που μας ζητώνται μέσω των αυτοματοποιημένων, ευκολόχρηστων και κατανοητών διαδικασιών που διαρκούν μόλις 55 λεπτά. «Working with GYA Media, in comparison to the majority of our old partners, has been very smooth, from onboarding to launching and reporting. No time wasted on either side» δήλωσε ο επικεφαλής της Korendy Global. 

Το 2020-21, η GYA Media εστίασε στους κλάδους των e-Commerce και e-Learning ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της αγοράς εξ αιτίας της πανδημίας. Με προγράμματα που εφάρμοσε υποστήριξε την ψηφιακή ανάπτυξη, ενίσχυσε το εμπορικό σήμα, ενδυνάμωσε την κοινωνική διάδραση και την εμπιστοσύνη μεταξύ πελατών και επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας την συνεχόμενη και σταθερή ανάπτυξη των πωλήσεων όσων αξιοποίησαν τις παραπάνω υπηρεσίες. 

Προσκαλούμε τους δυνητικούς μας πελάτες να προγραμματίσουν μια γρήγορη κλήση γνωριμίας με την ομάδα μας, έτσι ώστε να διαπιστώσουμε και οι δύο εάν ταιριάζουμε να συνεργαστούμε.

Πρωτότυπα Προϊόντα που δημιουργήθηκαν από την GYA Media & Success Cases 

“Jump-Start” – με στόχο την επίτευξη και την υπέρβαση των ετήσιων στόχων απόδοσης start-up εταιρών μέσω crowed-funding. Εφαρμόστηκε από τον Ιανουαρίου 2020 έως Φεβρουαρίου 2021, με έναν από τους ποιο προσφάτους πελάτες μας να συγκεντρώσει 350.000 Λίρες Αγγλίας μέσα στις πρώτες 4 ημέρες, ποσό 14πλάσιο του αρχικού στόχου. 

“POT 90-ημερών” – με στόχο τις μηδενικές απώλειες χρόνου και χρήματος παρέχει εγγυήσεις για την ποιότητα και την απόδοση των παρεχομένων υπηρεσιών. Δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 και με στρατηγικά βήματα οδηγεί τόσο στην ταχεία ανάπτυξη και στην ευρύτατη παρουσία προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά όσο και στις πολυεπίπεδες διεθνείς επιτυχίες. 

“Next-Level” – με στόχο την υποστήριξη και την σταδιακή ανάπτυξη των personal brands και των brands σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών. Δημιουργήθηκε τον Απρίλιο 2022 και προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες ανά κλάδο ενδιαφέροντος. 

E-books – Online εγχειρίδια που περιλαμβάνουν καλές πρακτικές (best-practices) και εκπαιδευτικά video ανά πλατφόρμα επικοινωνίας και ανα κλάδο επιχειρηματικότητας. Παρουσιάστηκαν στην αγορά τον Ιούνιο 2022 και προσφέρουν απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω της ετερόχρονης ψηφιακής εκμάθησης, με άμεση πρόσβαση στην εξειδικευμένη ομάδα μας για εξατομικευμένη υποστήριξη. 

CSR δράσεις της GΥA 

Στο πλαίσιο της υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς, η GYA Media χορηγεί σε ετήσια βάση με υπηρεσίες υποστήριξης ψηφιακής επικοινωνίας και οργάνωσης ψηφιακών εκδηλώσεων το ECOCITY, μια εθελοντική, μη κερδοσκοπική οργάνωση που εστιάζει στο αστικό περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής του πολίτη. 

Παράλληλα, προγράμματα, εκστρατείες και δράσεις του ECOCITY με προσανατολισμό την κοινωνική ανάπτυξη, την αειφόρα, την βιώσιμη κινητικότητα, την κλιματική αλλαγή και την κυκλική οικονομία, στηρίζονται ψηφιακά με τις αρχές των B2C, B2B, B2G και G2C έργων με στόχο την αύξηση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης, της τροποποίησης της συμπεριφοράς σχετικά με τα μεγάλα περιβαλλοντικά ζητήματα αλλά και τη διαδικτυακή διάδραση των νέων στην Ευρώπη, υπό την αιγίδα των προγραμμάτων EU-LIFE και του Πρασινου Ταμείου. 

Μάθετε περισσότερα και κλείστε ενα δωρεάν ραντεβού συμβουλευτικής, εδώ: https://www.gya-media.com/nextlevel

Επιχειρηματικότητα

PYLON Hybrid: Η Νέα Υβριδική Εποχή στις Επιχειρήσεις

Ο Όμιλος EPSILON NET και η Epsilon SingularLogic παρουσιάζουν 

την νέα αναβαθμισμένη πλατφόρμα για την ψηφιακή εποχή!

#TheNewHybridBusinessEra

O Όμιλος EPSILON NET, ο καταλύτης του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων, και η Epsilon SingularLogic, μία από τις κορυφαίες εταιρείες του Ομίλου με πολυετή εμπειρία σε μεγάλα και σύνθετα έργα πληροφορικής, παρουσιάζουν την νέα πλατφόρμα PYLON Hybrid, τον «gamechanger» της νέας ψηφιακής εποχής! 

PYLON platform 

Η πλατφόρμα PYLON, με περισσότερες από 20.000 εγκαταστάσεις και το πιο πολυβραβευμένο ERP της αγοράς, έχει αναπτυχθεί με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία development και κατέχει ήδη ηγετική θέση στις λύσεις επιχειρησιακού λογισμικού στον ιδιωτικό τομέα της ελληνικής αγοράς πληροφορικής. 

Η ομάδα ανάπτυξης και εξέλιξης της πλατφόρμας, ακολουθώντας πιστά την παγκόσμια τάση της  πολυεπίπεδης τεχνολογικής ανάπτυξης, παρουσιάζει την νέα γένια της πλατφόρμας PYLON στην οποία το νεότερο και πιο  σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η ολοκληρωμένη ενσωμάτωση της υβριδικής τεχνολογίαςHybrid. 

PYLON Hybrid- Υβριδική Τεχνολογία 

Η hybrid τεχνολογία εξασφαλίζει ότι  η πρόσβαση, χρήση και  λειτουργία όλων των συστημάτων μπορεί να γίνει τόσο μέσω clients αλλά και από Web explorer ή mobile apps, ενώ παράλληλα συντελεί στην γρήγορη ανάπτυξη οποιασδήποτε custom εφαρμογής  σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου, κάθε επιχείρηση, που υιοθετεί τη λύση PYLON Hybrid, αποκτά πλήρη κάλυψη των αναγκών της, είτε on premise είτε σε cloud περιβάλλον με την αξιοποίηση των τεχνολογιών της MICROSOFT και του Microsoft Azure.

Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε τόμεα

Με την ολοκληρωμένη καινοτόμο πλατφόρμα PYLON Hybrid, ο Όμιλoς EPSILON NET καλύπτει, σε κάθε επίπεδο, όλες τις ανάγκες της αγοράς για μικρά μεσαία και σύνθετα έργα πληροφορικής. Η πλατφόρμα ενσωματώνει νέες δυνατότητες που έχουν σχεδιαστεί για να ξεκλειδώσουν την καλύτερη και πιο παραγωγική εμπειρία επιχειρησιακού λογισμικού, με στόχο τη συνεχή καινοτόμο εξέλιξη των επιχειρήσεων, σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών, όπως: 

  • Food & Beverage
  • Ένδυση &Υπόδηση
  • Υγείας & Φαρμάκου 
  • Logistics & Μεταφορών 
  • Power & Energy

Μοναδικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής του PYLON Hybrid 

1. Έλεγχο και Δραστική μείωση κόστους

2. Μείωση πολυπλοκότητας 

3. Άμεση ανταπόκριση στις εξειδικευμένες επιχειρηματικές ανάγκες

4. Απλοποίηση εταιρικών διαδικασιών – αυξημένη παραγωγικότητα

5. Ενοποίηση της διοικητικής πληροφόρησης 

Παράλληλα, η Epsilon SingularLogic Intergrator, o πλέον εξειδικευμένος επιχειρησιακός σύμβουλος για κάθε επιχείρηση για έργα πληροφορικής, με κύριο όχημά της το PYLON Hybrid, παρέχει συνδυασμένες λύσεις που εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα με συστήματα τρίτων. Ενδεικτικά:

  • μηχανές παραγωγής και συστήματα επιμέτρησης παραγωγικότητας
  • λογισμικά 3PL & Fleet Management
  • συστήματα Β2Β και Β2C
  • συστήματα δημοσίου (myDATA)

με στόχο την απρόσκοπτη αξιοποίηση της τεχνολογίας και  την επίτευξη της ιδανικής απόδοσης.

Το νέο PYLON Hybrid αλλάζει τα δεδομένα!

Η μοναδική all in one λύση της ελληνικής βιομηχανίας πληροφορικής,

που καλύπτει κάθε επιχειρησιακή ανάγκη, εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα 

Επισκεφτείτε το PYLON Hybrid (epsilon-singularlogic.eu) και δείτε το σχετικό video για περισσότερες λεπτομέρειες.

Continue Reading

Επιχειρηματικότητα

Παράταση Αιτήσεων για το Δωρεάν Πρόγραμμα Κατάρτισης στη Bασιλοτροφία στην Εύβοια, από τη Νέα Γεωργία

Νέα Γενιά:

Έως την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου θα μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι για το δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης «Βασιλοτροφία: Αξιοποίηση, διάσωση και βελτίωση γενετικού υλικού μελισσών στην Εύβοια». Η συγκεκριμένη δράση, η οποία φιλοδοξεί να μετασχηματίσει πλήρως τον μελισσοκομικό κλάδο στην Ελλάδα, έχει στόχο να αναπτύξει ανθεκτικότερα και παραγωγικότερα μελισσοσμήνη, μέσω της βελτιστοποίησης του ενδημικού γενετικού υλικού.

Το πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτείται από τον οργανισμό «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και την εταιρεία APIVITA. Υλοποιείται υπό την επιστημονική καθοδήγηση ομάδας καθηγητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με επικεφαλής τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Γεώργιο Γκόρα.

Το πρόγραμμα «Βασιλοτροφία: Αξιοποίηση, διάσωση και βελτίωση γενετικού υλικού μελισσών» αποτελεί μοναδική πρακτικήστην Ευρώπη και ενδεχομένως σε παγκόσμιο επίπεδο. Υλοποιείται φέτος για δεύτερη φορά, έχοντας ξεκινήσει από τη Θεσσαλία, όπου ο τελικός αριθμός ωφελούμενων υπολογίζεται να ξεπεράσει το 40% του συνόλου των μελισσοκόμων της Περιφέρειας. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει ήδη αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις στην Ελλάδα, όπως το Bravo Sustainability Award 2022, κατηγορία «Προστασία Oικοσυστημάτων και Bιοποικιλότητας» και το GOLD Environmental Award, κατηγορία «Βιώσιμη Γεωργία».

Σκοπός της δράσης είναι η υλοποίηση σημαντικού αριθμού εμβολιασμών βασιλικών κελιών από μια ομάδα εξειδικευμένων μελισσοκόμων-βασιλοτρόφων, οι οποίοι, αφού λάβουν την κατάλληλη εκπαίδευση, θα έχουν την ικανότητα να παρουσιάσουν τον τρόπο, να εξηγήσουν με λεπτομέρειες τη διαδικασία αλλά και να λύσουν απορίες στους μελισσοκόμους που θα συμμετέχουν.

Το πρόγραμμα έχει πολλαπλούς στόχους, όπως την εξοικείωση μεγάλου μέρους, σε ποσοστό έως και 50%, των μελισσοκόμων της Εύβοιας με τη διαδικασία της παραγωγής ποιοτικών βασιλισσών, τη μαζική παραγωγή στο σύνολο της συγκεκριμένης περιοχής επιλεγμένου γενετικού υλικού για να επιτευχθεί η αύξηση της παραγωγής, αλλά και τη δημιουργία μιας εξειδικευμένης δραστηριότητας –αυτής της παροχής εμβολιασμού- που θα μπορέσει να αποτελέσει ενδεχομένως μια επαγγελματική διέξοδο.

Αποτελείται από δύο σκέλη:

1.   Την εύρεση και την εξειδικευμένη εκπαίδευση έως και δώδεκα (12) νέων που διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία μελισσοκομικής πρακτικής, οι οποίοι/-ες θα καταρτιστούν σε θέματα βασιλοτροφίας και παραγωγής βασιλικού πολτού, αλλά και γενικές εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα ορθής μελισσοκομικής πρακτικής. Μετά τη λήψη της απαραίτητης αυτής εκπαίδευσης, θα επιλεγούν οι έξι (6) ικανότεροι/-ες με διάθεση και δυνατότητα να υποστηρίξουν το επόμενο βήμα του προγράμματος.

2.  Τη δραστηριοποίηση των έξι (6) επιλεγμένων εξειδικευμένων εμβολιαστών στην Εύβοια, κατά προσέγγιση τέσσερα (4) άτομα στη Βόρεια Εύβοια και δύο (2) άτομα στη Νότια Εύβοια. Η δράση τους αυτή θα περιλαμβάνει το συντονισμό των μελισσοκόμων της περιοχής, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και στους οποίους θα οργανώνεται η επίδειξη και η υλοποίηση εμβολιασμών βασιλικών κελιών για την παραγωγή ποιοτικών βασιλισσών, επιλεγμένου γενετικού υλικού.

Το πρόγραμμα κατάρτισης «Βασιλοτροφία: Αξιοποίηση, διάσωση και βελτίωση γενετικού υλικού μελισσών στην Εύβοια» αποτελεί ένα από τα προγράμματα του 5ου κύκλου δωρεάν προγραμμάτων κατάρτισης και συμβουλευτικής, τον οποίο ο οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» θα υλοποιήσει σε σύμπραξη με μια πλειάδα σημαντικών φορέων και ιδρυμάτων από το οικοσύστημα της αγροδιατροφής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 03/02/2023

Έναρξη προγράμματος: Φεβρουάριος – Μάρτιος 2023

Διάρκεια: έως και 18 μήνες

Continue Reading

Επιχειρηματικότητα

Τιμητική διάκριση στον Πρόεδρο της ΠΟΞ από το Υπουργείο Τουρισμού

Γρ. Τάσιος: «Η τιμή για τη βράβευσή μου ανήκει όχι μόνο στην ΠΟΞ, αλλά σε όλους τους Έλληνες» 

Τιμητική διάκριση στον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) κ. Γρηγόρη Τάσιο απένειμε σήμερα το Υπουργείο Τουρισμού, για την πολύτιμη συμβολή του στην αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Electra Metropolis Athens, παρουσία εκπροσώπων των φορέων του Τουρισμού και δημοσιογράφων, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Προορισμός 365 μέρες Ελλάδα». Αφορμή για την τιμητική διάκριση σύμφωνα με τον Υπουργό Τουρισμού κ. Βασίλη Κικίλια, αποτέλεσε μεταξύ άλλων και η πρόσφατη συμφωνία στην οποία κατέληξαν ξενοδόχοι και εργαζόμενοι, στη νέα κλαδική σύμβαση που διέπει τους μισθούς των ξενοδοχοϋπαλλήλων και προβλέπει συνολική αύξηση 10,5% για τη διετία 2023 – 2024.  

«Αυτή η βράβευση ανήκει όχι μόνο στην ΠΟΞ, δηλαδή στον Έλληνα ξενοδόχο, αλλά και σε όλους τους Έλληνες που πραγματικά πιστεύουν ότι ο Τουρισμός και γενικότερα η Φιλοξενία, είναι αυτή που «τραβάει» τη χώρα μπροστά», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΠΟΞ, παραλαμβάνοντας το βραβείο του από την Υφυπουργό Τουρισμού κ. Σοφία Ζαχαράκη. Ο κ. Τάσιος, αφού ευχαρίστησε την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού, αναφέρθηκε στη συνέχεια στην ενότητα του κλάδου και στις «365 μέρες αγωνίας για τον Έλληνα ξενοδόχο ιδιαίτερα στην περίοδο της πανδημίας». Ευχαρίστησε επίσης, όλα τα Μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΞ που «τόσα χρόνια βρίσκονται καθημερινά στις επάλξεις και με προσωπικό αγώνα δίνουν πολύτιμη «μάχη» για να λύνουν προβλήματα και να προασπίζουν την ποιότητα και ανάπτυξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος».  

Continue Reading

Trending